$
הכסף

רווח של 60 מיליון שקל בלבד לכלל ביטוח ברבעון: ירידה ברווחי השקעות והפרשות בגין סביבת הריבית

בכלל כבר מרמזים על השפעות הירידות בשוקי ההון שמאפיינות את מחצית הרבעון הרביעי, אך מציינים כהשפעה מקזזת את עליית סביבת הריבית שיכולה לאפשר שחרור עתודות הון. כלל מחזיקה בעודף הון של 109% למול דרישות ההון. לפי הערכות, בעודף של 115% כבר תישקל אפשרות לחזור לחלק דיבידנדים

רחלי בינדמן 09:5221.11.18

דוחות כספיים ראשונים למנכ"ל כלל הטרי יורם נוה – הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-60 מיליון שקל בלבד – אם כי ברבעון המקביל אשתקד בכלל נרשם הפסד של 23 מיליון שקל. הרווח הצנוע יחסית לענף הביטוח הושפע מירידה בתשואות של תיק הנוסטרו ותיק החוסכים בשווקי ההון שהיו נמוכים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

 

במקביל נאלצה כלל לחזק את עתודות ההון שלה עם הפרש של 75 מיליון שקל בגין סביבת הריבית (לעומת הפרשה מקבילה של 335 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד), הפרשה נוספת של 21 מיליון שקל בגין המלצות ועדת וינוגרד שמשפיעות על ביטוח החובה וכן עדכון ההפרשות במגזר הסיעוד והבריאות. אך התוצאות כללו גם השפעות של ליבת הפעילות כאשר נרשמה עלייה בהפרשות לתביעות בגין אובדן כושר עבודה, התפתחות שלילית בתביעות בענף הסיעוד ובחבות מעבידים שקוזזו בחלקן מעלייה ברווח בענף רכב מקיף כתוצאה משיפור חיתומי.

 

בניין כלל ביטוח בניין כלל ביטוח

 

ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים שנתקבלו מעסקי פנסיה וגמל ברבעון ה-3 של 2018 עומד על כ-4.6 מיליארד שקל - צמיחה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה הגבוהה יחסית בהשוואה לרבעונים קודמים מיישמת את החלטת דירקטוריון כלל להחזיר את קצב הצמיחה שהואטה על רקע מהלכים של המנכ"ל הקודם איזי כהן שפעל לטייב את התיק ויצא מפעילויות מפסידות כאשר בשלב זה עיקר הצמיחה מתמקדת בעסקי ביטוחי בריאות וחיים במכירות מוצרי פרט (לא קבוצתי).

 

בכלל מתייחסים לירידות החדות שאפיינו את שווקי ההון לאחר תאריך הדוח (בעיקר באוקטובר) אך מנגד חלה עליה בעקום הריבית חסרת סיכון – כך ברבעון הבא עשויה להירשם השפעה מקזזת – מצד אחד ירידה בהכנסות מהשקעות וייתכן אפילו הפסדים ומצד שני שחרור עתודות הון בגלל עליית סביבת הריבית – אם כי עוד מוקדם לקבוע זאת בטרם יסתיים הרבעון הרביעי.

 

בתחום הפנסיה והגמל נמשכה השחיקה בדמי הניהול על רקע התחרות בענף.

 

הוצאות ההנהלה והכלליות בחברה הסתכמו ב-234 מיליון שקל ברבעון לעומת 223 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ומתחילת שנה ב-676 מיליון שקל לעומת 629 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד בשל עלייה בהוצאות השכר בעיקר בגלל ההסכם הקיבוצי החדש מול העובדים ועליה בפעילויות תפעול וגבייה בחיסכון ארוך הטווח.

 

החברה ביצעה חישוב של יחס כושר הפירעון הכלכלי שלה נכון לסוף 2017 והיא נמצאת בעודפי הון של 109% גם מבלי להתחשב בזמן ההעירכות ליישום דרישות ההון המחמירות שהכתיבה רשות שוק ההון לחברות – לחברה עודף הון של 3.6 מיליארד שקל מעל דרישות ההון אם לוקחים בחשבון את תקופת הפריסה אך בשלב זה טרם מחלקת דיבידנד כאשר ככל הידוע בחברה מחכים לעודף של 115% לפחות, במיוחד על רקע התנודתיות בשווקי ההון - כך או כך כלל מדווחת כי הדירקטוריון טרם הגדיר את יעד עודף ההון שהוא מצפה לו שיגזור בהתאם את מועד החזרה לחלוקת דיבידנדים.

 

יורם נוה, המנכ"ל מסר היום כי "הרבעון הראשון לכהונתי אופיין ברה ארגון ובניית תכניות עבודה. ניכר פוטציאל עסקי גדול הגלום בחברה ובאיתנותה הפיננסית".
בטל שלח
    לכל התגובות
    x