סגור

בלעדי לכלכליסט
הוראה חדשה עלולה לייקר במאות שקלים את שירות יועצי משכנתאות

על פי הנחיה של בנק ישראל, רוכשי משכנתאות יצטרכו לספק ליועצי משכנתאות ייפוי כוח חתום על ידי עורך דין או להגיע איתם לקבל הצעות מחיר מהבנקים השונים. היועצים: "ההנחיה תחזיר את המצב לאחור"

הוראה חדשה של בנק ישראל, העוסקת ב"קבלת הסכמת הלקוח" לגבי משיכת מידע עליו ממאגר נתוני האשראי, עלולה, אם תיכנס לתוקף, לסרבל ולייקר את השימוש בשירות של יועץ משכנתאות. לפי טיוטת ההוראה, יועץ משכנתאות המבקש הצעת מחיר להלוואה בשם הלקוח יידרש להציג אישור של עורך דין או נוטריון לכך שהוא פועל בשמו.

מאגר נתוני אשראי הוא מאגר של בנק ישראל, הכולל מידע על לקוחות הבנקים, שמאפשר לגופים הפיננסיים להעריך את רמת הסיכון של הלקוח, וכך לשפר את התחרות. ניתן לשלוף מידע על הלקוח רק בהסכמתו, כדי לשמור על פרטיותו. התקנות המקוריות קבעו כללים בעניין, ואולם בבנק ישראל מבקשים לחדד אותם, ופרסמו מסמך מפורט הכולל גם את נוסח האישור שעליו יחתמו הלקוחות. אחד הסעיפים עוסק בסוגיה של מיופה כוח של הלקוח. במקרה כזה על מיופה הכוח להציג אישור של עורך דין לכך שהוא זיהה את הלקוח, והבהיר לו שמיופה הכוח יוכל לאשר בשמו לבנקים לקבל גישה לנתוניו שבמאגר.
עיקר השימוש במיופה כוח לקבלת הצעות מחיר נעשה על ידי יועצי המשכנתאות, שמקבלים עבור הלקוחות הצעות מחיר מהבנקים. כדי לתת הצעת מחיר, הבנק דורש גישה לנתוני הלקוח במאגר נתוני האשראי. אם ההוראה תיכנס לתוקפה לקוחות הנעזרים ביועצי משכנתאות יצטרכו לחתום מול עורך דין על ייפוי כוח שלפיו היועץ יכול לאשר בשמם את קבלת הגישה למאגר. זאת במקום החתימה הרגילה שהם מעניקים לייפוי הכוח של יועץ המשכנתאות.

1 צפייה בגלריה
נגיד בנק ישראל אמיר ירון 5.7.21
נגיד בנק ישראל אמיר ירון 5.7.21
נגיד בנק ישראל אמיר ירון
(רויטרס)
באיגוד יועצי המשכנתאות טוענים כי הוראה זו תסרבל ותייקר תהליך קבלת המשכנתא. "הנחיה זו מקשה ואף מחזירה לאחור את עבודתם של יועצי המשכנתאות", כתבו יונתן ברלינר וברוך פיירשטיין מהתאחדות יועצי המשכנתאות במכתב לבנק ישראל. "בהינתן העובדה כי לכל בנק יידרש ייפוי כוח משלו, מדובר בעלות של מאות שקלים לנוטל המשכנתא".
לדבריהם, בעבר פרסם בנק ישראל הנחיה שמסדירה את פעילות יועצי המשכנתאות ובה נכתב במפורש כי הבנק לא ידרוש שהלקוח יגיע לסניף. עוד הם מציינים כי יועצי המשכנתאות יכולים להוציא בעצמם מידע על הלקוח ממאגר נתוני אשראי, ולכן הם תוהים מדוע אינם רשאים לאשר בשם הלקוח לבנק לקבל את אותו המידע.
מבנק ישראל נמסר בתגובה: "על פי חוק נתוני אשראי, נותן אשראי יכול לקבל דוח אשראי על לקוח רק אם קיבל את הסכמה מפורשת מהלקוח לכך ולאחר זיהוי הלקוח. הסכמת הלקוח נדרשת בגלל הנתונים הרגישים בדוח ובכדי להגן על הזכות לפרטיותו של הלקוח, שמעוגנת בחוקים שונים ובפרט בחוק הגנת הפרטיות ובחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו.
"החוק אינו מגדיר בצורה מפורשת את השימוש ביועצים פיננסיים בהקשר זה, ולפיכך טיוטת ההוראה בנוגע להסכמת הלקוח כוללת התייחסות למיופה כוח שמינה הלקוח ופועל בשמו. טיוטת ההוראה מאפשרת ללקוחות להסתייע בשירותים של יועצים פיננסיים שקיבלו ייפוי כוח מהלקוח כאמור, תוך שמירה על זכויות הלקוח, באמצעות קביעת תנאים המתייחסים לייפוי כוח הניתן לשם הסכמה לעניין מסירת דוח אשראי על הלקוח. הטיוטה פורסמה לציבור כדי לקבל הערות מבעלי העניין השונים, ואלו ייבחנו על ידי הממונה על שיתוף בנתוני אשראי עם תום תקופת ההתייעצות".