סגור

בנק לאומי נקנס ב-975 אלף שקל על גביית עמלות בניגוד למותר

גבה בשנת 2015 עמלה של 147 שקל על מכתב התראה, בעוד בנק ישראל קבע כי ניתן לגבות עד 5 שקלים בלבד. המפקח על הבנקים: "אנו מייחסים חשיבות רבה להוגנות היחסים בין הבנקים ללקוחותיהם"

הפיקוח על הבנקים הטיל קנס של 975 אלף שקל על בנק לאומי בשל גביית עמלות בניגוד למותר לפי צו הבנקאות.
לפני שנתיים התלוננה לקוחה של לאומי לבנק ישראל כי הבנק גבה ממנה ב-2015 עמלה של 147 שקל על מכתב התראה בנוגע לחוב שלה, בעוד בצו של נגיד בנק ישראל נקבע כי ניתן לגבות עמלה של עד 5 שקלים בלבד על פעולה זו.
מבירור שערך בנק ישראל עלה כי לאומי גבה את העמלה הגבוהה מהמותר במשך חצי שנה (יולי 2015-ינואר 2016). את העמלה הנמוכה והמפוקחת יש לגבות כאשר מדובר במכתב התראה כללי, בעוד שכאשר מדובר במכתב התראה מעורך דין שמפורט יותר, ונוגע לבדיקת החוב, ניתן לגבות עמלה גבוהה יותר.
1 צפייה בגלריה
בנק לאומי ו בנק דיסקונט
בנק לאומי ו בנק דיסקונט
בנק לאומי
(צילום: שאול גולן, עמית שאבי)
אלא שבפיקוח על הבנקים מדגישים כי לא מספיק שהמכתב יהיה חתום ע"י עורך דין, אלא הוא צריך לשקף את העבודה שעשה עורך הדין, מה שככל הנראה לי היה במכתב המדובר שנשלח לאותה לקוחה, שהיה מכתב כללי למדי, ולכן העמלה בגינו הייתה אמורה להיות נמוכה.
"התנהלות הבנק מעקרת מתוכן את הרציונל העומד בבסיס קביעת שני שירותים שונים בכללי העמלות, ואת התכלית העומדת ביסוד צו הפיקוח, אשר נועדו ליצור הלימה בין ההוצאות התפעוליות של הבנק בגין הפקת ומשלוח ההודעה ובין גובה העמלה הנגבית מהלקוח עבור שירות זה", נמסר מהפיקוח על הבנקים.
בבנק ישראל מציינים כי בבנק לאומי יפעלו לזכות את כלל הלקוחות מהם גבה עמלה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה. בנוסף כאמור הוטל על הבנק קנס של 975 אלף שקל. בבנק ישראל מציינים כי גובה הקנס הוא לאחר הפחתה של 35%, שנעשתה היות והבנק הפסיק את ההפרה של הכללים עוד בשנת 2016, לפני שהפיקוח על הבנקים פנה אליו בעניין.
יאיר אבידן, המפקח על הבנקים מסר בעקבות הטלת הקנס: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם, ובפרט בעת גביית עמלות מלקוחות המצויים בקשיים כלכליים. בכוונת הפיקוח להמשיך ולפעול לאכיפתן של ההוראות החלות בנושא".