סגור

בלעדי לכלכליסט
גבעתיים זועמת: למדינה יש הסכם סודי עם ת"א

חברת החשמל החלה להחזיר נכסים למדינה תמורת מחיקת חובות. במסגרת זו גבעתיים הטילה עליה היטל השבחה על שטח שפינתה. החברה התנגדה, אלא שבערר שהגישה נחשף כי עם עיריית תל אביב חתמה המדינה על מיזמים משותפים וחילופי שטחים

ערר על היטל השבחה חייב את המדינה לחשוף הסכם סודי שהיא חתמה עם חברת חשמל ועם עיריית תל אביב, כך נודע ל”כלכליסט”. במסגרת התהליך של החזרת נכסי חברת חשמל למדינה ולרשויות מקומיות, הטילה עיריית גבעתיים על חברת חשמל היטל השבחה על קרקע שהוחזקה בידי חברת חשמל ומיועדת להקמת מגדל. חברת חשמל סירבה לשלם את ההיטל והגישה ערר, אלא שבמסגרת הערר נחשף הסכם סודי בין המדינה, לחברת חשמל ולתל אביב, שבמסגרתו נקבע בין היתר שאם רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) לא תוכל לקבל לפחות 110 מיליון שקל עבור המגרש בשדה דב בתוך שלוש שנים, היא תוכל להחזיר את הזכויות שלה במגרש לעירייה, וזו תעביר לה בתמורה זכויות במגרש “מגדל בין ערים”, שהוא אחד מהנכסים שחברת חשמל מחזירה.
בגבעתיים טוענים כי צירופה של תל אביב לבדה להסכם, מבין כל הערים שבשטחן היו נכסי חברת חשמל, ובפרט גבעתיים, הוא מהלך בלתי חוקי הנוגד את חוק משק החשמל, ודורשים לבטל את ההסכם או לחלופין, אם ייקבע כי ההסכם חוקי, לחתום עמה על הסכם דומה לזה שנחתם עם תל אביב.
2 צפייה בגלריה
בנייה על קרקע של חברת חשמל שב מחלוקת ב גבעתיים
בנייה על קרקע של חברת חשמל שב מחלוקת ב גבעתיים
קרקע המחלוקת בגבעתיים. העירייה דורשת לבטל את ההסכם עם תל אביב או לחתום על הסכם דומה עמה
(צילום: טל שחר)
בינואר 2018 פורסם כי נחתם הסכם בין חברת החשמל, רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) ועיריית תל אביב, שבמסגרתו 16 נכסים שהחזיקה חברת חשמל במקומות שונים בארץ יועברו לידי רמ"י תמורת מחיקת חובות של חברת חשמל למדינה בהיקף של מיליארדי שקלים. פרטי ההסכם מעולם לא נחשפו לציבור. לאחר חתימת ההסכם נודע לוועדה המקומית גבעתיים כי אחד מ־16 הנכסים המועברים בהסכם הוא קרקע פנויה בשטח של 3 דונם ברחוב תפוצות ישראל 9 באזור התעשייה כורזין בגבעתיים, המיועד לבניית מגדל מגורים, תעשייה ומסחר. התב"ע לקרקע היא לצורכי תעשייה, אך בגבעתיים טענו כי בכוונת רמ"י לשנות את ייעוד הקרקע ולהקים עליה מגדל מגורים ותעסוקה בשטח כולל של אלפי מ"ר. לאחר שהעריכו בגבעתיים את שווי ההשבחה שלחו לחברת חשמל שומת השבחה של כ־60 מיליון שקל. חברת חשמל הגישה ערר על ההחלטה וטענה כי היא נהנית מפטור על פי חוק, אך כשהתבקשה לחשוף את ההסכם עליו חתמה, היא סירבה. ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה של מחוז תל אביב שדנה בערר חייבה את חברת חשמל להציג את ההסכם. ההסכם חשף את כל סעיפי ההתחשבנות בין חברת החשמל לרמ"י ולעיריית תל אביב, ובין היתר בנוגע לקרקע בשדה דב (אתר דלק 1).

לא דומה לאשדוד ואילת

תנאי מתלה בהסכם היה תיקון חוק משק החשמל שאושר ביולי 2018 ואיפשר את כניסת ההסכם לתוקף, וגם העניק פטורים שונים מתשלום מסים בגינו. לטענת עיריית גבעתיים, הסעיף שאיפשר את כניסת ההסכם לתוקף מציין אך ורק את חברת החשמל ואת רמ"י, ולא שום רשות מקומית כזו או אחרת, כך שבאופן עקרוני ההסכם עם עיריית תל אביב פסול.
2 צפייה בגלריה
מימין ראש עיריית גבעתיים רן קוניק ומנכ”ל חברת חשמל עופר בלוך
מימין ראש עיריית גבעתיים רן קוניק ומנכ”ל חברת חשמל עופר בלוך
מימין ראש עיריית גבעתיים רן קוניק ומנכ”ל חברת חשמל עופר בלוך
(צילומים: עמית שעל, אוראל כהן)
הסיבה להשוואה בין תל אביב לגבעתיים - ולא ליתר הערים שבהן הוחזרו נכסים מתוקף ההסכם, חלקם באילת, אשדוד, חיפה, ירושלים, וחדרה - היא חוות דעת שמאית שקיבלה עיריית גבעתיים בנוגע לחבות היטל ההשבחה ולפיה הקרקע המדוברת בגבעתיים הרבה יותר יקרה מאלה שביתר הערים. בגבעתיים מגיע היטל ההשבחה לעשרות מיליוני שקלים ואילו ביתר הנכסים, מלבד הנכסים בתל אביב, אין כלל השבחה או שמדובר בסכומים זניחים. בנוגע לעיריית תל אביב, עמה נחתם הסכם נפרד, העירייה מקבלת במסגרת ההסכם נכסים לשימושה ובנוסף חלף היטל השבחה.
עוד טוענת עיריית גבעתיים כי ההסכמות בין חברת חשמל לבין עיריית תל אביב בנוגע למיזמים ולהיטלי השבחה אינן חוקיות ונוגדות את חוק התכנון והבנייה, וכן נוגדות פסקי דין של בית המשפט העליון שהתקבלו בעניין זה.
את עיריית גבעתיים מייצגים בהליך עורכי הדין יובל גלאון ותומר גור ממשרד שביט בראון גלאון צין ויתקון ושות'. עו”ד גור: "במשך שנה שלמה חברת החשמל סירבה להציג את ההסכם, עד שבסופו של דבר, לאחר שנכפה עליה על ידי הוועדה, הוא הוצג ואז גילינו מדוע הסתירו אותו. אסור ופסול על פי החוק להכניס סעיפים הקשורים להשבחה לתוך ההסכם, ולא ברור מדוע המדינה צריכה לחתום על הסכם שנותן יד לדברים האלה. אין בהסכמות הללו שום קשר למטרות התיקון שהיה אמור להחזיר קרקעות למדינה, ותמוה שהסכמות כאלה נכנסו להסכם שנולד מכוח חוק משק החשמל".

“לא צד בעניין"

מעיריית תל אביב נמסר: "העירייה חתומה על הסכם נכסי מול חברת חשמל ורמ"י באשר לנכסים בשטחי תל אביב-יפו. לא ידועים לנו פרטים לגבי הסכם עם עיריית גבעתיים ואנו לא צד בעניין".
מחברת החשמל נמסר: "הנושא תלוי ועומד בהליך משפטי בפני ועדת ערר וממתין לקבלת החלטה. חברת החשמל מסרה עמדתה במסגרתו של הליך זה".