סגור
מיכל רוזנבוים ו דב בהרב
מיכל רוזנבוים ודב בהרב (צילום: אלעד מלכה, אוראל כהן)

מיכל רוזנבוים קבעה: דב בהרב לא יוכל לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית

בתחילת מאי מינתה מנהלת רשות החברות את רו"ח יעקב גינזבורג לבודק חיצוני על מנת שיבחן את הטענות שהשמיע דב בהרב עם התפטרותו מתפקיד יו"ר חברת החשמל, שהעלו חשש לאי סדרים במינויים בחברה. אולם לטענת רוזנבוים, מי שהתנהל באופן לא תקין היה דווקא בהרב: "ניסה להתערב באופן פסול בהליך בחירת פקיד לחברה"

רשות החברות שיגרה היום (ג') מכתב לדב בהרב בו הודיעה לו כי לאור ממצאי דו"ח הבדיקה שהזמינה לחקירת המינויים בחברת החשמל, היא לא תוכל להמליץ עוד על מינויו כדירקטור בחברה ממשלתית.
בתחילת מאי מינתה מנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוים את רו"ח יעקב גינזבורג לבודק חיצוני על מנת שיבחן את הטענות שהשמיע דב בהרב עם התפטרותו מתפקיד יו"ר חברת החשמל, שהעלו חשש לאי סדרים במינויים בחברה. רוזנבוים, שאימצה את ממצאי הדו"ח, טענה כי מי שהתנהל באופן לא תקין היה דווקא בהרב, ולא החברה: "לא ביקשת לכל אורך תהליך בחירת המנכ"ל לעכב או להקפיא את התהליך, אלא להיפך. לגבי מינוי מזכירת דירקטוריון, ניסית להתערב באופן פסול בהליך בחירת פקיד לחברה".
נראה כי המסר של רשות החברות באמצעות המכתב הוא לכל הדירקטורים בחברות הממשלתיות ובעיקר ליושבי הראש שממונים ביוזמת השרים, והוא להתמקד מרגע בחירתם בטובת החברה ולא בשיקולי השרים שמינו אותם.
בנוסף, חלק מממצאי הדו"ח שנגעו להתנהלות לשכת שרת האנרגיה קארין אלהרר ונותרו חסויים הועברו אל מבקר המדינה והיועצת המשפטית לממשלה על מנת שיבחנו את התנהלות הלשכה בהליך מינוי יו"ר ומנכ"ל לחברת החשמל.