$
בארץ

מנדלבליט לגנץ: להמתין עם ועדת הבדיקה לתיק הצוללות

היועץ המשפטי לממשלה פנה לשר הביטחון שהקים את הוועדה הממשלתית וביקש שימתין עם תחילת העבודה עד שיבחן אם היא לא פוגעת בהליך הפלילי שעוד מתנהל בפרשה. גנץ עצמו ביקש ממנדלבליט לוודא זאת בשבוע שעבר

טובה צימוקי, ynet 20:3529.11.20
היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, פנה לשר הביטחון בני גנץ וביקש ממנו לעכב את פתיחת עבודת הוועדה לבדיקת רכש הצוללות עד שיחליט אם היא פוגעת בהליך הפלילי בפרשה.  

מנדלבליט הבהיר כי החלטתו נובעת מבקשה של גנץ עצמו. "הודעת לי כי החלטת למנות ועדת בדיקה ממשלתית לבדיקת הליכי הרכש של ספינות המגן סער 6 ושל הצוללות, וביקשתני לוודא כי תחומי הבדיקה המפורטים בכתב המינוי של הוועדה אינם מפריעים להתנהלותו התקינה של ההליך הפלילי", כתב היועמ"ש. "בהתאם לכך נערכה בחינה כאמור מול הגורמים הרלוונטיים מטעמי, שטרם הושלמה. לצורך השלמתה, גם תתקיים ישיבה דחופה עם היועץ המשפטי של מערכת הביטחון. לפיכך, נוכח סוגיות שונות, שכבר ברור שמתעוררות בעת הזו, אבקש כי הוועדה לא תחל בעבודתה עד לסיום הבחינה והעברת ההנחיות הנדרשות. אשוב לעדכנך בהקדם".  

היועמ"ש אביחי מנדלבליט היועמ"ש אביחי מנדלבליט צילום: מוטי קמחי

 

מלשכתו של גנץ נמסר כי "עבודת הוועדה והתנהלותה ייעשו בכפוף להנחיות מקצועיות של היועץ המשפטי לממשלה כפי שנמסר עם ההודעה על פתיחתה, וזאת מתוך כוונה שלא לפגוע בתקינות ההליך הפלילי. נפעל בכדי שהוועדה תחל את פעילותה ללא דיחוי, מיד לאחר שיתקבלו הנחיות היועמ"ש".

 

לפי ההודעה שפרסם גנץ בשבוע שעבר, הוא התייעץ עם בכירים לשעבר במערכת המשפט והביטחון, ולאור "מידע עדכני" שהגיע אליו הגיע למסקנה כי יש להקים ועדה שתשפוך אור על חלק מהתהליכים שהביאו לרכש הצוללות וכלי השיט, וכן תבחן את נהלים ואופן ביצוע ההתקשרויות.

 

בסוף השבוע הודיעה חברת הוועדה יעל גריל, שעבדה במנהל הרכש של משרד הביטחון, כי היא מוותרת על התפקיד מחשש לניגוד עניינים. בוועדה ציינו כי למרות בדיקה שנערכה בנושא לא הייתה לה נגיעה אישית בהליכי הרכש, אך הוחלט להחליפה בישראלה פרידמן, שכיהנה בתפקידים שונים במנהל הרכש במשרד הביטחון.

x