סגור

שוק הנדל"ן רותח: שיא במשכנתא הממוצעת - 975 אלף שקל

לפי נתוני בנק ישראל, היקף יתרות החוב של הציבור לבנקים בגין משכנתאות הסתכם בחודש מרץ ב-484.8 מיליארד שקל. מדובר על עלייה של 1.7% לעומת החודש הקודם ועלייה של 17.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיא נרשם כאשר היקף ההלוואות החדשות שנלקחו ע"י הציבור הסתכם ב-13.4 מיליארד ונלקחו 13,780 הלוואות חדשות

היקף יתרות החוב של הציבור לבנקים בגין משכנתאות ממשיך לעלות, ונכון לחודש מרץ הסתכם ב-484.8 מיליארד שקל, כך על פי נתוני בנק ישראל שהתפרסמו היום (א'). מדובר על עלייה של 1.7% לעומת החודש הקודם ועלייה של 17.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודש מרץ נשבר שיא כאשר היקף הביצועים החודשי, כלומר היקף ההלוואות החדשות שנלקחו ע"י הציבור, הסתכם ב-13.4 מיליארד.


הגידול בהיקף הביצועים הוא לא רק תוצאה של עלייה במחירי הדיור אלא גם של מספר ההלוואות שנלקחו לטובת משכנתאות במהלך החודש. למעשה, במהלך החודש נלקחו 13,780 הלוואות חדשות ומדובר בשיא של כל הזמנים – עדות לרתיחתו של שוק הנדל"ן בישראל. המשכנתא הממוצעת עומדת על 974.7 אלף שקלים והיא גבוהה ב-2.1% לעומת השיא הקודם במהלך חודש יולי בשנה שעברה, אז עמדה המשכנתא הממוצעת על 954.2 אלף שקלים.
מתוך הנתונים עולה כי לא רק שנלקחות יותר הלוואות, הן נלקחות בשיעור מימון גבוה יותר. כך, בחודש מרץ היקף ההלוואות בשיעור מימון של 60%-75% עמד על 44.2% מסך ההלוואות שנלקחו, כאשר במרץ בשנה שעברה עמד נתון זה על 42.4%, במרץ 2020 על 38% ובמרץ 2019 על 35.6%. משמע, הציבור ממשיך להעמיס על עצמו במשכנתאות, לא רק במספרן האבסולוטי אלא גם בשיעור המימון. זהו ביטוי מובהק לעלייה במחירי הדירות.
יש לציין כי אחת הסיבות לכך היא שיעורי המימון הגבוהים שהמדינה מאפשרת לזוכי ההגרלות, שיכולות להגיע עד ל-90%. עם זאת, היקף האשראי שניתן במסגרת דירה במחיר מופחת עומד על 1.28 מיליארד שקל, שהם 9.6% מסך ההלוואות שניתנו בתקופה זו.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה תל אביב
אתר בנייה תל אביב
אתר בנייה בתל אביב
(צילום: עמית שעל)
עוד עולה מתוך הנתונים כי יותר ויותר אנשים לוקחים משכנתאות בשיעור גבוה מהחזר ההכנסה. כך, במרץ האחרון 39% מהמשכנתאות שנלקחו היו בשיעור החזר של 30%-40%, כאשר לפני שנה נתון זה עמד על 33.8% מכלל ההלוואות באותו חודש ולפני שנתיים על 30.5%.
לעומת זאת, ירידה נרשמה במשכנתאות בשיעור החזר של 20%-30% ובשיעור של 10%-20% מההכנסה. כך למשל, היקף ההלוואות שנלקחו בחודש מרץ לפי שיעור החזר של 20%-30% מההכנסה עמד על 38.3% מסך הביצועים באותו חודש, כאשר במרץ 2021 עמד נתון זה על 39.7% ובמרץ 2020 על 42.7%. בתוך כך, יש לציין כי שיעור ההחזר הממוצע עולה בהדרגה, ונכון לחודש מרץ הסתכם ב-27.2 מיליון שקלים.
התוצאה המיידית היא עלייה במשך תקופת הפירעון של המשכנתא. במסלול הצמוד מדד משך תקופת הפירעון עומד על 25.1 שנים. מדובר בעלייה של 4 חודשים לעומת החודש הקודם ועלייה של יותר משנתיים ממרץ 2021. משך תקופת הפירעון במסלול הלא צמוד מדד עומדת על 23.2 שנים, עלייה של 7 חודשים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.