$
בארץ

השכר הממוצע במשק עלה ב-2.1% באוקטובר

עמד על 10,501 שקל - עלייה של 2.1% בהשוואה לאוקטובר 2018. שכירים בענף מידע ותקשורת נהנו מהשכר הממוצע הגבוה ביותר, בגובה 21.5 אלף שקל; בתחתית הרשימה: עובדי ענף שירותי אירוח ואוכל, שהרוויחו בממוצע 5,200 שקל בחודש

עמרי מילמן 13:0505.01.20

השכר הממוצע במשק עמד באוקטובר 2019 על 10,501 שקל - עלייה של 2.1% בהשוואה לאוקטובר 2018; כך מפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בניכוי מדד המחירים (כלומר, בקיזוז ההשפעה של עליות וירידות המחירים במשק - ע.מ) מדובר בעלייה של 1.7% בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה.

 

בהסתכלות שנתית, שאינה מתחשבת בשוני הנובע מעונתיות, נרשמת דווקא ירידה, כאשר השיא נמדד בחודש יולי - אז עמד השכר הממוצע על 11 אלף שקל בחודש.

 

תלוש משכורת תלוש משכורת צילום: עטא עיווסאת

 

ייתכן שנתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר גם במחירים שוטפים וגם במחירים קבועים; החל מחודש אוגוסט נרשמה עליה של 2.6% בחישוב שנתי במחירים שוטפים, בהמשך לעלייה של 2.7% בתקופה שבין מאי ליולי שנה שעברה.

 

שכירים בענף מידע ותקשורת נהנו מהשכר הממוצע הגבוה ביותר, בגובה 21.5 אלף שקל; במקום השני עובדי אספקת חשמל, שירותי ביוב וטיפול בפסולת שהרוויחו בממוצע שכר של 18.3 אלף שקל בחודש; השכר החודשי הממוצע בענף שירותי הפיננסיים והביטוח עמד על 16.4 אלף שקל בחודש ועובדים במינהל המקומי, הציבורי וביטחון וביטוח לאומי הרוויחו בממוצע שכר של 15 אלף שקל בחודש. בתחתית הרשימה: עובדי ענף שירותי אירוח ואוכל, שהרוויחו בממוצע 5.2 אלף שקל בחודש, ועובדי שירותי ניהול ותמיכה שהרוויחו 6.2 אלף שקל בחודש.

 

שכירים בענף ההייטק, הזוכה להתייחסות נפרדת לאור המחסור המדובר בכח אדם וההשפעה שלו על המשק, נהנו משכר בגובה 22.8 אלף שקל בחודש באוקטובר 2019 - עלייה של 1.3% בהשוואה לאוקטובר 2018.

 

על פי נתוני הלמ"ס נרשמה ירידה של 0.2% במספר משרות השכר באוקטובר בהשוואה לחודש המקביל ב-2018, ל-3.670 מיליון.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר: כך, באוגוסט-אוקטובר 2019 ירד מספר משרות השכיר ב-0.6% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 0.5% שנרשמה בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019. עיקר הירידה - בענף הבינוי, שירותי אירוח ואוכל והאומנות, בידור ופנאי. מנגד, בשירותי ניהול ותמיכה ושירותי בריאות ורווחה, וכן בענף המידע והתקשורת, נרשמו דווקא עליות.

x