סגור
Dun's 100

ייפוי כוח מתמשך – כלי משפטי ותכנוני רב עוצמה

האמצעי שמאפשר לאדם להיערך למחר, לקבוע מי האנשים שיטפלו בעתיד בענייניו האישיים והכספיים, ובתכנון נכון - עשוי למנוע מחלוקות משפחתיות

אדם רב נכסים ועסקים חושש לעתידו ולעתיד משפחתו במקרה בו יאבד את עצמאותו בשל מחלה או זקנה ולא יוכל עוד לנהל את ענייניו. לאותו אדם בת זוג וילדים בוגרים. אחד הילדים מתגורר בחו"ל, אחר מסוכסך עם ילד נוסף. כיצד יבטיח את אופן ניהול ענייניו כאשר לא יהיה כשיר? על מי תוטל המשימה ואיך יימנע סכסוכים משפחתיים עתידיים בעניין?
יפוי הכוח המתמשך הינו כלי משפטי משמעותי שנוצר לפני כ-5 שנים. מסמך זה, אשר נערך באמצעות עורך דין מוסמך לעניין, מאפשר לאדם למנות אנשים שהוא נותן בהם אמון שיטפלו בענייניו האישיים, הבריאותיים והרכושיים כאשר לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו.
יפוי הכוח יכול להינתן ליחיד או למספר מיופי כוח, על מנת שיפעלו כל אחד לחוד, או יחדיו בנושאים השונים וניתן אף למנות מיופה כוח חלופי. ההסדרים יותאמו בהתחשב במצבו האישי והמשפחתי של הממנה – האם הינו נשוי? האם יש לו ילדים ואם כן – האם הוא מצוי בקשר קרוב עימם ונותן בהם אמון? האם הם קרובים מבחינה גיאוגרפית? האם הם מסתדרים ביניהם? יש אף להביא בחשבון הסדרי הורשה (צוואה) עתידיים שקבע הממנה בקשר לנכסיו. כך למשל, האם כדאי למנות כמיופה כוח ילד אשר מתגורר בחו"ל ואשר יתקשה לפעול בזמן אמת? האם רצוי למנות ילד כממונה יחיד על ניהול נכס שעתיד לרשת על פי צוואה קיימת ילד אחר, אשר מסוכסך עימו? הוראות שכאלה עלולות לעורר קושי ממשי בעתיד.

1 צפייה בגלריה
עו"ד לאה קהת-קלנר
עו"ד לאה קהת-קלנר
עו"ד לאה קהת-קלנר
(צילום: אלן קפלסקי)
בייפוי הכוח ניתן גם לכלול הנחיות בדבר אופן ניהול ענייניו של הממנה בעתיד. למשל, בענייניו האישיים - אם יהיה חולה או במצב סיעודי האם ירצה להישאר לגור בביתו בלווי מטפלים, או דווקא לעבור למוסד; בענייניו הרכושיים – בדבר אופן ניהול נדל"ן או עסק שבבעלותו. בעניינים מסוימים דרושה עפ"י חוק הסמכה מפורשת לפעול, ובעניינים נוספים דרוש אישור בית משפט, כגורם מפקח.
בהתאם לחוק, ייפוי הכוח ייחתם הן ע"י הממנה והן ע"י מיופי הכוח שבחר, וזאת לאחר שהובהרו לכל הצדדים המשמעויות של המסמך והחובות והמחויבויות הכרוכות בכך.
על כן, הליך עריכת יפוי הכוח הינו הזדמנות לייצר דיון משפחתי בדבר האופן בו יתנהלו בעתיד ענייניו השונים של הממנה. אף אם הדיון מורכב מבחינה רגשית ומצריך מחשבה ושיתוף, מדובר בכלי חשוב שמאפשר לממנה לתכנן את עתידו לפי רצונו ולהקל בעתיד גם על בני המשפחה כאשר יידרשו לקבל החלטות בענייניו.

מאת לאה קהת-קלנר, עו"ד, מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך, משרד עורכי דין אבימור-שדמי