סגור
אתר בנייה בדרום
אתר בנייה בדרום (צילום: תומר שונם הלוי)

על רקע המלחמה: ועדת השרים לחקיקה אישרה תיקונים לחוק התכנון והבניה

בעקבות הקשיים שמעוררת המלחמה אישרה היום ועדת השרים בראשות יריב לוין שורה של תיקונים לחוק התכנון והבנייה. בין היתר, ניתן יהיה לבנות מגורים זמניים למפונים ללא היתר לתקופה של שנה ולקבל הקלות בבניית ממ"דים

ועדת השרים לענייני חקיקה, בראשותו של שר המשפטים יריב לוין, אישרה היום (יום א') את תזכיר החוק שפורסם בשבוע שעבר, ונדון ביום שלישי על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שתכליתו התאמת חוק התכנון והבנייה לאתגרים שנוצרו בעיקבות המלחמה. בנוסח החוק שאושר היום הוטמעו חלק מהערות משרדי הממשלה וגופים אחרים שהושמעו בדיונים הקודמים.
במסגרת השינויים, יכול שר הפנים לחתום על צו להקמת מבנים זמניים עם פטור מתוכנית בנייה והיתר בנייה, וזאת בכפוף לחוות דעת והמלצה של מתכנן המחוז. זאת, על מנת שניתן יהיה להקים במהירות מתחמי בנייה למגורים, כמו גם מבני ציבור, ובכלל זה מוסדות חינוך, מרפאות ומוסדות דת, עבור המפונים מעוטף עזה.
עוד קובע התיקון (שיחול כהוראת שעה למשך שנה) כי אם לא תוגש בדיעבד תוכנית למיזם הבנייה תוך 5 שנים, יש להרוס אותו. התיקון קובע כי את עבודות ההקמה יכולים לבצע רק המדינה, או גופים הפועלים מטעמה, או הרשות העירונית.
התיקון השני, שאושר כתיקון קבוע, נועד להקל על בניית ממ"דים. כיום, בעל מבנה או קרקע שנמצאים בתחום תוכנית בנייה יכול לתבוע את הוועדה המקומית (תביעה ע"פ סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה) אם ערך הקרקע שלו נפגע עקב אישור התוכנית.
לפי התיקון, תביעה לא תתאפשר במקרה של תוכנית שמטרתה היחידה היא קביעת הוראות לבניית מרחבים מוגנים. עוד מוצע להעניק פטור מהיטל השבחה במקרה של בניית ממ"ד. תיקון זה מגיע בהמשך להחלטה שכבר אושרה לאפשר בניית ממ"דים במבנים צמודי קרקע ובגובה שתי קומות ללא היתר.
תיקון נוסף נוגע לחובת פרסום של תוכניות בנייה. כיום, כל הפקדה של תוכנית מחייבת הצבת שלט בקרבת האתר, ופרסום של מודעה בשלושה עיתונים יומיים, עד לסוף תקופת ההתנגדויות (שלושה חודשים). ההיגיון הוא שהשכנים יוכלו להגיב לתוכנית המתהווה בקרבת ביתם.
התיקון המוצע נותן ליו"ר ועדת התכנון אפשרות לקבוע דרכי פירסום נוספות ולא שילוט ברחוב. הסיבה לכך, על פי תזכיר החוק, היא שבמקומות מסוימים, למשל יישובים שפונו, יש נוכחות דלילה של תושבים, ולכן במקרה זה שילוט אינו אפקטיבי.