סגור

בלעדי
נוהל השעיית קבלן שוכתב לטובת דניה סיבוס

בניגוד לנוהל המחייב להשעות לאלתר קבלן שנמצאו באתריו ליקויי בטיחות, החשכ”ל עיכב את השעיית דניה סיבוס בשבועיים, ואף אושר לה לקיים שימוע. רשם הקבלנים שיבח את הבטיחות במתקניה, והחשכ"ל בישר לה על ביטול ההשעיה ממכרזי מדינה

המדינה שכתבה מחדש עבור דניה סיבוס את נוהל השעיית קבלנים ממכרזי מדינה, כך עולה מהחלטת החשכ"ל אתמול ובהמשך לחשיפת "כלכליסט". בניגוד לנוהל שנקבע, המחייב את החשכ"ל להשעות באופן מידי לשישה חודשים כל קבלנית שנמצאו באתריה ליקויי בטיחות — החשכ"ל עיכב את השעיית דניה סיבוס בשבועיים, ואף אושר לה לקיים שימוע מידי אצל רשם הקבלנים, הליך שאינו נכלל בנוהל. מיד לאחר השימוע — שבו שיבח רשם הקבלנים את רמת הבטיחות של החברה — הודיע החשכ"ל לדניה סיבוס על ביטול ההשעיה.
נגד דניה סיבוב הוצאו 40 צווי בטיחות בשנתיים האחרונות, למשל בשל היעדר שימוש בציוד מגן, השגחה לא נאותה של הממונה על העבודה ועבודות בקרבה יתרה לקווי חשמל.
ביולי 2020 נכנס לתוקפו הנוהל הקובע שלאחר שמנהל הבטיחות מעביר לחשכ"ל מכתב בשל צווי בטיחות, הקבלן יושעה מיד מהשתתפות במכרזי מדינה לתקופה של חצי שנה. בכל רבעון מגבש המנהל רשימת קבלנים שעל פי מערכת המידע, ב־36 החודשים האחרונים מתקיימות באתריהם הפרות שיטתיות של תקנות בטיחות. הנוהל לא מותיר בידי החשכ"ל שיקול דעת, ואכן עד כה מספר חברות נמחקו מרשימת הקבלנים המוכרים.
1 צפייה בגלריה
מימין יהלי רוטנברג ו רונן גינזבורג
מימין יהלי רוטנברג ו רונן גינזבורג
מימין יהלי רוטנברג ורונן גינזבורג
(מיקי נועם אלון עמית שעל)
על היעדר שיקול דעת של החשכ”ל ניתן להבין גם מזהר קליין מחטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה בחשב הכללי, שאמרה בדיון בכנסת בנושא הבטיחות: "קבלן שהועברה לגביו פנייה כזאת, אנחנו משעים אותו מיד מרשימת הקבלנים המוכרים, ובמקביל מתנהל מולו הליך של רשם הקבלנים".

יצאה בלי שריטה

עד כה הושעו ארבע קבלניות בהליך זה, ולאחרונה הועברו מכתבי בטיחות בנוגע לחמש חברות נוספות, ובהן דניה סיבוס. גם לגבי חברות אלה הוחלט על דחיית ההשעיה, בניגוד לנוהל. מבדיקת "כלכליסט" עולה כי לפחות חברה אחת, אל־הר, לא זומנה לשימוע. עד עתה המדינה לא הגיבה לשאלה אם נערכו שימועים לעוד חברות מלבד דניה סיבוס ואם גם לגביהן בוטלה ההשעיה.
שימוע אצל רשם הקבלנים מתקיים בדרך כלל במקביל להליך המחיקה מרשימת הקבלנים המוכרים, אך אין לו קשר לנוהל ההשעיה ממכרזי מדינה, ובמסגרתו בוחנת ועדה מקצועית את פירוט העבירות שמעביר לה מנהל הבטיחות, והיא מחליטה אם להפעיל סנקציה. הסנקציה יכולה להיות נזיפה במקרים קלים, ולהגיע עד שלילת רישיון הקבלן לצמיתות. במקרה זה קשר החשכ"ל בין שני הנהלים, ולמעשה שכתב את הנוהל מחדש.
במכתב שפרסם הרשם נכתב כי הוועדה המייעצת לרשם עיינה במסמכים והתרשמה ממערכת ראויה של ניהול בטיחות והדרכת בטיחות: "החברה הציגה הסברים מניחים את הדעת לרוב הצווים... החלטתי לקבל את המלצת הוועדה ומנימוקיה, ואיני נוקט אמצעי משמעת נגד החברה... לא מדובר בחברה שהתרשלה או פעלה דרך קבע בניגוד לנוהל המקובל לפי תקנות רישום קבלנים".
בתזמון מדויק, כמה שעות לאחר פרסום המכתב של הרשם, פרסם עוזי שר, סגן החשכ"ל, מכתב בו הוא מודיע: "בהתאם להחלטת רשם הקבלנים בעניינה של דניה סיבוס, לפיה לא יינקטו אמצעי משמעת נגד החברה, יש לבטל את השעייתה ולהחזירה למאגר הקבלנים המוכרים".
הליך שימוע אצל רשם הקבלנים נמשך בדרך כלל מספר חודשים מהרגע שמודיעים לחברה על הכוונה לפעול נגדה בתחום הבטיחות, וזימון בזק כפי שנעשה כאן בתוך יומיים בלבד הוא חריג עד לא קיים. מאז 2019 כל חברה שהגיעה לרשם הקבלנים ננקטה נגדה סנקציה כלשהי, למעט דניה סיבוס.

”זיהום המנגנון”

ד"ר הדס תגרי, מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה: "השתלשלות האירועים בפרשה זו מטרידה ביותר ומזהמת בצורה קשה את המנגנון החשוב שנועד למנוע מחברות קבלניות המתרשלות בשמירה על בטיחות עובדיהן להתקשר במכרזים ממשלתיים, ומעלה חששות כבדים לרשלנות חמורה, אי אמירת אמת וחריגה מנהלים, או חמור מכך – למשוא פנים ושחיתות שלטונית. תהום פעורה בין פנייתו של מנהל הבטיחות התעסוקתית לרשם הקבלנים לנקוט הליכים נגד דניה סיבוס לבין חוות דעתו של רשם הקבלנים, המשבח את התנהלותה הבטיחותית של החברה. תהום זו לא ניתן להסביר אלא באחד מן השניים: התנהלות מושחתת של כלל הגורמים שנועדה להלבין התנהלות רשלנית של חברה חזקה ומקושרת או התרשלות רבתי מצד מנהל הבטיחות התעסוקתית בגיבוש חוות דעתו בעניינה של החברה.
“לתמיהות אלה מצטרפת העובדה שהחשב הכללי ביטל את השעייתה של דניה סיבוס על בסיס החלטתו של רשם הקבלנים, בסתירה מוחלטת לנוהל שלו עצמו ולהצהרות נציגיו בכנסת כי הם פועלים בעניין אך ורק על פי הוראותיו של מנהל הבטיחות. נוכח חשיבות הדברים, אנו דורשים ממנהל הבטיחות והתעסוקתית להבהיר האם פעלו החשב הכללי ורשם הקבלנים בניגוד לחוות דעתו והכשירו חברה קבלנית רשלנית המסכנת את בטיחות עובדיה, או שמא הוא עצמו טעה בהתנהלותו ובחוות דעתו אודות החברה".
מהאוצר נמסר בתגובה: “לאחר שמתקבלת פנייה ממינהל הבטיחות בזרוע העבודה בנוגע להתנהלות לא תקינה של חברה קבלנית, אגף החשב הכללי מודיע על השעייתה מהמאגר. חברה רשאית לבקש דחייה ביישום תקופת ההשעיה. כל החברות שהתקבלה לגביהן פנייה ממינהל הבטיחות קיבלו דחייה ביישום תקופת ההשעיה”.