סגור
בית העיתונאים בתל אביב
בית סוקולוב בת"א. לטענת אגודת העיתונאים "גנבו לנו מרצדס והביאו סוסיתא" (צילום: אוראל כהן)

סיפור עיתונאי: עתירות נגד תוכנית בית סוקולוב

שתי עתירות הוגשו נגד התוכנית לחידוש בית העיתונאים בת"א. דיירים באזור טוענים כי היא תפגום במרקם החיים, ואילו אגודת העיתונאים טוענת שזכויותיה נגנבו. היזמים: "הכל נעשה כדין"

שתי עתירות מנהליות נגד אישור התוכנית להתחדשות בית העיתונאים בית סוקולוב ברחוב קפלן בת"א הוגשו בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי ת"א. מגישי העתירה האחת הם 50 תושבים מהרחובות הסמוכים, שטוענים שלא היה להם מושג שכל הסדרי התנועה באזור ישתנו ושרחוב איתמר בן אבי, יהפוך מרחוב קטן וצר לרחוב סואן. עתירה נוספת הגישה אגודת העיתונאים, שטוענת שיזמי הפרויקט קידמו את התוכנית ביחד עם עיריית ת"א "מתחת לרדאר, מבלי לשתף אותם ותוך קיפוח זכויותיהם.
על פי התוכנית, שעליה חתום אדריכל גידי בר אוריין, בית סוקולוב, שנבנה ב־1957 וכולל שתי קומות וקומת גג חלקית, יעבור שימור וימשיך לשמש את אגודת העיתונאים. במקום מבנה בן ארבע קומות שמצוי מאחוריו, ושימש את דובר צה"ל במשך שנים, ייבנה מגדל מגורים ותעסוקה חדש, בגובה 19 קומות עם 132 דירות ושתי קומות משרדים. יזמי הפרויקט הם הפניקס חברה לביטוח וריאליטי קרן השקעות, שרכשו את המגרש, ששטחו 3.6 דונם, כולל המבנים שעליו, מאגודת העיתונאים ב־2015 תמורת 172 מיליון שקל.
בעתירת הדיירים, שאותם מייצגים עוה"ד ענת בירן, אפרת לרנר ודורון שי ממשרד ענת בירן, נטען שאין התאמה בין השטח שאליו מתייחסת התב"ע (תא/2474) לבין התוכנית המפורטת (תא/מק/5003) בנוגע לרחוב איתמר בן אב"י: "אף שהתוכנית אינה כוללת את הרח' בתחומה", נכתב, "היא קובעת שכניסה ויציאת רכבים בתת קרקע תיעשה מרח' איתמר בן אב"י בלבד".
בנוסף טוענים השכנים כי הליך קידום התוכנית היה מהיר במיוחד: "תוך פחות מחצי שנה מהמועד בו פורסמה להפקדה ברשומות אושרה התוכנית", נכתב, "זאת, מבלי שהוועדה המקומית קיימה דיון נוסף כלשהו לגבי התוכנית, אלא על סמך הודעה לפרוטוקול". התוצאה היא ש"העותרים, שלא ידעו על דבר פרסומה של התוכנית, אף לא הגישו התנגדויות".
הדיירים בעתירתם מערערים בכלל על חוקיות הליך הפרסום של התוכנית: "הליך פרסומה של תוכנית בית סוקולוב נערך בניגוד לדין, הצבת ההודעות בדבר הפקדת התוכנית נעשתה בניגוד להוראות החוק, הרחק מרחוב העותרים אשר המקרקעין בסביבתם הם בעלי פוטנציאל הפגיעה הגבוה ביותר".
העתירה הנוספת, שהגישה אגודת העיתונאים המיוצגת על ידי עו"ד מורן גור ממשרד רייסמן, גור, דויטש, נוגעת לשווי הזכויות של האגודה בפרויקט. על פי ההסכם בין האגודה לפניקס וריאליטי מ־2015, נמכרו 6,700 מ"ר מתוך 10,300 מ"ר שהיו בתוכנית. והאגודה נותרה הבעלים של 3,600 מ"ר. בהתאם להסכם המכר ניתנה אפשרות לרוכשות לפעול להגדלת הזכויות במקרקעין על פי תוכנית חדשה שייזמו.
תוכנית ניוד הזכויות, ששתי העתירות יוצאות נגדה, אישרה למעשה רכישה של זכויות למגורים בשטח 820 מ"ר ממבנה לשימור מחמיר ברחוב רמב"ם 15 בת"א בתמורה לתוספת של 3,600 מ"ר משרדים במבנה שיוקם מאחורי בית סוקולוב. לטענת אגודת העיתונאים היא שבעקבות ניוד הזכויות מגיע לה יחס שונה בחלוקה: יותר דירות למגורים ופחות שטח משרדים.
"בלוליינות תכנונית", נכתב בעתירה, "פגעו הפניקס וריאליטי בזכויותיה הקנייניות של העותרת בכך שנטלו את זכויותיה מכוח תוכנית תא/2474 (3,600 מ"ר לשימושי מגורים, מסחר ומשרדים) והמירו אותן, שלא כדין ותוך הפרות הסכם המכר, לזכויות בנות 3,600 מ"ר המיועדות רק למשרדים ששווין כ־20% משווי הזכויות המקוריות"
לדברי עו"ד גור ליזמים ניתן יפוי כוח ובלבד שלא ייפגעו זכויות האגודה. אבל קידום התב"ע הזאת הוא פגיעה קולוסאלית באגודה, בכך שהוא ממיר שטח שהיה שייך לאגודה בתוכנית קודמת, וכך פוגע בשווי הזכויות. לטעמנו התב"ע קודמה באופן חד צדדי, ועל כן דינה להידחות או להחזיר את התיק לדיון מחודש בוועדה המקומית, שתאשר את התוכנית רק לאחר ששמעה את כל הטענות".
לטענת יוסי בר מוחא, מנכ"ל אגודת העיתונאים "יש כאן גניבה שהוסתרה. מה הם עשו? הביאו לנו שטח ששווה 20 מיליון שקל וגנבו שטח ששווה 123 מיליון שקל. התוכנית הזאת הוסתרה במכווןהן על ידי הוועדה המקומית והן על ידי הפניקס וריאליטי כשהעניין התגלה השמאית שלנו אמרה: גנבו לכם מרצדס והביאו לכם סוסיתא מקרטעת".
מקרן ריאליטי נמסר ביחס לעתירת השכנים: "התוכנית פורסמה כדין, ברשומות, בעיתונות וגם בהצבת שלטים הכל כנדרש בחוק, כאשר בפועל תקופת ההפקדה להתנגדויות אף היתה לפרק זמן ארוך מהרגיל: שלושה חודשים במקום חודשיים. התוכנית משפרת ומנגישה את המרחב הפנוי במפלס הקרקע לטובת הציבור ומאפשרת קישוריות להולכי רגל בין רחוב קפלן לרחוב איתמר בן אב"י, שאינה קיימת כיום".
בנוגע לעתירת אגודת העיתונאים: "טענותיה מופרכות וממוחזרות, חסרות בסיס משפטי ונוגדות את הלשון המפורשת של ההסכמים שנחתמו בין הצדדים. מדובר בניסיון האגודה להפעיל לחץ פסול על הרוכשות במטרה לקבל כספים נוספים שאינם מגיעים לה. כמובן שהרוכשות לא יסכימו לכך, ובכוונתן להציג לבית המשפט את עמדתן במלואה ולפיהן לדחות את העתירה".
מעיריית ת"א נמסר שתגובתם ביחס לעתירות תימסר לבית המשפט.