סגור

הצעות חוק: כללי אתיקה ללוביסטים וצינון ממושך

ח"כ מוסי רז (מרצ) הגיש בשבוע שעבר שתי הצעות חוק בעניין הלוביסטים

ח"כ מוסי רז (מרצ) הגיש בשבוע שעבר שתי הצעות חוק בעניין הלוביסטים. הראשונה זהה להצעת חוק שהגיש מיקי זוהר (ליכוד) ב־2018. לפי הצעת החוק של זוהר, "בשל בעיות אתיות רבות העולות חדשות לבקרים ונגזרות מפעילותם של לוביסטים מן הראוי להכפיף את התנהלותם בכנסת לכללי אתיקה מחייבים. כללי אתיקה שניתן לאכוף את האמור בהם על פעילות הלוביסטים יסייעו לבניית אמון מחודש בין הכנסת לבין אזרחי ישראל ויתרמו ללגיטימציה של פעילות לוביסטים במשכן".
בהצעת החוק מוצע "לאסור על הלוביסטים בכנסת לפעול בניגוד לכללי האתיקה שייקבעו על ידי ועדת ההיתרים לעניין פעילותם בכנסת, שחברים בה יו"ר הכנסת ושני סגנים ליו"ר, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה". כמו כן מוצע כי "הכנסת תפרסם את כללי האתיקה באתר האינטרנט שלה". הצעת החוק של זוהר לא קודמה אז בשל התפזרות הכנסת. כעת היא תקודם דרך ההצעה של רז. הח"כ ממרצ גם הגיש הצעת חוק להרחבת הצינון בין סיום הכהונה לעבודה בלובינג. לפיה הצינון העומד כיום על שנה לשרים, וחצי שנה לח"כים, יועצים פרלמנטריים ועוזרי שרים – יורחב לשנתיים.