סגור

האינפלציה בטורקיה בשיא של 24 שנה - זינקה לשיעור שנתי של 79%

שיעור האינפלציה הביס את התחזיות ושיפור לא נראה באופק, בשל מלחמת רוסיה אוקראינה והזינוק במחירי האנרגיה הסחורות. זאת למרות צעד להעלאת ערך הלירה בסוף חודש שעבר, לפיו נאסרו הלוואות בלירה לחברות שמחזיקות ב"יותר מדי" כסף זר

האינפלציה השנתית בטורקיה עלתה בקרוב ל-79% בחודש שעבר, העלייה הגדולה ביותר שרואה המדינה מזה רבע מאה. שיעור האינפלציה השנתי בחודש יוני הגיע ל-78.62%, והביס את התחזיות, כך על פי משרד הסטטיסטיקה הטורקי. זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר שנרשם במדינה מזה 24 שנים.
העלייה החודשית עמדה על 4.95%. יוקר המחיה הנוסק פגע קשות באוכלוסיית המדינה שמונה 84 מיליון בני אדם, בעוד שיפור לא נראה באופק, וזאת כתוצאה ממלחמת רוסיה אוקראינה, מחירי האנרגיה והמזון הגבוהים, והפיחות החד בערך הלירה המקומית. מחירי התחבורה קפצו ב-123.37% לעומת שנה שעברה, ומחירי המזון והמשקאות הקלים עלו ב-93.93%.
טורקיה נהנתה מצמיחה מהירה בשנים קודמות, אך הנשיא ארדואן מסרב בשנים האחרונות להעלות את שיעורי הריבית כדי לקרר את האינפלציה, וכינה את שיעורי הריבית "אם כל הרשע".
ההשלכות של עמדתו הן צלילה בערך הלירה, וכוח קנייה מופחת בהרבה עבור הטורקי הממוצע. ארדואן הורה לבנק המרכזי של המדינה – לו אין שום אוטונומיה בקבלת ההחלטות לדברי אנליסטים – לחזור ולהוריד את עלויות ההלוואה ב-2020 ו-2021, אפילו בעוד האינפלציה המשיכה לעלות. ראשי הבנק שהביעו התנגדות לפעולותיו פוטרו, וכך בשנתיים שהסתיימו באביב 2021 כיהנו בראש הבנק ארבעה מושלים שונים.
שיעור הריבית במדינה הופחת בהדרגה ל-14% בסתיו האחרון, ונותר ללא שינוי מאז. הלירה נפלה ב-44% מול הדולר בשנה שעברה, ועד כה השנה רשמה ירידה של 21% נוספים. ממשלת טורקיה נקטה בצעדים לא מסורתיים בניסיון לעצור את פיחות הלירה, מבלי להעלות את שיעור הריבית. בשלהי יוני הודיע רגולטור הבנקאות הטורקי על איסור מתן הלוואות בלירה לחברות שמחזיקות בעיניו ביותר מדי כסף זר. הצעד הביא לעלייה ראשונית של הלירה, אך הוסיף על אי הוודאות של המשקיעים, שמטילים בספק את ישימות הצעד לאורך זמן.