סגור

אל על חתמה על הסכם הסיוע הנוסף בסך 20 מיליון דולר

בנוסף לכך תעביר המדינה בהמשך סכום של 12 מיליון דולר, תשלום עבור צריכת דלק נוספת ופעילות תחזוקה שוטפת. כמו כן תקבל החברה הלוואה של 10 מיליון דולר, כ-3 מיליון מזה מאת עמותת "תנופה להצלחה" של ההסתדרות. בעל השליטה קני רוזנברג יזרים 13 מיליון דולר

בהמשך להודעת משרד האוצר כי חברות התעופה הישראליות יקבלו סיוע נוסף עקב הקורונה, דיווחה אל על כי חתמה על הסכם הסיוע החדש עם המדינה. היקפו של הסיוע שיינתן לחברה בפעימה הנוכחית (בנוסף לפעימה הקודמת) עומד על 20 מיליון דולר.
בנוסף לכך תעביר המדינה בהמשך סכום של 12 מיליון דולר, תשלום עבור צריכת דלק נוספת ופעילות תחזוקה שוטפת הנובעת מהתקנת מערכת להגנת תעופה אזרחית המותקנת על מטוסי החברה. ההסכם שמתייחס למערכת ההגנה האזרחית תקף מינואר 2021 עד דצמבר 2041.
במסגרת זו בעל השליטה באל על קני רוזנברג יידרש להעביר 13 מיליון דולר, ובנוסף תועבר בהמשך הלוואה בסך 10 מיליון דולר (שתחולק לשתי הלוואות של 5 מיליון דולר), כאשר אחת מהלוואות אלה תשמש כבסיס להעברה של 5 מיליון דולר נוספים על ידי המדינה כנגד הקצאת אג"ח הניתנות להמרה. מתוך הלוואה זו כ-3 מיליון דולר יועברו על ידי עמותת "תנופה להצלחה", וההלוואה השנייה נתונה לאישור בעלי המניות.
1 צפייה בגלריה
מטוס אל על ירושלים של זהב
מטוס אל על ירושלים של זהב
מטוס אל על
(צילום: מוטי קמחי)
עמותת "תנופה להצלחה", מיסודה של ההסתדרות, פועלת ל"עידוד התעסוקה, צמצום האבטלה במשק וסיוע לעובדים באמצעות עזרה למקומות עבודה במדינת ישראל". העמותה מיועדת "לסייע במימון פעילות לעסקים שנקלעו לקשיים וקיים חשש מפיטורי עובדים ולעסקים המתכוננים להשקיע בצמיחתם תוך הגדלת מספר המועסקים".
ההסכם מול "תנופה להצלחה" תקף עד שלהי יוני 2026 וזאת כנגד הקצאת איגרת חוב הניתנת להמרה למניות החברה, על פי החלטת העמותה. יתר התנאים של איגרת החוב שתוקצה לעמותה דומים לתנאי איגרות החוב של המדינה. במקרה בו החברה תפרע את הלוואות בעלת השליטה לפי הסכם 2022 והסכם נובמבר או כל הלוואה אחרת שניתנה לחברה על ידי בעלת השליטה, באותו מועד תפרע החברה גם את ההלוואה שהעמידה העמותה.
אחד התנאים של המדינה להענקת הסיוע לאל על במתווה המקורי היה כנגד מכירת רוב אחזקתה במועדון הנוסע המתמיד תמורת סכום של 100 מיליון דולר ומעלה.
אל על פרסמה במהלך השבועות האחרונים מודעות ברשתות שמיועדות למתגייסים חדשים לצי הדיילים של החברה.