סגור

החלו הדיונים בוועדת הכנסת על פיצול חוק ההסדרים

הדיונים צפויים להימשך ביום ראשון הקרוב, ובסופו צפויה הצבעה על כלל הפיצולים והחלוקה לוועדות. הדיונים התמקדו בחלקו השני של חוק ההסדרים, הכולל צעדים פיסקליים; לא הוחלט על הוצאת פרקים מחוק ההסדרים, למרות המלצותיה של יועמ"ש הכנסת

בישיבת ועדת הכנסת שהתקיימה היום (ה') הוחלט להעביר לוועדת הכספים את הדיונים על תקציב 21' ו-22', והדיון על מסגרות התקציב (התאמת יעד הגירעון ומגבלת ההוצאה לתקציב).
החלו הדיונים בוועדת הכנסת בנוגע להיקפו של חוק ההסדרים, ולחלוקת החוק לוועדות השונות בכנסת.

ההחלטה על העברת דיוני התקציב לוועדת הכספים צפויה, וגם גורמי האופוזיציה שנכחו בוועדה לא התנגדו לכך.
2 צפייה בגלריה
שר האוצר אביגדור ליברמן מליאת הכנסת דיון על התקציב 1
שר האוצר אביגדור ליברמן מליאת הכנסת דיון על התקציב 1
שר האוצר אביגדור ליברמן במליאת הכנסת
(צילום: יואב דודקביץ)
בנוסף, כאמור, החל דיון מפורט בוועדת הכנסת על הרפורמות שייכללו בחוק ההסדרים הקרוב, ועל חלוקת חוק ההסדרים לוועדות השונות בכנסת. הדיונים החלו היום וצפויים להימשך במשך יום הראשון הקרוב, ובסופו צפויה הצבעה יחידה על כלל הפיצולים והחלוקה לוועדות. הדיונים היום התמקדו בחלקו השני של חוק ההסדרים הכולל צעדים פיסקליים.
חוק ההסדרים מורכב משני חוקים: חוק התוכנית הכלכלית ליישום המדיניות הכלכלית, בו נכללות הרפורמות המבניות שצפויות לתרום בטווח הבינוני או הארוך לצמיחת המשק, אך אינן מהוות מקור תקציבי. והחוק השני הוא חוק ההתייעלות הכלכלית, ובו נכללות רפורמות שנועדו להגדיל את הכנסות המדינה או להקטין את הוצאותיה באופן ישיר. מרבית הרפורמות בחוק השני משמשות כמקור תקציבי לעמידה ביעד התקציב.
במהלך הדיונים היום הוחלט להתקדם עם מרבית הפרקים בחלק הזה של החוק ('ההתייעלות הכלכלית'), כמו כן, גם נקבעו הוועדות בהן יידונו הפרקים של החוק. לא הוחלט על הוצאה של שום פרק מחוקי ההסדרים, זאת על אף המלצותיה של היועמ"ש של הכנסת, ועל אף עמדת חברי כנסת רבים (ביניהם חברי כנסת מהקואליציה) כי חוק ההסדרים רחב מדי.
פירוט הפרקים וההחלטות
פרקי המסים הכוללים בין היתר את התיקונים הבאים: חובת תשלום מע"מ לשירותים דיגיטליים (דוגמת נטפליקס), חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית, מבצע לגביית מסים בגין רווחים כלואים, ומיסוי שותפויות, לא יפוצלו והועברו לדיון בוועדת כספים. גם סוגיית ביטול האג"ח המיועדות הועברה לוועדת הכספים.
2 צפייה בגלריה
ח״כ אלכס קושניר יו״ר ועדת הכספים של הכנסת
ח״כ אלכס קושניר יו״ר ועדת הכספים של הכנסת
ח״כ אלכס קושניר יו״ר ועדת הכספים של הכנסת
(צילום: המכון הישראלי לדמוקרטיה)
ועדת העבודה והרווחה תטפל במנגנון השיבוב של הביטוח לאומי וחברות ביטוח, בהגדלת קצבת הנכות, בהגדלת המענק לניצולי שואה, ובדחיית מועדי ההנגשה.
עם זאת, בשל אי הסכמות בתוך הקואליציה, הוחלט לדחות את הדיון במספר סעיפים. כך לא התקבלה החלטה בנוגע לרפורמת ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים, רפורמה זו צפויה להגדיל את הפיקוח והבקרה התקציביים על בתי החולים ולהטיל עליהם מגבלות. כמו כן, גם הדיונים לגבי הגדלת גמלת הבטחת הכנסה, הקפאת השכר הממוצע, ובנוגע לחוק גנים לאומיים נדחו ליום ראשון.
הויכוח על חוק ההסדרים
בפתח הדיון, הציגה היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, את הייחוד של חוק ההסדרים. לדבריה, "יש שוני בין חוק ההסדרים לבין הצעות חוק רגילות, ראשית, זו הצעה שמבחינה טכנית כפופה ללוחות הזמנים של התקציב. שנית, זו הצעת חוק אחת שכוללת פרקים רבים ושונים שאין ביניהם קשר נושאי".
אפיק לא נמנעה מלמתוח ביקורת על הממשלה ואמרה: "ההתפתחויות הללו נדרשות בגלל שלאורך השנים ממשלות ישראל לא שעו לביקורת על חוק ההסדרים, ומזה שנים חוק ההסדרים משמש כמכשיר לקידום חקיקה מורכבת, והכנסת נאלצה להשתמש בכלים הללו בכדי להתמודד עם הגידול בחוק ההסדרים. אלמלי הפיצולים של יו"ר הכנסת, היה חשש משמעותי לתקינות הליכי החקיקה, עדיין מדובר בהליך חקיקה ארוך מאוד".
לביקורת של אפיק הצטרפו שלא במפתיע חברי כנסת רבים מן האופוזיציה, שמתחו ביקורת על כך שאין קשר משמעותי בין הצעדים בחוק ההסדרים לבין התקציב, אך גם ח"כ איתן גינזבורג שניהל חלק מהדיון, מתח ביקורת על השימוש המופרז בחוק ההסדרים, ואמר "אני חושב שחוק ההסדרים הוא בעייתי, אבל אני רוצה שהממשלה הזו תחזיק, אז אצביע עם הקואליציה".
מנגד, היועמ"ש של משרד האוצר, אסי מסינג אמר בדיון כי "חוק ההסדרים הוא הליך סדור. צריך לזכור שיש כאן שלושה מאפיינים ייחודים, זה תקציב לשנתיים, לא היה דיון על תקציב מאז 2018, ואנחנו באמצע משבר קורונה רחב היקף. בנוסף, תהליכי התקציב – בודאי מאז הנומרטור – כוללים הסתכלות ארוכת טווח קדימה". בהמשך הדיון אמר מסינג שהדיון בכנסת בחוק ההסדרים הוא לעיתים איכותי ומקצועי יותר מאשר בחקיקה רגילה.
סגן הממונה על התקציבים, איתי טמקין, הוסיף "אם נרצה להגיע למצב שיש למשק מקורות שמאפשרים לו לצמוח, ולהמשיך את המגמה של שיפור באיכות החיים, וזו המטרה של התכנית שמונחת בפניכם".