$
עסקים קטנים ובינוניים ישן

רוצים להכניס שותף לעסק? מה חשוב לכלול בהסכם השותפות

כמה משקיע כל שותף, מי רשאי לפטר, היכן מנהלים את העסק ואיך מיישבים סכסוכים. יש מספר דברים שחייבים להחליט עליהם מראש לפני שנכנסים לשותפות עסקית

עו"ד דב (דובי) דוניץ 15:4906.08.13

 בעלי עסקים רבים מחליטים להכניס שותף לעסק או להיכנס לעסקה משותפת. הדרך להסדיר את היחסים בין השותפים היא בהסכם השותפות. סביר להניח, שהשותפים המיועדים יודעים שהם רוצים לעשות עסק יחדיו ולנהלו על מנת להפיק רווחים. אבל ישנם כמה דברים חשובים שכדאי לדעת לפני שניגשים לעריכת ההסכם.

 

מה חשוב לכלול בהסכם השותפות?

 

1. סכומי ההשקעה בעסק: בדרך כלל מדובר בסוג כזה או אחר של הלוואת בעלים. צריך לקבוע בהסכם השותפות אם מדובר בהלוואה בעלת מועד קצוב, אם מדובר בהלוואה נושאת ריבית- ואם כן מה גובהה, כיצד היא מחושבת ומועדי ההחזרה.

 

2. קביעת סמכויות ומדיניות הפעלה של העסק:

 

 • יש להחליט על דרכי קבלת ההחלטות בשותפות. חשוב לקבוע מנגנון שלא ישתק את עסקי השותפות בהיעדר הסכמה כללית בין השותפים.

 

 • מורשי החתימה של השותפות. האם יהיה זה אחד השותפים, חתימה אחת של מי מהשותפים או שיידרשו שתי חתימות. האם יש מדיניות חתימה שונה אם מדובר בפעולות של העברת כספים ממקום למקום, או שמדובר בפיקדונות בחשבונות הבנק של השותפות, בחתימה על חוזים מול ספקים ולקוחות.

 

 • הסדרת האפשרות לצרף שותפים נוספים (או קביעה שאי אפשר לצרף שותפים נוספים).

 

 • מדיניות אשראי: יש להחליט אם פועלים ללא אשראי בנקאי או זר ואז צריך לקבוע מנגנון שיבטיח נזילות שתאפשר את פעילותו השוטפת של העסק. כמו כן יש להחליט כיצד קובעים מסגרות אשראי או הלוואות פיננסיות ואת דרכי נטילתן. תמיד מומלץ שתהיה מסגרת מאושרת בבנק כדי למנוע כניסה למצב בו תהיה השותפות חשופה להגבלת חשבונותיה- דבר שיש לו השלכה גם על השותפים באופן אישי.

 

 • מדיניות העסקה של עובדים: כיצד בוחרים עובדים, כמה עובדים וכיצד קובעים את שכרם. יש להחליט מי רשאי לקבל לעבודה ומי רשאי לפטר.

 

 • מדיניות רכש ומימושו: כיצד מקבלים החלטות בדבר רכישה ומכירה של מלאי או רכוש קבוע או שירותים.

 

 • מדיניות מכירה: בסעיף זה מתייחסים לשאלות כיצד נקבעים מחירי תוצרי הפעילות העסקית, וכיצד נקבעת מדיניות של מתן הנחות או אשראי ללקוחות.

 

3. מקום ניהול עסקי השותפות: לעתים יתנהלו העסקים במקום שייוחד לשם כך- בין אם נשכר או נרכש לצורך זה. לעתים ינוהלו עסקי השותפות בבית או במקום העסק של אחד השותפים. יש להסדיר נושא זה בהסכם השותפות.

 

אם העסק הוא בביתו או במקום עסקו של אחד השותפים יש לקבוע אם וכיצד הוא מתוגמל בשל העמדת המקום או ציוד לטובת עסקי השותפות. אם בוחרים לנהל את העסק במקום נפרד שיועד לכך יש לקבוע האם לרכוש או לשכור וכיצד נעשה הדבר, מי חותם ערבויות או מעמיד בטחונות.

 

מה צריך לכלול הסכם השותפות? מה צריך לכלול הסכם השותפות? צילום: shutterstock

 

4. דרך ניהול השותפות: יש לקבוע כיצד מנוהלת השותפות, כלומר מה חלקו של כל אחד מהשותפים בניהולה - ולאיזו מידה של השקעת משאבים כגון זמן, ידע מקצועי, משאבים כלכליים כאלה או אחרים, או נכסים מחויב כל שותף.

 

5. תגמול שותפים ומדיניות משיכת כספים מהעסק: יש לקבוע הסדרים באשר לתנאים בהם ניתן יהיה למשוך כספים מהעסק וכיצד. כמו כן צריך להחליט אם מישהו מהשותפים או מנהלי העסק מתוגמל על עבודתו עבור השותפות, כיצד הוא מתוגמל ומתי. בהחלט ייתכן שהשותפים או מי מהם יהיו עובדים של השותפות.

 

6. יישוב מחלוקות וסכסוכים: בשל החשיבות ברצף הניהול של העסק יש להימנע מחסימות ותקיעות בפעולתו. לפיכך חשוב לכלול בהסכם השותפות מנגנון יעיל ליישוב סכסוכים.

 

7. איסור תחרות עם השותפות ועסקיה: החוק אוסר על שותף לנהל עסק הדומה במהותו לעסקי השותפות או מתחרה בה - אלא אם כן נעשה הדבר בהסכמת השותפים. יש לשקול אם יש מקום לקבוע תנאי אי תחרות מוסכמים גם לאחר פרישה.

 

8. הרחקת או הוצאת שותף: לא ניתן להוציא או להרחיק שותף מהשותפות ועסקיה, גם בהחלטת רוב השותפים- אלא אם כן ניתנה סמכות כזאת בהסכם מפורש (או בהוראה בהסכם השותפות).

 

9. סיום השותפות ופירוקה: ככלל, שותפות מכל סוג שהוא יכול (אך לא חייב להיות) שתהיה מוגבלת בזמן, כפי שיכול להיות שהוקמה "אד-הוק" לצורך מסוים - שכאשר הושג מתפרקת השותפות מטבע הגדרתה. לפי החוק במקרה של מוות או פשיטת רגל של מי מהשותפים- מסתיימת השותפות לאלתר ומתפרקת. בהודעתו בכתב לשותפים- אלא אם קבעו הצדדים אחרת בהסכם השותפות. לפיכך רצוי לכלול בהסכם השותפות מנגנון פירוק או סידור ביום פירוק השותפות או פרישה של מי מהשותפים אגב המשך הפעילות העסקית.

 

הכותב הוא בעל משרד עורכי דין המסחרי דוניץ ושות' ומומחה בליווי משפטי של עסקים

בטל שלח
  לכל התגובות
  x