$
חדשות נדל"ן

בלעדי לכלכליסט

משרד השיכון: "הטענות שאישרנו עיכוב במסירת דירות - הטעיה"

היועץ המשפטי של המשרד, עו"ד אלעזר במברגר, הבהיר כי לא חל שום שינוי בפיצוי על איחור במסירת דירות, חרף ההמלצות בעניין: "האיחור המקסימלי שאינו מזכה בפיצוי נותר 60 יום בלבד ממועד המסירה הקבוע בחוזה"; הקבלנים: "עמדת משרד השיכון - תמוהה"

דרור מרמור 10:2626.01.21

לאחר שבקיץ האחרון הודיע משרד השיכון כי ינתן ליזמים פרק זמן נוסף של 40 יום לעכב מסירת דירות בעקבות משבר הקורונה, הבהיר לאחרונה היועץ המשפטי של המשרד, אלעזר במברגר, כי "מבחינה משפטית לא חל כל שינוי בהסדר הקבוע בחוק מכר דירות מימים ימימה". אי לכך, הוא מדגיש, האיחור המקסימלי שאינו מזכה בפיצוי נותר 60 יום בלבד ממועד המסירה הקבוע בחוזה. לאחר מכן, נדרש היזם לפצות את רוכש הדירה ב-150% משכר הדירה עבור דירה דומה - החל מהיום הראשון לאיחור במסירה.

 

 

 

לדברי במברגר, "לאחרונה מתקבלות במשרד תלונות רבות של רוכשים במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן אשר טוענים כי קיבלו הודעה מהקבלן לפיה הדירות ימסרו באיחור וכי הקבלן אינו רואה עצמו אחראי לאיחור, או למצער – שאינו אחראי לאיחור של עד 40 ימים, נוסף על 60 הימים שאינם מזכים בפיצוי לפי הסעיף בחוק מכר דירות. זאת, כביכול, על בסיס 'הנחיות הצוות הבין משרדי', 'הנחיות משרד השיכון' או כל כינוי אחר. טענות אלה הינן בגדר מצג שווא או הטעיה, באשר לא חל כל שינוי בחוק ועל הקבלן לשלם פיצוי בגין איחור במסירה בהתאם להוראות החוק".

 

פרויקט בנייה (ארכיון) פרויקט בנייה (ארכיון) צילום: שאול גולן

 

ביולי 2020 פורסמו מסקנות הצוות הבין-משרדי שבחן את השפעות משבר הקורונה. הצוות המליץ בין היתר להאריך את "תקופת החסד" שבה יזמי הדירות לא ידרשו לפיצוי כספי נוסף (50% מעל גובה השכירות הממוצעת) מ-60 ל-120 יום. במקביל, במידה והאיחור יעבור את אותם 120 ימים, קבעו ההמלצות כי הפיצוי ינתן רק מהיום ה-61 והלאה. בנוסף, בנוגע לפיצוי הרגיל – בגובה שכר דירה – המליץ הצוות כי 60 הימים הראשונים יתחלקו בין היזם לרוכש, כך שהיזם ישא בתשלום חודש אחד בלבד. יחד עם זאת, משרד השיכון הודיע במקביל למסירת ההמלצות כי שר השיכון יעקב ליצמן החליט שלא לקדם את החקיקה בהתאם להמלצות, אלא קבע כי האיחור במסירה יידחה ב-40 ימים, ובמקביל ידחו גם התשלומים וההצמדות שנקבעו בחוזה.

 

היועץ המשפטי של משרד השיכון מציין כעת, כי "חרף ההמלצות השונות שהציגו דרגי העבודה הממשלתיים, לא קודם תיקון חקיקה והוראות החוק עומדות בעינן (סעיף 5א בחוק מכר דירות)". לדבריו, הוראת השר שניתנה בקיץ, ולמרות שהודעת הדוברות ציינה במפורש כי מדובר ב"הכרעה סופית", נותרה כעניין "הנתון לשיקול דעת הצדדים לכל חוזה, ובכפוף להסכמתם".

 

למרות משבר הקורונה, ענף הבנייה הוחרג ממגבלות הסגר בשל הגדרתו כענף חיוני. יחד עם זאת, בענף הנדל"ן שבו וטענו כי היקף הפעילות הצטמצם דרמטית והשפיע על היכולת לעמוד בזמנים.

 

בבנק ישראל דיווחו לאחרונה כי סך הירידה במספר משרות השכיר בענף הבינוי בין ינואר לאפריל 2020 עמד על 36%. סך משרות השכיר של עובדים פלסטינים בענף הבינוי הישראלי ירד בין ינואר לאפריל בכ-71%, 47 אלף פועלים. גם מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים בענף הבינוי ירד בהיקף ניכר - 50 אלף משרות, המהוות כרבע ממשרות השכיר של ישראלים בענף. במקביל, היקף התעסוקה המצומצם מלכתחילה של עובדים זרים בענף ירד בכ-8%, כ-1,500 עובדים.

 

במאי חזרו מרבית הפועלים לעבודה בענף, אולם לדברי בנק ישראל "שתיהן היו בחודשי הקיץ ברמה נמוכה בהשוואה לרמתן לפני משבר הקורונה".

 

לדברי עו"ד אברהם ללום, "החלטת שר השיכון שלא לייצר איזון בין רוכשים למוכרים הינה שגויה ותביא למבול תביעות וחוסר ודאות בתחום הבנייה. נראה כי ללא פתרון במסגרת חקיקה לא ניתן יהיה לפתור את נושא האיחור במסירת הדירה בקורונה והתיקים יגיעו לבית המשפט וחבל מאוד למען כל הצדדים. לא יכול להיות שהממשלה לא מסוגלת לקבל החלטה ולעמוד מאחורי ההחלטה. רצף שלטוני חשוב מאוד לשוק כמו שוק הנדל"ן במדינת ישראל. ההחלטה מהווה תמרור אזהרה גדול מאוד לשוק הנדל"ן במדינת ישראל לאחר שכבר נוצר איזון ראוי ונכון בין רוכשים לקבלנים".

 

 

עו"ד אברהם ללום עו"ד אברהם ללום

 

הקבלנים: "עמדה בלתי מתקבלת על הדעת"

 

כצפוי, יזמי הבנייה מאוד לא אהבו את החלטת משרד השיכון. לדברי נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו: "משרד השיכון הכיר בכך שהסגר הראשון כבר הביא לאיחור של 80 ימים במסירת דירות. זאת לאחר בדיקה מעמיקה שקיימו גורמי המקצוע שלו. קביעה זו אושרה על ידי השר ליצמן. במקביל, צוות משרד המשפטים המליץ שיש להאריך את תקופת האיחור המוצדקת ב-60 ימים נוספים מעבר לקבוע בחוק, כאשר הפיצוי לדייר יעמוד על מחצית משכר דירה בכל חודש איחור, כדי לייצר איזון בחלוקת בין הנטל הדייר והיזם ולמנוע הגעה לדיונים משפטיים.

 

"בפועל, למיטב ידיעתנו, מעטים המקרים הגיעו למחלוקות שהביאו לדיונים משפטיים. לאחר שני סגרים נוספים והתפרצות המוטציות השונות שהביאו לריבוי היעדרויות של עובדים ועיכובים ברשויות המדינה השונות שמאשרות את השלמת הבנייה, כמו ועדות מקומיות, חברת החשמל ואחרות, ברור שנדרשת הארכה נוספת מעבר לקביעת משרד השיכון הקודמת.

 

"אין ספק שקבלנים אינם מרוויחים מאומה מדחיית מסירת דירות. לאור המתואר תמוהה עד בלתי מתקבלת על הדעת עמדתו הנוכחית של משרד השיכון, וכלל לא ברור כיצד חוזר בו המשרד מקביעות של הדרג המקצועי בו שאומצו, כאמור, על ידי השר. אנו דורשים להאריך את תקופת האיחור המותרת במסירת דירות ולהתאימה למצב בשטח וכי האיחור יקבע כהוראת שעה בחוק מכר דירות. צריך להבין כי למרות שענף הבנייה והתשתיות הוגדר כחיוני בתקופת הקורונה, הוא לא עובד באופן מלא ובכל זאת, לא זכה לשום סיוע או הלוואות מהמדינה ולא יתכן שכל הנטל בעניין זה ייפול על כתפי הקבלנים וחברות הבנייה" .

x