סגור

ההופעה בוטלה? היועמ"ש דורש שרוכשי הכרטיסים יקבלו את מלוא כספם עד סוף השנה

היועמ"ש מתנגד להסדר הפשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בשם רוכשי כרטיסים להופעה של סלין דיון שהיתה אמורה להתקיים באוגוסט 2020 באמצעות חברת ההפקה של שוקי וייס ובוטלה בשל התפרצות הקורונה. לפי עמדת מנדלבליט, חלפה למעלה משנה ממועד המופע המקורי, וקבלת החזר מחיר הכרטיס לאחר תקופה של עוד שנתיים נוספות מיום חתימת הסדר הפשרה, אינה סבירה

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מתנגד להסדר הפשרה בתובענה הייצוגית בעניין אי השבת תשלום עבור הכרטיסים שנרכשו למופעים ובוטלו או לא התקיימו במועד המקורי, בשל התפרצות נגיף הקורונה. היועמ"ש הגיש לביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו התנגדות להסדר הפשרה בתובענה ודורש כי רוכשי הכרטיסים יקבלו את מלוא כספם עד לסוף השנה.
התביעה הייצוגית הוגשה בשם רוכשי כרטיסים להופעה של סלין דיון, שאמורה הייתה להתקיים באוגוסט 2020 באמצעות חברת ההפקה של שוקי וייס. החל מה-10 ביוני 2020 פנו רוכשי הכרטיסים וביקשו להשיב להם את כספם בחזרה, אך ללא הצלחה. בעלי הכרטיסים גם דחו הצעה לקבל כרטיסים למופע חלופי שהוצע להם, כיוון שלטענתם היא לא תאמה את תנאי ואיכות המופע המקורי. ביולי 2020 הגישו המבקשים תובענה ייצוגית נגד מפיקי המופע.

1 צפייה בגלריה
סלין דיון
סלין דיון
סלין דיון
(צילום: youtube)

ב-17 ביוני 2021 הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה ולפיה יהיו לרוכשי הכרטיסים שלוש אפשרויות בחירה: מימוש הכרטיס במועד של מופע חדש ובאותם התנאים, קבלת שובר זיכוי בשווי של 110% ממחיר הכרטיס המקורי למימוש לתקופה של שנתיים מיום החתימה על ההסכם (במידה ולא ימומש הזיכוי יקבלו הרוכשים את מלוא כספם בחזרה) או קבלת החזר כספי בשיעור של 75% מהסכום ששולם.
לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, חלפה למעלה משנה ממועד המופע המקורי, וקבלת החזר מחיר הכרטיס לאחר תקופה של עוד שנתיים נוספות מיום חתימת הסדר הפשרה, כך שההחזר יינתן רק לאחר למעלה משלוש שנים ממועד המופע המקורי, אינה סבירה ואין מקום לאשר אותה.
בנוסף, נכתב כי הסכמת הצדדים, להחזר בשיעור של 75% מהסכום (בהתאם לחלופה השלישית המוצעת), חורגת בצורה משמעותית מהמלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השלכות משבר התפרצות נגיף הקורונה על התקשרויות חוזיות, שכן בהתאם להמלצות הצוות, כבר חלפה התקופה שהומלצה כתקופה סבירה להחזר מלא של עלות הכרטיס.
היועץ המשפטי לממשלה סבור שראוי לקבוע תקופת זמן קצרה יותר בה יקבלו רוכשי הכרטיסים החזר מלא של התשלום וזאת, לכל היותר, עד לסוף שנת 2021. במסגרת העמדה מציין היועץ המשפטי לממשלה, כי מצד אחד עמידתו של המפיק על המשך החזקתם של הכספים ששולמו לנוכח אי-ביצוע של החיוב המוטל עליו במשך פרק זמן ממושך ומצד שני השבה מיידית רק בגובה של 75% עולה כדי חוסר תום-לב בקיום חוזה ובשימוש בזכויות הנובעות ממנו.
בנוסף, התנגד היועמ"ש לסעיף בהסדר הנוגע לגמול המוצע למבקשים ולשכר הטרחה המוצע לעורכי דינם, שלדעתו אינם סבירים וביקש מבית המשפט להפחית אותם. כמו כן נכתב כי יש לדחות את הבקשה לפטור את המבקשים מתשלום המחצית השנייה של האגרה.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, באמצעות עו"ד שירי פלד, בשיתוף ייעוץ וחקיקה והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.