סגור
Dun's 100

רו"ח ועו"ד ונסה מונוביץ ממשרד שטיינמץ עמינח: "לא תיתכן הפליה בוטה בין אזרח לאזרח"

בית המשפט העליון קיבל החודש את ערעור רשות המסים בעניין איש העסקים שלמה ריזמן, שחויב לשלם מס שולי על חלק רווח ההון ממכירת מניות חברת אזימוט לאלביט. השופט שטיין הדגיש כי הביקורת של בית המשפט המחוזי שהועברה על מונוביץ, המפקחת דאז, הייתה מיותרת

בית המשפט העליון קיבל לאחרונה את ערעור רשות המסים על פסק דין שניתן בשנת 2018 על ידי בית המשפט המחוזי בלוד בעניינו של איש העסקים שלמה ריזמן. המחלוקת נסובה סביב עסקת מכירת מניות חברת אזימוט אשר היו בבעלות ריזמן, לחברת אלביט מערכות בשנת 2010 וכן שיעור המס בגינה.
רשות המסים טענה כי יש לחשב את שיעור המס על רווח ההון שנצמח מעסקת מכירת המניות על בסיס חישוב ליניארי, כפי שמשולם בכל עסקאות רווח ההון בישראל, כך שחלק מרווח ההון הריאלי עד למועד הקובע – תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, יחויב בשיעור מס שולי, ויתרת רווח ההון הריאלי יחויב בשיעור של 25%.
ריזמן טען כי יש לחייב את כל רווח ההון הריאלי שנצמח בעסקה בשיעור מס אחיד של 25% ללא הפיצול הלניארי וזאת בהתבסס על לקונה מילולית לכאורה בהוראות המעבר לתיקון 147 לפקודת מס הכנסה. עוד טען ריזמן כי יש לראות את התמורה, כך שרבע מתוכה שולמה בגין מכירת המוניטין אישי שלו וזאת על אף שקיבל מחיר אחיד למניה ככל המוכרים בעסקה ללא תוספת בגין אותו מוניטין שנטען.
השופט אלכסנדר שטיין (בהסכמת השופטים ג'ורג' קרא ונעם סולברג) קיבל את ערעור רשות המסים במלואו על כל סעיפיו וקבע כי על ריזמן לשלם מס שולי על חלק רווח ההון עד המועד הקובע, מס בשיעור 25% על יתרת רווח ההון הריאלי, וכן שמלוא התמורה תיוחס למכירת המניות, ולא למכירת מוניטין אישי. כמו וכן, על ריזמן הושתו הוצאות משפט בסך 70,000 ש"ח.
מדובר על מס נוסף שעל ריזמן לשלם על הכנסותיו ממכירת מניות של חברת אזימוט לחברת אלביט מערכות בשנת 2010. בנוסף ציין השופט שטיין בסעיף 96 לפסק הדין: "בשולי הדברים אעיר, כי נראה לי שקבלת הערעור, על כל ראשיו, מייתרת במידה רבה את הביקורת אשר נמתחה על ידי בית המשפט קמא על פועלה של המפקחת מטעם המערער, הגב' ונסה מונוביץ".
"הביקורת הייתה תמוהה בעיניי"
מונוביץ, רואת חשבון ועורכת דין, כיום שותפה במשרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח, אמרה בעקבות פסק הדין: "הביקורת שהועלתה בשנת 2018 על ידי בית המשפט המחוזי לא שיקפה את הלך הדברים במהלך דיוני ההוכחות והפרוטוקולים, את העובדות ואת הממצאים, כך שהייתה תמוהה בעיניי, אם לא מעבר לכך".

1 צפייה בגלריה
רו"ח ועו"ד ונסה מונוביץ
רו"ח ועו"ד ונסה מונוביץ
רו"ח ועו"ד ונסה מונוביץ
(צילום:יח"צ)
עוד הוסיפה מונוביץ: "אני מברכת על כך שבית המשפט העליון הגיע לאותה מסקנה. לגופו של עניין טענת ריזמן להחלת שיעור מס אחיד נמוך משל יתר עסקאות רווח ההון בשוק יוצרת עיוות שלא מתקבל על הדעת. הרי לא ייתכן כי תיווצר הפליה בוטה כזו בחוק בין אזרח לאזרח ולו רק בשל העובדה שהאחרון בחר לדחות תשלום מס היסטורי, זו בטח לא הייתה כוונת המחוקק".
"לעניין המוניטין, כל מסכת ההסכמים והמסמכים העידו על מכירת מניות בלבד ללא תשלום נוסף וללא כוונת הפרדה בתמורות, הרי שהרוכשת הייתה מקבלת הטבת מס לו סווגה תשלום תמורה בגין מוניטין ומשלא עשתה כן הטענה איבדה מערכה. ולכן אני תמיד ממליצה ללקוחות שלי לתכנן את המס מראש, להתייעץ ולבנות נכון את מבנה העסקה, בטח בעסקאות גדולות. זה רצוי וזה לגיטימי וכמובן שיש לתמוך את העסקה במסמכים והסכמים שילמדו על מהות העסקה מבלי להשאיר מקום לפרשנות לא רצויה", סיכמה מונוביץ.