$
IT בישראל

חדשות רעות למלם תים: ירידה בהכנסות וקיטון במצבת העובדים

חברת המחשוב מלם תים, שיחררה מאוחר אמש את דוחותיה לרבעון השלישי 2012, על פי העולה מן הנתונים ביצועי החברה אינם מעודדים

מאיר אורבך 16:1522.11.12
בשעת לילה מאוחרת כאשר תשומת הלב של אנשי שוק ההון בישראל היתה נתונה לנושאים אחרים בחרה אחת מחברות המחשוב הגדולות בישראל, מלם תים בניהולו של שלמה אייזנברג, לשחרר את דוחות הרבעון השלישי לבורסה.

 

הסיבה לכך הייתה כנראה התוצאות הלא מחמיאות שאותן הציגה. הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2012 ירדו מ-425 מיליון שקל ל-412 מיליון שקל למרות שהחברה החלה לכלול בדוחותיה את הכנסות חברת אלטל שאותה רכשה.

 

ההכנסות לכל תשעת החודשים הראשונים של השנה ירדו ירידה קלה מ-1.3 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2012 ל-1.296 בתשעת החודשים הראשונים של 2011. החברה מסבירה את הירידה במגמה צולבת שנבעה ממכירת חברת קוואליטסט והגידול בתחום התוכנה ומיקור החוץ שכולל את הרכישה של חברת אלטל.

 

מצבת עובדי החברה ירדה באופן משמעותי מ-3545 עובדים בסוף שנת 2011 ל-3374 עובדים בסוף הרבעון השלישי של 2012. החברה רשמה עליה קלה ברווח התפעולי מ-10 מיליון שקל ל-11 מיליון שקל. בדוחותיה הסבירה החברה את העליה ברווח התפעולי ברכישת אלטל שבוצעה בשנת 2011.

 

הרווח הנקי של החברה שאינו מיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2012 הסתכם ב-566 אלף שקל לעומת 546 אלף שקל ברבעון המקביל ב-2011. ההפסד הנקי של החברה שמיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2012 הסתכם ב-226 אלף שקל לעומת הפסד 289 אלף שקל ברבעון המקביל ב-2011.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x