$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

היבטים משפטיים בחוק ההתיישבות החקלאית

מתי ניתן לבצע שימוש חורג בקרקע המיועדת לשימוש חקלאי? מי רשאי לבקש את ביצוע השימוש החורג בקרקע וכיצד ניתן לבקש אישור זה? האם מגמת הענישה כנגד מי שמפר את החוק מתגברת? ומהן הסנקציות החלות על בעל הזכויות בקרקע ועל המתקשר עמו באם הם מפרים את החוק?

מוגש מטעם DUN'S 100 10:1230.09.20