סגור
בניית ממ"ד ב שדרות 2011
בניית ממ"ד בשדרות, ארכיון (צילום: שי פרנס)

בלי שהשכנים יתנגדו: מינהל התכנון מקדם הקלות כדי לזרז בניית ממ"דים ומבנים למפונים

המועצה הארצית תדון מחר בתיקונים בחוק התכנון והבנייה, ביניהם פטור מתוכנית והיתר למבנים זמניים למפונים, ביטול האפשרות של שכנים להתנגד או לקבל פיצוי על ממ"דים שפוגעים בערך הנכס שלהם וביטול חובת פרסום תוכניות בנייה באמצעות שלטים. החשש הוא שבחסות המלחמה ייפגע עיקרון הקניין

על רקע המלחמה המתמשכת, מקדם מינהל התכנון מספר תיקונים בחוק התכנון והבנייה שנועדו לזרז בניית ממ"דים ומבנים זמניים למפונים. החשש הוא שבחסות המלחמה והתקנות המהירות תיפגע הזכות לקניין של מי שלא יוכלו עוד להתנגד לתוכניות.
תזכיר החוק פורסם אמש (א') להערות הציבור, למשך יומיים. המועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון בתיקונים בישיבתה שתתקיים מחר. לאחר מכן יועבר החוק לאישור הממשלה.
התיקון הראשון נועד להסמיך את שר הפנים לתת צו עבור הקמת מבנים זמניים בפטור מתוכנית והיתר, בכפוף לחוות דעת ממתכנן המחוז. זאת, על מנת שניתן יהיה להקים במהירות מתחמי בנייה למגורים, כמו גם מבני ציבור, ובכלל זה מוסדות חינוך, מרפאות ומוסדות דת, עבור המפונים מעוטף עזה. עוד קובע התיקון כי אם לא תוגש בדיעבד תוכנית למיזם הבנייה תוך 5 שנים, יש להרוס אותו. תיקון זה יחול כהוראת שעה למשך שנה.
לדברי עו"ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של ארגון "אדם טבע ודין", התיקון מייצר בעיה: "יש פה התעלמות מוחלטת מערכיות השטח. יש הבדל בין שטח חקלאות או טבע לבין שטח שחלה עליו תוכנית, למשל הרחבה, ולא ניבנה עדיין. בעיניי, היה צריך לדרוש שבנייה במקום שיש בו ערכיות תחויב בתוכנית. עוד עניין שהתיקון מדלג עליו הוא על מי האחריות להחזיר את השטח לקדמותו. לנגד עינינו שכונות הקרוואנים של שנות ה-90, למשל חצרות יסף, שחלקן לא שוקמו עד היום".
בהשגה ששלחה החברה להגנת הטבע היא קובעת כי "תזכיר החוק בנוסחו הנוכחי מאפשר פריצה משמעותית של מערכת התכנון, הרבה מעבר לצורך הנדרש כדי לטפל בסוגיית המפונים שאין חולק על נחיצותה". לדברי אסף זנזורי, מנהל תחום התכנון בחברה להגנת הטבע: "צו זה, חשוב מאין כמותו, על מנת לאפשר חזרה לחיים תקינים של המפונים. שמירה על עקרונות התכנון, הם אלו שיבטיחו פיתוח מושכל ואיכות חיים, עבור אותם מפונים". לאור כך, לדברי זנזורי הפטור צריך להיות רק מהיתר ולא מתוכנית. "ככל שרוצים לחרוג ולאפשר פטור מתוכנית, יש להיצמד לתכנון הארצי והמחוזי", הוסיף.
התיקון השני, שמוצע כתיקון קבוע, נועד להקל על בניית ממ"דים. כיום, בעל מבנה או קרקע שנמצאת בתחום תוכנית בנייה יכול לתבוע את הוועדה המקומית אם ערך הקרקע שלו נפגע עקב אישור התוכנית. לפי התיקון, תביעה לא תתאפשר במקרה של תוכנית שמטרתה היחידה היא קביעת הוראות לבניית מרחבים מוגנים. עוד מוצע להעניק פטור מהיטל השבחה במקרה של בניית ממ"ד. תיקון זה מגיע בהמשך להחלטה שכבר אושרה לאפשר בניית ממ"דים במבנים צמודי קרקע ובגובה שתי קומות ללא היתר.
תיקון נוסף נוגע לחובת פרסום של תוכניות בנייה. כיום, כל הפקדה של תוכנית מחייבת הצבת שלט בקרבת האתר, ופרסום של מודעה בשלושה עיתונים יומיים, עד לסוף תקופת ההתנגדויות (שלושה חודשים). ההיגיון הוא שהשכנים יוכלו להגיב לתוכנית המתהווה בקירבת ביתם. התיקון המוצע נותן ליו"ר ועדת התכנון אפשרות לוותר על השילוט. הסיבה לכך, על פי תזכיר החוק, היא שבמקומות מסוימים, למשל יישובים שפונו, יש נוכחות דלילה של תושבים, ולכן במקרה זה שילוט אינו אפקטיבי.
עו"ד אלי בן ארי מסתייג גם מתקנה זו. לדבריו, "הפטור מהצבת שלט צריך להיות רק כשיש סכנה למי שמציב או מתחזק אותו. אם אין סכנה, צריך להציב את השלט, כדי ליידע ולו גם את חלק מהציבור. הפרסום באינטרנט ובעיתונות כמעט ולא עובד. השימוש בהוראה הזאת הוא גורף מדי. אני חושש ממחטפים".