$
דו"ח המבקר 2016

מינויים לא תקינים ובזבוז כספי ציבור בחברה לשיקום הרובע היהודי

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים כשלה בפרויקט המרכזי שלה - רישום ומדידה של יחידות דיור ורישומן בטאבו. כמו כן החברה לא דיווחה על חריגות בנייה לעייריה

רוני זינגר 16:1301.11.16

העסקת יועצים שלא כדין, ניגודי עניינים וניהול לקוי - כך עולה מביקורת מבקר המדינה בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי.

 

כך למשל נמצא כי היועץ המשפטי של החברה נבחר לאור היכרות אישית עם אחד מחברי ועדת המכרזים של החברה, אך מבלי שנעשה גילוי נאות. התברר שמזכיר החברה של פיתוח הרובע מכהן במקביל ובהתנדבות גם כיו"ר מנהלת הפרויקט של התחדשות עירונית בירושלים. המנהלת הזו קיבלה שירותים בהתנדבות מבעלי מקצוע שהועסקו גם בחברה לשיקום ופיתוח. כך קרה שהיועמ"ש בהתנדבות של המנהלת נבחר במקביל גם להיות היועמ"ש בשכר של החברה לשיקום ופיתוח וזאת בלי שדיווח על הכרותו עם מזכיר החברה שכאמור מכהן גם כיו"ר המנהלת, והדבר לא דווח גם לרשות החברות הממשלתיות.

 

מבקר המדינה מבקר המדינה צילום: עמית שאבי

 

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי היא חברה ממשלתית שנועדה לשקם את הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. החברה מממנת את פעולותיה מדמי חכירה, השכרת נכסים ומדמי כניסה לאתרי תיירות. ב-2014 הכנסותיה עמדו על כ-13 מיליון שקל. המבקר בדק מינויים, ניהול פרוייקטים והעסקת יועצים בחברה. נמצא כי החברה כשלה בפרויקט מרכזי שלה למדידת יחידות דיור ברובע היהודי ורישומן בפנקסי מקרקעין. הזמן שהקציבה לכך כבר תם כשרק חצי מהעבודה נעשתה ורוב התקציב בוזבז. החברה יודעת על חריגות בנייה ואף העריכה את ההכנסות הגבוהות שהיא יכולה לקבל מדמי השימוש בחריגות אלה אך לא הוסדר תשלום בעניין והדבר לא דווח לעיריית ירושלים.

 

הרובע היהודי בירושלים הרובע היהודי בירושלים צילום: בני פלבן

 

עוד נמצאו פגמים במינויים לתפקידי מפתח - תפקיד יו"ר החברה לא אושר על ידי הוועדה לבדיקת מינויים אך הוגש על כך ערעור שלא כדין - כלומר בלי אישור מניין חברי דירקטוריון ומבלי שהתקבלה החלטה כדין ולאחר מכן מינויו אושר. גם מינוי המנכ״ל בפועל נעשה שלא כדין ועד כה אין מנכ"ל קבוע לחברה.

 

עוד נמצא כי החברה כשלה בהנעת פרויקט הדגל שלה - שדרוג הרובע ההרודיאני שלא התניע עד כה. עוד נמצא שקיים גירעון מהפעלת בית הכנסת החורבה של 2.8 מיליון שקל אך החברה לא גבתה את חלקה של הקרן למורשת הכותל המערבי שיש לה אחריות משותפת להפעלתו. עוד התברר כי הסכם עקרונות שנעשה עם קרן הכותל שונה על ידי היו"ר והמנכ"ל דאז של החברה וזאת בלי אישור דירקטוריון ובלי אישור ממשלה, כנדרש.

 

יועץ שנשכר לקידום פרויקט שיקום הרובע ההרודיאני נשכר שלא בשקיפות, התקשרות החברה עם יועץ תיירות נעשתה ללא הליך תחרותי ובניגוד לנוהל המכרזים והעסקתו אושרה אחרי שכבר נחתם עמו חוזה. יועץ לגיוס כספים ממשרדי ממשלה גיוס בניגוד לחובת מכרזים. דובר הועסק בלי פניה תחרותית, בלי אמות מידה ובלי הסכם התקשרות תקף.

 

מנכ"ל החברה השתתף בדיוני ועדת המכרזים והמליץ להעסיק את היועץ לגיוס כספים ואת הדובר, אף ששניהם חברי מועצת עיריית ירושלים והוא הכיר אותם כשהיה סגן ומשנה לראש עיריית ירושלים. "התנהגות זו אינה עולה בקנה אחד עם כללי מנהל תקין", קובע מבקר המדינה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x