סגור

האוצר: נתוני האבטלה של הלמ"ס מעוותים

לפי סקירת הכלכלנית הראשית שירה גרינברג, שפורסמה שלשום, שיעור האבטלה המצומצם שמפרסמת הלמ"ס מעוות ונמוך מהמציאות בשל הנחיות בינלאומיות, שפוגעות ביכולת לספור את כל הנמצאים בחל"ת

סקירת הכלכלנית הראשית באוצר שירה גרינברג, שפורסמה שלשום (ג'), קובעת ששיעור האבטלה המצומצם שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מעוות ואינו מלא. על רקע זה החליטה גרינברג להתמקד בסקירה בנתוני שיעור התעסוקה ולא האבטלה.

הלמ"ס מפרסמת שלושה נתוני אבטלה עיקריים בתקופת הקורונה: אחד הוא אחוז הבלתי מועסקים שהם מובטלים בהגדרה הקלסית – אנשים ללא מקום עבודה שמחפשים עבודה. לנתון הזה חשיבות מוגבלת בגלל המספר הגדול של מובטלים שנמצאים בחופשה ללא תשלום או שהתייאשו מחיפוש עבודה.

1 צפייה בגלריה
שירה גרינברג כלכלנית ראשית ב משרד אוצר
שירה גרינברג כלכלנית ראשית ב משרד אוצר
שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד אוצר
(צילום: אלכס קולומויסקי )
הנתון השני הוא אחוז הבלתי מועסקים פלוס הנעדרים כל שבוע הסקר מעבודתם. ההגדרה של נעדרים בכל שבוע הסקר מעבודתם אמורה לאתר את הנמצאים בחופשה ללא תשלום. זה הנתון המצמצם באמצעותו מודד משרד האוצר את האבטלה. הנתון המרחיב של הלמ"ס כולל את הבלתי מועסקים, אנשים שנעדרו כל השבוע מעבודתם וכן אנשים שאיבדו את מקום עבודתם בתקופת הקורונה ואינם מחפשים עבודה.
אלא שעכשיו מתברר שייתכן הנתון הזה היה מעוות. הכלכלנית הראשית באוצר פרסמה שלשום סקירה על מצב התעסוקה ביוני. בסקירה הזו היא הקדישה פסקה להסביר למה נכון יותר להתייחס לשיעור התעסוקה ולא לשיעור האבטלה.
לדבריה, "החל מחודש אפריל 2021 נוצר עיוות בנתונים בקרב נסקרים שמסווגים כנעדרים כל השבוע מעבודתם – אליהם נהוג להתייחס כאל אלו שנמצאים בחל"ת". מתברר שלפי ההנחיות הבינלאומיות לניהול סקר כוח האדם מובטלים שנעדרים מהעבודה יותר מ-12 חודש אין לסווג עוד כנעדרים מעבודה אלא יש לסווגם כבלתי מועסקים או כלא משתתפים בכוח העבודה.
הכלכלנית קובעת ש"משכך יש להתייחס לנתון האבטלה כולל חל"ת בשלב זה כאל נתון שאינו מלא".
האוצר והלמ"ס בחרו לא להגיב.
מהביטוח הלאומי לא התקבלה תגובה.