סגור

בודק חיצוני יחקור את המינויים בחברת חשמל

מנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוים מינתה את רו"ח יעקב גינזבורג כבודק חיצוני. יבחן את טענותיו של היו"ר המתפטר דב בהרב לאי סדרים במינויים בחברה. גינזבורג הונחה להגיש דו"ח עד 22 במאי - ועד למועד זה מאיר שפיגלר לא יוכל להיכנס לתפקיד המנכ"ל

מנהלת רשות החברות הממשלתיות מיכל רוזנבוים מינתה בסוף השבוע בודק חיצוני, רו"ח יעקב גינזבורג, לבחינת טענות יו"ר חברת החשמל המתפטר דב בהרב על אי סדרים במינויים בחברה, ובהם של מאיר שפיגלר לתפקיד המנכ"ל ושל מור חלוץ למזכירת הדירקטוריון.

רוזנבוים העניקה לגינזבורג את "הסמכות לפנות ככל שנדרש לכל גורם רלוונטי, ובכלל זה לחברי דירקטוריון החברה ולגורמים חיצוניים שליוו את התהליכים". גינזבורג התבקש להגיש לרוזנבוים דו"ח מסכם עד 22 במאי - יום ראשון בעוד שבועיים. המשמעות היא שעד למועד זה שפיגלר לא יוכל להיכנס לתפקידו. כפי שנחשף בשבוע שעבר ב"כלכליסט", היועצת המשפטית של חברת החשמל יעל נבו אישרה את תקינות ההליכים לבחירת המנכ"ל ומזכירת החברה.
קודם מינויו של גינזבורג, ביקשה רוזנבוים להיפגש עם בהרב כדי לשמוע ממנו את טענותיו. היא זימנה אותו לפגישה, ולבסוף הם שוחחו בטלפון. בינתיים שיגר בהרב מכתב לרוזנבוים שבו כתב: "ההתערבות בהובלה למינוי המנכ"ל והניסיון האגרסיבי להחלפת מזכיר הדירקטוריון בניגוד לעמדתי כיו"ר, יש בהם כדי לגרום לפגיעה משמעותית בפעילות החברה". הוא מנה את "נקודות הכשל" שבהן נתקל בשני תהליכי האיתור, ובהן מינוי חברים בוועדת האיתור שיש להם ניגוד עניינים, הצבת קריטריונים באופן שנועד להיטיב עם המועמד, מתן ציונים מוגזמים למועמדים, תיאום עמדות בין חברים בוועדה וחוסר מתן מקום לדיון אמיתי.

1 צפייה בגלריה
מיכל רוזנבוים ודב בהרב
מיכל רוזנבוים ודב בהרב
מיכל רוזנבוים ודב בהרב
(צילומים: אלעד מלכה, אוראל כהן)

בנוסף ציין היו"ר המתפטר את "ההתערבות הבוטה של הנהלת החברה והדירקטוריון בהדחה של מזכיר הדירקטוריון, ההסללה לבחירה של מועמדת אחת בלבד והרמיסה של החלטת היו"ר להשארת מזכיר הדירקטוריון הנוכחי כדי לשמור על יציבות החברה, כל זאת בתחבולות ובשינוי החלטות".
גורמים ממשלתיים הביעו פליאה על הטענות ואמרו כי בהרב תמך בשפיגלר הן בוועדת האיתור והן בדירקטוריון. עוד ציינו כי ליו"ר אין סמכות להתערב בהעסקת עובדים בחברה, כמו מזכירת הדירקטוריון, וכי אם גילה משהו לא תקין היה עליו לפנות בעניין למנכ"ל.
לפני העלאת מינוי של מנכ"ל חברה ממשלתית לאישור ועדת גילאור, יועמ"ש החברה מעביר לרשות חוות דעת בדבר תקינות ההליך, וזו מעבירה חוות דעת מקצועית ומשפטית לוועדת המינויים. אולם לאור הטענות שהועלו ניתן כאמור כתב מינוי לבודק חיצוני. גינזבורג יבדוק את הטענות שהעלה בהרב, ויגיש את חוות דעתו לרשות, בנוסף לחוות הדעת שיינתנו לפי מהלך הדברים הרגיל במינוי מנכ"ל.