$
רכב

הממונה על ההגבלים: ענף הרכב תחרותי, אך יש בו גם כשלי שוק

בין השאר נאמר בדו"ח הממונה כי "לחלק מהיבואנים כוח לגבות מהלקוחות הפרטיים מחירים משמעותית גבוהים יותר מהמחירים שהם גובים מהלקוחות המוסדיים"

תומר הדר 18:0216.09.13

זמן קצר לאחר תחילת הדיונים ב"חוק רישוי רכב", החוק שמבוסס בין היתר על מסקנות ועדת זליכה להסדרת ענף הרכב, מתפרסם היום (ב') דו"ח ראשון של הממונה על ההגבלים העסקיים המנתח את ענף הרכב.

הדו"ח לשנים 2011-2008 וכולל בין היתר התייחסויות הסותרות את אחד הסעיפים החשובים בדו"ח מתייחס לגובה ההנחות שמקבלים לקוחות פרטיים ביחס לחברות הליסינג והוא קובע שמדובר ב"פערים משמעותיים". הדו"ח מנתח הן רכבים משפחתיים והן רכבי סופר מיני וקובע כי במקרה של הרכבים המשפחתיים שנבדקו בשנת 2011 מגיע הפער ל-19%. במקרה של מכוניות הסופר מיני מגיע הפער עד 18%.

 

על פי מחברי הדו"ח מדובר בהבדלים משמעותיים המהווים אינדיקציה לכשל שוק בענף. עוד קובעים המחברים כי אחת הסיבות למחירים הגבוהים היא: "הטענה לפיה חברות החכרת הרכב לוחצות על יבואני הרכב לשמר רמת מחירים גבוהה עבור הלקוחות הפרטיים: רווחיותן של חברות החכרת הרכב ויכולתן לגייס מימון תלויות במידה רבה בערך צי הרכב שבבעלותן וביכולתן למכור ברווח את כלי הרכב המוחכרים בתום תקופת ההחכרה".

 

לפי מחברי הדו"ח לא נמצאו ראיות להפעלת לחץ מפורש מצד חברות הליסינג, אך לא ניתן לפסול על הסף שלחץ כזה אכן מופעל.

 

אולם תצוגה של מאזדה אולם תצוגה של מאזדה צילום: יריב כץ

 

שוק המשפחתיות: בליסינג משלמים פחות

 

בשוק המכוניות המשפחתיות, קובעים מחברי הדו"ח, קיימת "ריכוזיות נמוכה יחסית ומספר מתחרים לא מבוטל". עם זאת הם קובעים ש"לחלק מהיבואנים כוח לגבות מהלקוחות הפרטיים מחירים משמעותית גבוהים יותר מהמחירים שהם גובים מהלקוחות המוסדיים". באשר לריכוזיות בשוק הרכבים המשפחתיים, הדו"ח קובע כי בשוק זה "אין ריכוזיות חריגה אלא דווקא ביזור". מנתוני הדו"ח עולה כי פלחי השוק של יבואני הרכב הגדולים ביחס לציי הרכב משתנים תמידית.

 

עוד מדגישים מחברי הדו"ח, כי ברור שריכוזיות בקרב רכישות של ציי הרכב המוסדיים נובעת מכוח הקניה של ציי הרכב הגדולים, שבוחרים לרכוש מקבוצה קטנה של יבואנים. יתרה מזאת, מחברי הדו"ח קובעים כי "לא ניתן לזהות יבואן רכב בודד שמוביל את מקטע הרכב המשפחתי ושינויים מסוימים חלים גם בזהותם ובמיקומם היחסי של יבואני הרכב המובילים".

 

מחברי הדו"ח שוללים את אפשרותו של תיאום מחירים וקובעים כי קיימים פערים ניכרים בין מחירי המכירה בפועל, כלומר המחירים בהם נמכרות המכוניות באמת.

 

הפרדת המותגים תגרום להתייקרויות

 

לצד שוק מכוניות המיני והסופר מיני מתייחסים מחברי הדו"ח גם למספר מסקנות שהגישה בשעתו ועדת זליכה להסדרת הרכב. בנושא הפרדת המותגים שהציעה ועדת זליכה, נקבע בדו"ח כי מצב בו יבואן רכב המייבא מספר מותגים ומחזיק בנתח שוק גדול יאלץ לוותר על חלק ממותגיו, יפגע בשוק הרכב הישראלי ויגרום דווקא לעליית מחירים.

 

עם זאת, מחברי הדו"ח מחזקים את אחד מסעיפי חוק רישוי רכב שהוגש לאחרונה לכנסת, הקובע כי שר התחבורה יוכל לקבוע אילו יבואנים יקבלו אישורים לייבא ארצה מותגי רכב חדשים שעדיין אינם נוכחים בשוק הישראלי כיום לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים ותוך מתן עדיפות בעתיד לגופים שכיום אינם עוסקים בייבוא רכב.

 

בנושא קשרי הבעלות בין חברות הליסינג ויבואני הרכב, שאותם המליצה ועדת זליכה לנתק, קובע הממונה על ההגבלים: "אין מתאם בין חלקם של היבואנים בענף הרכב החדש לחלקם בענף ההחכרה, כלומר היבואנים המובילים אינם נמצאים בזיקה עם חברות ההחכר המובילות וחברות ההחכרה המובילות אינן מצויות בזיקה עם היבואנים המובילים".

 

בנוסף מתייחסים המחברים גם להיתר למכירת מכוניות חדשות לחלוטין על ידי חברות הליסינג, כאשר הרכב רשום על שם החברה אך נמכר עם אפס קילומטרים וקובעים, כי מצב בו יבואן רכב פועל לאסור על חברת ליסינג למכור מכוניות חדשות יהא בחזקת הסדר כובל אסור.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x