סגור

פרסום ראשון
המדינה מתחילה בטיהור מי התהום של מתחם תעש בתל-אביב

25 שנה אחרי סגירת מפעל תעש בדרך השלום בתל אביב, המדינה מתחילה בעבודות טיהור הקרקע לאחר שבמכרז שפירסמה עיריית תל אביב לביצוע העבודות נבחרה חברה זוכה. בתום העבודות שיימשכו כשנתיים, ויבוצעו בליווי רשות המים, תשווק רמ"י במתחם קרקע למאות יחידות דיור

אור ירוק לטיהור מי התהום במתחם תעש בתל-אביב: חברת LDD טכנולוגיות מתקדמות, חתמה על הסכם עם עיריית תל אביב לביצוע עבודות טיפול וטיהור מי התהום במתחם. זאת לאחר שהחברה זכתה במכרז בינלאומי שפרסמה העירייה, אליו ניגשו שלוש חברות. במסגרת ההצעה הזוכה, העבודות יבוצעו תמורת סך של 18.2 מיליון שקל, וביצוע העבודות שיחל בשבועות הקרובים, יימשך 25 חודשים. טיהור מי התהום במתחם תעש השלום, יסלול את הדרך להוציא לפועל את התוכנית שחלה על המתחם להקמת 1,097 יחידות דיור.
במתחם תעש השלום הכולל 43 דונם, וממוקם בין דרך השלום, רחוב עליית הנוער, ושכונת נחלת יצחק, פעל בין השנים 1950-1997 מפעל תעש מגן שעסק בייצור נשק. עד שנת 1981 הוזרמו השפכים שייצרו במפעל לבורות סופגים ללא כל טיפול, דבר שגרם לזיהום חמור של הקרקע ושל מי התהום בממסים מוכלרים, ציאניד ומתכות כבדות. בנוסף, הממסים המוכרלים הם חומרים נדיפים אשר אדים רעילים שלהם עולים ממי התהום ועלולים לחדור ולהצטבר במבנים ובמרתפים ולסכן את בריאות הציבור. בשנות ה-2000 בוצעה חפירה וסולקו 12 אלף טון של קרקע מזוהמת, נסגרו בורות הייצור של מי השתיה במקום, ורשות המים הכינה תוכנית לטיפול במי התהום המזוהמים אולם עד לאחרונה לא נמצא המקור התקציבי ליישומה.
1 צפייה בגלריה
מתחם תעש מגן דרך השלום תל אביב תע"ש
מתחם תעש מגן דרך השלום תל אביב תע"ש
מתחם תעש מגן בדרך השלום תל אביב
(צילום: יריב כץ)
על מנת לאפשר את פיתוח המתחם ולשווק את הקרקע נקבע כי יש לבצע תוכנית משולבת לשאיבה וטיפול במי התהום ובגזים הרעילים העולים מהם. עיריית תל אביב בשיתוף רמ"י ורשות המים, פרסמה בתחילת 2019 מכרז פומבי בינלאומי לביצוע התוכנית. במכרז, שנוהל על ידי משרד עוה"ד קראוס אביחצירא, התמודדו שלוש חברות, ביניהן שיכון ובינוי, ולפני מספר שבועות, זכתה במכרז חברת LDD טכנולוגיות מתקדמות, המתמחה בשיקום קרקע ומי תהום, שתבצע את הפרויקט בעלות של 18.2 מיליון שקל, ושנחתם עמה הסכם ב-6 באפריל.
במסגרת העבודות, תבצע החברה הזרקה של חומרים המפרקים את המזהמים בתוך האקוויפר, והקמת מערכת שתאפר את שאיבת המים המזוהמים מהאקוויפר. טיפול זה צפוי לגרום גם להפחתה משמעותית בריכוזי המזהמים בגז הקרקע ולאפשר את פיתוח מתחם תעש ולהקל על פיתוח מתחמים נוספים באזור שסובלים מהזיהום. לצורך ביצוע השלב הראשון של שיקום מי התהום שיחל בימים הקרובים, נדרש היתר בנייה להקמת שלוש בארות לשאיבת מי תהום. על פי תנאי המכרז וההסכם שנחתם עם החברה, העבודות צפויות להימשך 25 חודשים, עם אופציה להארכה עד 40 חודשים.
במקביל לקידום תוכנית הטיפול במי התהום על ידי רשות המים, עיריית תל אביב ורמ"י המחזיקות במרבית הזכויות במתחם, פעלו לקידום תוכנית בנין עיר, להקמת 1,000 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבני ציבור. כחלק מהוראות התוכנית, נקבע כי על העירייה לבצע תוכנית משולבת לשאיבה וטיפול במי התהום, וקבלת אישור רשות המים בתום העבודות כי איכות המים עומדת בתקן שנקבע. טיהור מי התהום, צפוי להשפיע על פיתוח כל אזור התעסוקה מזרח תל-אביב.
הבניינים שיוקמו יכללו בניינים בני 7-9 קומות במרכז המתחם, כאשר בדפנות המתחם יוקמו מגדלים בני 23-52 קומות. בחלק הדרום מערבי של המתחם קיים מבנה לשימור, בו שכנו בעבר משרדי מפעל תעש, שיעודו מסחר ותעסוקה בעלי אופי ציבורי. בימים אלה בוחנים בעיריית תל אביב פרסום מכרז לשימור המבנה, לרבות חלופות לשימושים שיוקמו בו. במרחק 300 מטרים מהמתחם בצומת הרחובות יגאל אלון ודרך השלום, תוקם תחנה של שני קווי מטרו, בה צפויים לעבור בשעות בשיא 60 אלף נוסעים.
יש לציין כי במתחם קיימים מספר מגרשים אשר אינם מצויים במוקד הזיהום, ושוחררו לשיווק על ידי רשות המים, ביניהם מגרש ששווק לפני כשנה על ידי רמ"י ודירה להשכיר לבניית 164 דירות להשכרה ארוכת טווח בו זכתה חברת שיכון ובינוי תמורת 203 מיליון שקל. בגמר הטיפול במי התהום במתחם, ישוחררו לשיווק מגרשים נוספים על ידי רמ"י שכוללים 550 יחידות דיור. התקציב לביצוע העבודות אושר ללא קשר להליכי השיווק.
"אנחנו מברכים על התחלת הפעולות לשיקום מי התהום במתחם", מסר מנהל רשות המים גיורא שחם. "זיהום שהוביל לסגירתם של שני קידוחי הפקה סמוכים ומנע את פיתוח המתחם במשך למעלה משני עשורים. על מנת לטפל בזיהום שכזה, רשות המים ערכה בדיקות מקיפות באזורים המזוהמים, בנתה תכנית רחבה לטיפול במים המזוהמים ותלווה מקצועית את ביצוע השיקום על ידי החברה הזוכה. שיתוף הפעולה עם עיריית תל אביב ורמ"י יאפשר לטפל במפגע הסביבתי והבריאותי הקיים באזור ולקדם תכניות פיתוח של המתחמים באזור שהושפעו מהזיהום. נמשיך לפעול לטפל במי התהום באתרים מזוהמים נוספים לצורך שמירה על מקורות המים ועל בריאות הציבור ועל מנת לאפשר את פיתוח הארץ".