סגור
יוליה שמאלוב ברקוביץ' למנכ"לית חברת החדשות של ערוץ 13
יוליה שמאלוב־ברקוביץ'. מי יכול לעצור את המינוי? (צילום: תומריקו)

פרשנות
מינוי לא סביר בערוץ 13? לרשות השנייה זה לא מפריע

המינוי של יוליה שמאלוב־ברקוביץ' למנכ"לית חברת החדשות של ערוץ 13 מפנה את הזרקור לרשות השנייה, שכבר נכשלה בפיקוח על אתיקה עיתונאית בערוץ 14, המזוהה עם מפלגת השלטון 

המשבר בחדשות 13 בעקבות ההחלטה למנות את יוליה שמאלוב־ברקוביץ' לתפקיד מנכ"לית חברת החדשות מפנה את הזרקור לרשות השנייה, הגוף שאמור לפקח על שידורי החדשות בישראל, אך בינתיים משקף חוסר יכולת או לכל הפחות חוסר רלוונטיות.
כמה מתפקידיה העיקריים של הרשות השנייה הם "הבטחת שידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן, מניעת הטעיה, הקפדה על גילוי נאות, שמירה על חופש הביטוי ומענה לתלונות הציבור", אלא שנראה שהגוף הזה נכשל פעם אחר פעם בפיקוח על האתיקה העיתונאית. זה התחיל עם חוסר יכולת להתמודד עם אמירות פוגעניות בערוץ 14, המזוהה עם מפלגת השלטון, וכעת השתיקה שהוא נוקט לנוכח המינוי השערורייתי בחדשות 13.
מגישי תוכניות בערוץ 14, המזוהה עם נתניהו, מתבטאים באופן הפוגע בציבור, והסנקציות הקלושות שהם סופגים מהרשות השנייה, הליכים של "הפרה לכאורה", לא באמת משנות את תמונת המצב. דוגמאות למסרים פוגעניים מהתקופה האחרונה הן "המחקר" שהם הציגו שקשר בין החזקה בעמדה פוליטית לבין הסיכוי להיפגע ב־7 באוקטובר; אמנון יצחק שאמר כי על הרכבות של הגרמנים בשואה היה כתוב מפא"י; וארי שמאי שטען כי הגיע הזמן לשחרר את יגאל עמיר. האמירות הקשות הללו כבר הובילו מספר חברות, כמו שטראוס ודלק רכב, להפסיק את הפרסום בערוץ המשרת את מפלגת השלטון.
הדירקטוריון של חברת החדשות של רשת 13 כולל שישה חברים, וכולם הצביעו פה אחד בעד אישור המינוי של שמאלוב־ברקוביץ' למנכ"לית חברת החדשות. שלושה מתוכם, אייל דה פאו, אברהם נתן ויפעת בן חי שגב, מונו כנציגי ציבור מטעם הרשות השנייה בתקופתה של שמאלוב־ברקוביץ' כיו"ר מועצת הרשות השנייה. במילים אחרות, שמאלוב ברקוביץ' הייתה חלק מהמינוי של הדירקטורים לחברת החדשות של ערוץ 13, וכעת הם הצביעו בעד מינויה למנכ"לית חברת החדשות של הערוץ. מלבד השלושה הללו, דירקטוריון חברת החדשות כולל גם את נדב טופולסקי (יו"ר ערוץ 13), אמיליאנו קלמזוק (מנכ"ל רשת 13) וצבי חפץ.
המעורבות של שמאלוב־ברקוביץ' במינוי שלושת הדירקטורים, שבהמשך בחרו בה לתפקיד מנכ"לית חברת החדשות, הוא אחד הטיעונים המרכזיים של ארגון העיתונאים נגד המינוי: "ללא תהליך סדור ותקין, יוליה שמאלוב־ברקוביץ' נבחרה לתפקיד במעין דלת מסתובבת של מתן פסול מול מתן פסול על ידי חברי הדירקטוריון שנבחרו על ידה. בכך הופר האיזון המעוגן בחוק הרשות השנייה, ויש בכך כדי להוות שיקול זר, ניגוד עניינים ומשוא פנים, ולהביא לביטול ההחלטה הפסולה למנות את יוליה שמאלוב־ברקוביץ".
מהרשות השנייה נמסר: "מינוי מנהל חברת חדשות אינו טעון אישור של הרשות השנייה. המחוקק הגביל ולא בכדי את סמכויות מועצת הרשות השנייה למינוי דירקטורים וזאת מתוך מטרה לשמור על עצמאות חברת החדשות, ולמנוע אפשרות של התערבות מכל גורם שהוא, לרבות מהרשות השנייה. לאחר בחירת הדירקטורים כל אחד מהם סוברני לקבל החלטה באופן עצמאי ללא התערבות מצד הרשות השנייה".