סגור

נחתם הסכם הסיוע לאל על: רוזנברג יזרים לחברה לפחות 63 מיליון דולר בארבע פעימות

בתמורה לסיוע נוסף בגובה של 20 מיליון דולר, בעל השליטה בחברה ייאלץ לעמוד בהסכמים הקודמים אליהם התחייב; אל על גם תהיה מחויבת לצאת להנפקה בסכום שלא יפחת מ-105 מיליון דולר עד 19 בספטמבר 2022. בנוסף הודיעה החברה כי היא מאריכה את תקופת החל"ת של 1,072 מעובדיה עד סוף 2021

אל על הודיעה היום (ב') שחתמה על מתווה הסיוע הממשלתי עליו סוכם עם החברה. בתמורה לסיוע נוסף בגובה של 20 מיליון דולר, בעל השליטה בחברה קני רוזנברג ייאלץ לעמוד בהסכמים הקודמים אליהם התחייב ולהעמיד לחברה הלוואות בעלים בסכום מינימלי של 63 מיליון דולר, עם אופציה ל-73 מיליון דולר במקרה שהחברה תבקש סיוע בגובה של 30 מיליון דולר, כפי שאושר לה. החברה תהיה מחויבת לצאת להנפקה בסכום שלא יפחת מ-105 מיליון דולר עד 19 בספטמבר 2022. בנוסף הודיעה החברה כי היא מאריכה את תקופת החל"ת של 1,072 מעובדיה עד סוף שנת 2021.
רוזנברג ייאלץ להעמיד את ההלוואות בארבע פעימות, כאשר שלוש הפעימות הראשונות יבוצעו עוד החודש באופן מידי: פעימה ראשונה בגובה 25 מיליון דולר עד 25 בנובמבר, פעימה שנייה בגובה 18 מיליון דולר עד 30 בנובמבר, ופעימה שלישית של 7 מיליון דולר עד 30 בנובמבר. הפעימה הרביעית תהיה בגובה 13 מיליון דולר, ורוזנברג ייאלץ להעמיד אותה עד 28 בפברואר 2022. לחברה יש אפשרות לבקש מרוזנברג לבצע הלוואה חמישית בגובה של 10 מיליון דולר, שתוביל לכך שהמדינה תסייע לחברה ב-10 מיליון דולר נוספים (סך הכל 30 מיליון דולר במתווה הסיוע הנוכחי).
הלוואות הבעלים של רוזנברג יהיו נחותות ונדחות לכל התחייבות אחרת של החברה, ללא ריבית וללא ביטחונות. רוזנברג יהיה רשאי להמיר את ההלוואות להון בכל עת, והזרמות ההון שלו יהוו תחליף להבטחתו לקנות מניות חברה בגובה 43 מיליון דולר במסגרת הנפקה.
2 צפייה בגלריה
מטוס אל על 787 ממריא מ נתב"ג
מטוס אל על 787 ממריא מ נתב"ג
מטוס אל על 787 ממריא מנתב"ג
(צילום: יאיר שגיא)
לאחר שיועמדו לחברה הלוואת הבעלים הראשונה, הלוואת הבעלים השנייה והלוואת הבעלים השלישית, תעביר המדינה לחברה סכום של 7 מיליון דולר, ולאחר שתועמד לחברה גם הלוואת הבעלים הרביעית, תעביר המדינה לחברה סכום נוסף של 13 מיליון דולר - וזאת בתצורה של אג"ח המירות לתקופה של שלוש שנים. לאחר שלוש שנים החברה תהיה רשאית לפרוע את איגרות החוב או להמירן למניות החברה, לפי שער המניה הממוצע ב-30 הימים שקדמו לתום התקופה האמורה, בהפחתה של 7.5%.
ההסכם קובע עוד כי בכוונת החברה למכור חלק משמעותי ממועדון הנוסע המתמיד, וכי עד ליום 31 בינואר 2022 החברה תבצע גיוס של סכום שלא יפחת מ-100 מיליון דולר כנגד המועדון.

פחות משליש מהסכום שיועד לסיוע

מתווה הסיוע שנחתם מגיע בתזמון מורכב לחברות התעופה. מצד אחד בענף התעופה ובתעשיית התיירות אוחזים בשבועות האחרונים באופטימיות זהירה בעקבות פתיחת השמים לתיירות יוצאת ונכנסת, ועם כניסתו לתוקף של מתווה התיירות הנכנסת לתיירים מחוסנים. מצד שני בענף עוקבים בחשש אחר נתוני התחלואה שעולים באירופה, שעלולים לפגוע שוב בתעשיית התיירות המשתקמת.
באוגוסט העריכו באוצר כי הסיוע יעמוד על 150-100 מיליון דולר, סכום גבוה הרבה יותר מזה שעליו סוכם בסופו של דבר. באוצר נימקו בזמנו את הסיוע בכך שחברות התעופה חטפו מכה קשה בתקופת הקורונה, בעיקר ברבעון השלישי, שבאופן מסורתי הוא הרבעון החזק ביותר שלהן. כך מטרתו המקורית של הסיוע היתה שהחברות "ישרדו" בין חצי שנה לשנה. עם זאת, בעקבות פתיחת השמים בחגי תשרי ולאחריהם, סכומי הסיוע ירדו משמעותית, וארקיע וישראייר בחרו להימנע בינתיים מכניסה למתווה. הירידה בסכומי הסיוע שהמדינה תזרים לאל על היא זו שאפשרה לעסקה לצאת אל הפועל ביתר קלות, כי ברגע שכספי הסיוע של המדינה הצטמצמו, הסכום שבעל השליטה רוזנברג היה צריך לשלם ירד בהתאם. ביום רביעי השבוע צפויה אל על לפרסם את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון השלישי של 2021.
2 צפייה בגלריה
קני רוזנברג קנת רוזנברג נפתלי רוזנברג בעל רשת בתי אבות ניו יורק אל על
קני רוזנברג קנת רוזנברג נפתלי רוזנברג בעל רשת בתי אבות ניו יורק אל על
קני רוזנברג
(מקור: Centers Health Care)

רוזנברג ייאלץ לממש את התחייבויותיו הקודמות

משבר הקורונה פגע קשות בחברות התעופה הישראליות, והמדינה החלה להתערב בשוק כבר עם תחילת המשבר בשנה שעברה. חברת אל על נקלעה למצוקה חמורה עם תחילת המשבר בעקבות ביטולי הטיסות וסגירת השמים, ומעל 6,000 מעובדיה הוצאו לחל"ת. כבר במרץ 2020 החברה פנתה בבקשה לסיוע ממשרד האוצר וסורבה, ובמשך כארבעה חודשים הנהלת החברה ניהלה משא ומתן מול האוצר ומול בעלי המניות בחברה, כשעד הרגע האחרון האופציה של הלאמת החברה היתה על השולחן. בסופו של דבר בספטמבר החברה יצאה להנפקת מניות בגובה 505 מיליון שקלים כחלק מהסכם עם משרד האוצר. במסגרת ההנפקה המדינה קנתה כ-395 מיליון מניות והזרימה לחברה כ-265 מיליון שקלים. כמו כן ההנפקה הסתיימה עם אלי רוזנברג (בנו של קני רוזנברג) כבעל השליטה, עם אחזקה של 43% ממניות החברה, והוא החליף את בעלי השליטה הקודמים, חברת כנפיים של משפחת בורוביץ'. גם חברת ישראייר זכתה לסיוע בדמות הלוואה בנקאית בערבות מדינה בגובה 100 מיליון שקלים במסגרת קרן הסיוע לחברות גדולות.
שמונה חודשים לאחר שהמדינה הזרימה 265 מיליון שקלים לאל על, היא מצאה את עצמה שוב במשא ומתן מול אל על וחברות התעופה האחרות. במתווה שגובש במאי 2021 העבירה המדינה לאל על כ-210 מיליון דולר ולישראייר תשלום של 16 מיליון דולר במסגרת עסקה בה המדינה רכשה כרטיסי טיסה עבור עובדי מערך אבטחת התעופה, לתקופה של 20 שנה. במסגרת ההסכם בעלי המניות בחברה היו אמורים להזרים הון לחברות בסכום של 50% מהסיוע הממשלתי, אך בחודש יולי הודיעה אל על כי היא מפרה את ההסכם עם המדינה. החברה דחתה את הנפקת ההון בשווי 105 מיליון דולר שהיתה מחויבת לבצע, ובעל השליטה רוזנברג לא קנה את מניות החברה בשווי 43 מיליון דולר כפי שסוכם. כעת ייאלץ רוזנברג לממש את העסקה הקודמת כדי שזו הנוכחית תצא לפועל.