$
בארץ

השכר הממוצע בנובמבר עלה ב-1.6% בנובמבר ל-10,499 שקל ברוטו

בראש רשימת השכר עובדי ענף מידע ותקשורת עם 21,302 שקל ברוטו בחודש. במקום שני עובדי חברת החשמל עם 18,538 שקל ועובדי הבנקים והביטוח עם 16,760 שקל

בילי פרנקל 13:0104.02.20

השכר הממוצע במשק עמד בחודש נובמבר 2019 על 10,499 שקל ברוטו בחודש, עלייה של 1.6% לעומת נובמבר 2018. כך עולה מנתוני הלמ"ס.

 

 

 

נתונים אלו הם במחירים שוטפים, המשקפים את השכר השוטף שהעובדים מקבלים לחשבון הבנק. מדובר אמנם בעליה גם בהשוואה לשכר שנרשם בחודש אוקטובר שקדם לו ושעמד על 10,487 שקל ברוטו, אבל בהסתכלות שנתית מדובר בירידה, כאשר הרמה הגבוהה ביותר בשכר הממוצע נרשמה בחודש יוני עם 11,142 אלף שקל ברוטו בחודש.

 

במחירים קבועים, המנכים את מדד המחירים לצרכן כדי לשקף את כוח הקנייה של שכירים במשק (שכר ראלי), מדובר בעלייה של 1.3% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. סך משרות השכיר במשק הסתכם ב-3,730.4 מיליון עובדים ישראליים, עלייה של 1.1% לעומת נובמבר 2018, שמשמעותה תוספת של 40.6 אלף משרות.

 

בראש רשימת המשתכרים נמצא עדין ענף מידע ותקשורת עם שכר ממוצע על 21,302 שקל בחודש. אחריו בסדר יורד - עובדי אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת עם 18,538 שקל בחודש בממוצע ועובדי הבנקים והביטוח עם 16,760 שקל בחודש בממוצע.

 

 צילום: שאטרסטוק

 

עם זאת רוב משרות השכיר (66%) עדין נמצאות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של 10,499 בכלל המשק. בין אלו נמנים עובדי שירותי בריאות, רווחה וסעד עם 6,113 שקל בחודש, עובדי חינוך עם 8,015 שקל בחודש, עובדי שירותי ניהול ותמיכה עם 6,156 שקל בחודש, ובתחתית הרשימה עובדי שירותי אירוח ואוכל עם 5,229 שקל בחודש.

 

עובדים בהייטק - הרבה מעל השכר הממוצע

 

תחום ההייטק נבחן בנפרד משאר התחומים בשל מרכזיותו במשק והמסחור החריף בכוח אדם. לפי הנתונים, שכרם של שכירים בהייטק עמד בנובמבר 2019 על 22,882 שקל ברוטו בחודש, עליה של 2% לעומת התקופה המקבילה בשנה שקדמה לה ושבה עמד השכר הממוצע על 22,437 שקל ברוטו בחודש.

 

מספר משרות השכיר בתחום הגיע ל-329.8 אלף, לאחר עליה של 0.6% (שמשמעותה תוספת של 2,000 משרות) לעומת חודש אוקטובר שקדם ל, ושל 2.9% לעומת נובמבר 2018 (אז היו 320.4 אלף משרות). משרות השכיר בתחום ההייטק היוו 8.8% מכלל משרות השכיר במשק.

 

בחלוקה לפי ענפים, השכר הגבוה ביותר היה בענף מחקר מדעי ופיתוח עם שכר ממוצע של 29,002 שקל בחודש, בעוד שהנמוך ביותר בשירותי תקשורת (14,151 שקל בחודש). מספר משרות השכיר הגדול ביותר היה בתכנות וייעוץ בתחום המחשבים, עם כ-156.2 אלף משרות, שהן כמעט מחצית מכלל המשרות בהייטק, ושכר ממוצע של 23,518 אלף שקל ברוטו בחודש.

 

הכי הרבה עובדים - בחינוך

 

גם נתוני המגמה (נתונים המעובדים באופן שנועד להסיר השפעות שונות כמו עונתיות וחגים) לחודשים ספטמבר-נובמבר 2019 מלמדים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר. במחירים שוטפים נרשמה עליה של 2.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.6% ביוני-אוגוסט 2019. במחירים קבועים עלה השכר הממוצע בחודשים אלו ב-1.9% בחישוב שנתי, לעומת לעלייה של 2.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים שקדמו להם.

 

מגמת העליות המשמעותית ביותר בשכר (במחירים קבועים) בשלושת החודשים האחרונים היתה בענף אמנות, בידור ופנאי - של 7.8%, ואחריו בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי - עם 6.3%. מהצד השני, שכרם של עובדי שירותי הבריאות, הרווחה והסעד ירד ב-11.4%, שכר עובדי החינוך ירד ב-2.4% ושכר עובדי שירותים פיננסים ושירותי ביטוח ירד ב-3.4%.

 

מספר משרות השכיר הגדול ביותר במשק נמצא בענף החינוך, עם 540.7 אלף משרות נכון לחודש נובמבר האחרון. אחריו ממוקם ענף מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועים עם 457 אלף משרות, ובמקום השלישי עובדי שירותי בריאות, רווחה וסעד עם 443.3 אלף משרות. מספרם של עובדי מידע ותקשורת עמד בנובמבר על 200.3 אלף. 

x