סגור
לב לבייב ו שלום לבייב
לב לבייב ושלום לבייב (צילום: אוראל כהן, אלירן אביטל)

פרסום ראשון
למרות התנגדות לב לבייב: וילת היוקרה בסביון של בנו פושט הרגל תימכר כדי לשלם לנושיו

מדובר בווילה בשווי של מעל 10.5 מיליון שקל שרשומה על שמם של שלום לבייב ופרודתו. הנאמן של הבן ביקש למכור את הווילה בתמיכת הבן על מנת לכסות את חובו העומד על כ-700 אלף שקל. לב לבייב התנגד למכירת הווילה בטענה כי היא נקנתה מכספו והיא יכולה לשמש את נכדיו. "קשה לקבל תוצאה שלפיה חייב המצוי בהליך פשיטת רגל יהא בעלים של נכס יקר ערך ולא יפרע חובותיו"

למרות התנגדותו של איש העסקים לב לבייב, בית המשפט המחוזי מרכז אישר אתמול (ד') כי הווילה היוקרתית בסביון של בנו, שלום לבייב, המצוי בהליך פשיטת רגל תימכר כדי לשלם כסף לנושי הבן.
הזכויות בווילה נתונות לבן שלום לבייב ולפרודתו אורלי לבייב. מדובר בבית רחב ידיים בסביון, בן 4 מפלסים ובריכת שחייה הבנוי על מגרש בשטח של 2,000 מ"ר. אין מחלוקת כי הנכס נרכש מכספו של לב לבייב, שהעניק לבנו ולבת זוגו דאז מתנה כספית בגובה מלוא התמורה החוזית (הווילה נמכרה ב-2015 ב-10.5 מיליון שקל).
שלום לבייב הוכרז פושט רגל לפני שלוש שנים בשל חוב של כ-700 אלף שקל. הבקשה למכירת הנכס הוגשה על ידי הנאמן לנכסי שלום לבייב, עו"ד ערן קאופמן, לאחר שכל ניסיונותיו לקדם את הליך פשיטת הרגל לא צלחו, וגם ניסיונותיו לגבש הסכמות מאחר שברור ששווי הנכס עולה משמעותית על גובה החוב.
הבן ופרודתו תומכים בבקשת הנאמן למכור את הווילה, לעומת האב שמתנגד. השופטת קבעה בהחלטתה כי "גם אם האב מבקש להגן על הנכדים, וגם אם האב הוא ששילם מכספו שלו עבור רכישת הנכס, מדובר בנכס של החייב והמשיבה (פרודתו של הבן - ל"ד). קשה לקבל תוצאה שלפיה חייב המצוי בהליך פשיטת רגל יהא בעלים של נכס יקר ערך, ובה בעת לא יפרע חובותיו לנושיו בטענה כי אביו מסרב לממשו".
מהחלטת בית המשפט עולה כי נרשמה לטובת לב לבייב הערת אזהרה לפיה הבן ורעייתו התחייבו שלא לבצע בנכס כל פעולה ללא קבלת הסכמת האב מראש. הערת האזהרה שנרשמה לטובת לב לבייב היא העומדת ביסוד המחלוקת בין הצדדים. בבקשת המימוש טען הנאמן כי הערת האזהרה בטלה כלפיו וכי יש להורות על מימוש הנכס לטובת הנושים. יש לציין כי בין שלום לבייב ואורלי לבייב מתנהלים הליכי גירושין, והם אינם מתגוררים בנכס.
הנאמן טען כי מדובר בנכס של הבן ופרודתו וניתן למכור אותו לשם תשלום חובות הבן מחלקו בנכס (מחצית). עוד טען כי העובדה שלב לבייב הוא ששילם עבור הנכס אינה משנה דבר. שלום לבייב, שתומך בבקשת הנאמן למכור את הווילה, טען כי "האב (לב לבייב - ל"ב) אינו דואג לנכדים כפי שהוא מציג עצמו אלא לעצמו בלבד, והוא מונע משיקולים אחרים. כל בני המשפחה נטשו את החייב והוא מבקש לממש את הנכס". מנגד, לב לבייב מתנגד לבקשת המכירה וטען כי הוגשה במטרה זרה כדי ללחוץ עליו לפרוע את חובות בנו.
השופטת יסכה רוטנברג קבעה כי "הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשת המימוש, ולהורות לנאמן לממש את הנכס לשם תשלום מלוא חובות החייב במסגרת הליך זה". עוד קבעה השופטת כי הסכום שיישאר ממכירת הדירה לאחר תשלום החובות ייוותר בנאמנות אצל הנאמן, שינהג בכסף כפי שיורה לו בית המשפט. "הטעם לכך הוא שיש להבחין בין תוקפה של הערת האזהרה ומשמעות ההתחייבות שביסודה כלפי הנאמן, ובין תוקפן ומשמעותן של ההתחייבות וההערה ביחסים שבין האב, החייב והמשיבה. בכל הקשור לנאמן, זה אינו כפוף להערה ולהתחייבות, על כן אין בהם כדי למנוע את מימוש הנכס", נכתב בהחלטת בית המשפט.
יחד עם זאת, השופטת קבעה כי נוכח הפער הניכר בין שווי הווילה (10.5 מיליון שקל) לגובה החובות של הבן (כ-700 אלף שקל), יבוא הנאמן בדברים עם שלום לבייב ואביו ויבחן אם ניתן לגבש הסכמות. עוד נקבע כי לב לבייב ישלם הוצאות משפט בסך כולל של 15 אלף שקל.
מטעמו של לב לבייב נמסר כי "לבייב עושה כל שלאל ידו להגן על זכויות נכדיו הנרמסות על ידי גורמים כאלה ואחרים ובכוונתו לפעול בכל דרך משפטית העומדת לרשותו על מנת לתקן את הטעות המשפטית בהחלטת בית המשפט הנכבד ולבטלה. בימים הקרובים יוגש ערעור מתאים לבית המשפט העליון אשר יבחן את ההחלטה דנן באופן מקצועי ויביא לביטולה".