סגור
כנס בטיחות בעבודה

כנס בטיחות בעבודה
תאונות עבודה - כמה זה באמת עולה לנו

איך מצמצמים את מספר הנפגעים בעבודה ומבטיחים תנאי בטיחות הולמים לעובדים, ולמה יש פער בין צעדי הרגולציה בנושא לבין מה שקורה בשטח - כל זה בכנס בטיחות בעבודה של כלכליסט והמוסד לבטיחות ולגיהות