$
חדשות נדל

בחסות הקורונה: מועצת מקרקעי ישראל קבעה הוראות דרקוניות בנוגע לשומות מקרקעין

המועצה קבעה כי גם במקרה שבו התקבלה החלטה לגבי השגה שהוגשה על שומה של רשות מקרקעי ישראל, היא לא תהיה מחויבת לה והיא תוגדר כהמלצה בלבד; בסעיף אחר נקבע כי בניגוד לעבר, רמ"י תהיה צד בקביעת הרכבי ועדות ההשגה; השמאי הממשלתי: "פגיעה חמורה בסמכות ובעצמאות הוועדה והשמאים המחוזיים. לא נוכל לקיים עוד דיונים בהשגות"

דותן לוי 11:4819.03.20

בצעד חסר תקדים במערכת השמאית, הודיע היום (ה') השמאי הממשלתי במשרד המשפטים, אוהד עיני, כי הוראות מעבר שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל בתחילת החודש (4 למרץ) מבלי ליידע אותו מנוגדות לחוק הקיים ולנהלי העבודה של השמאים ולכן עד שלא יבוטלו, היא לא תוכל לאפשר לו להמשיך ולדון בהשגות.

 

 

מדובר בעיקר בשני סעיפים בהחלטה שעוררו את מורת רוחו של עיני. הסעיפים נוגעים להשגות (ערר שמוגש על שומה) שניתן להגיש על שומות שנקבעו על ידי שמאי רשות מקרקעי ישראל.

 רשות המסים רשות המסים

 

סעיף אחד, קובע, כי "הנהלת הרשות רשאית שלא לפעול בהתאם להחלטה בהשגה שניתנה שלא בהתאם לקבוע בהוראות", המשמעות כפי שעולה ממכתב שהעביר עיני בין היתר לשר המשפטים, לעדיאל שמרון מנהל רמ"י ולארז קמיניץ המשנה ליועמ"ש, הוא כותב כי המשמעות היא שכל החלטה שמתקבלת לגבי השגה היא בגדר המלצה בלבד, והרשות היא זו שתחליט האם לקיימה או לא. "להבנתי מדובר בחוסר יעילות משווע שאף עלול לייצר הליכי סרק ודיונים מיותרים, שיגרמו לעיכוב משמעותי בעסקאות במשק".

 

 

סעיף נוסף בהחלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל, קובע את הרכב ועדות ההשגה. על פי ההחלטה, הרכב זה היה מורכב משמאי מכריע, שמאי מטעם השמאי הממשלתי (השמאי עצמו או סגנו) ועורך דין שמכהן כיו"ר הוועדה.

 

"קביעת זהות חברי הוועדה בכל הרכב יהא בהתאם לכללים שיקבעו על ידי השמאי הממשלתי בתיאום עם מנהל הרשות", לשון ההחלטה. לפי עיני, אין היגיון בכך שהרשות שהיא צד להליך וההשגה היא בגין השומה שלה גם תהיה צד להליך קביעת הרכב הועדה, "הוראה זו, כמו גם הוראות אחרות בהחלטה, מהוות בפגיעה חמורה בסמכות ובעצמאות הוועדה והשמאים המחוזיים, אשר תפקידם להכריע בהשגה ללא מורא וללא משוא פנים".

 

 חיים מסילתי חיים מסילתי צילום: דנה קופל

 

עוד כתב עיני, כי מדובר בהחלטה שנוגדת את תקנות שמאי המקרקעין ואת התקינה השמאית ומתערבת בהליכים הפנימיים של עבודת השמאי הממשלתי ובשיקול דעתו. לפי עיני, מדובר בהחלטה שמשפיעה לא רק על החלטות עתידיות אלא מאפשרת לרשות מקרקעי ישראל שלא לכבד החלטות גם בנוגע להשגות קודמות, כלומר רטרואקטיבית ומסרב לפעול לפיה.

 

"נראה שההחלטה פגומה מיסודה, ודינה ביטול. מה גם שנוכח הסתירות והקשיים שבה היא אינה ניתנת לביצוע. לכן איני רואה חובה ואף איני יכול לפעול על פיה". עוד אמר עיני, כי לאור ההחלטה שהתקבלה לא ניתן יהיה עוד לקיים דיונים בהשגות וזאת עד לביטול החלטת המועצה.

 

חיים מסילתי יו"ר לשכת שמאי מקרקעין אמר בעקבות ההחלטה, "מדובר בהחלטה שערורייתית שכנראה ועברה מתחת לרדאר בחסות משבר הקורונה. כיצד ייתכן שרשות מקרקעי ישראל לא תהיה כפופה להליך שיפוטי לו הסכימה מראש? הפגיעה בציבור קשה שכן הוא מראש יבין שאין לו טעם להילחם בשומות רמ״י שכן לרמ״י שמורה הזכות שלא לפעול על פי החלטת הגוף השיפוטי.

 

"בנוסף יש פגיעה בענף שמאות המקרקעין ויוקרתו שכן בגוף השיפוטי (ועדת השגות) יושבים 2 שמאי מקרקעין מתוך 3 חברים ואי הכרה בהחלטות הגוף השיפוטי מהווה זלזול ביושרתו ומקצועיותו של הגוף. לשכת שמאי המקרקעין תפעל לביטול ההחלטה לאלתר, הכל על מנת להשיב על כנו את הסדר השיפוטי והמקצועי שנהג עד כה".

 

מרמ"י נמסר בתגובה: "מתוך רצון לייצר שקיפות בעבודת ועדת ההשגות קבעה החלטת המועצה כי ייקבעו כללים על ידי השמאי הממשלתי הראשי, בתיאום בלבד עם מנהל הרשות, באשר לאופן קביעת זהות הרכבי ועדת ההשגות. בניגוד לנטען, רמ"י לא ביקשה להיות מעורבת בקביעת זהות ההרכבים בכל השגה פרטנית ואף לא נערך כל תיקון באשר להרכב חברי הוועדה. ההחלטה גם אינה פוגעת כלל ועיקר בשיקול הדעת השמאי או בחובתה של הרשות לפעול על פי ההחלטה השמאית בהשגה. התיקון היחיד בעניין זה הינו למנוע מצב שבו ועדת ההשגות תדון בסוגיות לא שמאיות אשר חורגות מסמכותה. החלטת המועצה התקבלה כדין ופורסמה לציבור כנדרש קודם לקבלת ההחלטה. בשנים האחרונות התקבלו על ידי ועדת ההשגות שורה של החלטות במסגרתן חרגה הוועדה מסמכותה ופעלה בסתירה לעקרונות ניהול הקרקע והחלטות המועצה. על כן נוצר הצורך לחדד ההוראות בנושא זה. תיקון החלטת המועצה נעשה לאחר שכל ניסיונות ההידברות מול השמאי הממשלתי הראשי במגוון רחב של נושאים העלו חרס".

x