$
עסקים קטנים ובינוניים ישן

פותח עסק עצמאי? מה עדיף חברה, שותפות או עוסק מורשה

עוסק פטור לא צריך לשלם מע"מ אבל ממותג כקטן, עוסק מורשה חשוף אישית לחובות העסק ושותפות היא פחות פורמאלית מחברה; איך בוחרים את המסגרת המשפטית לפעילות העסקית שלכם

עו"ד גיא הרשקוביץ 14:0702.07.13

אם אתם חולמים לפתוח עסק משלכם להחלטה באיזו תבנית לבחור כדי לקיים את הפעילות העסקית יכלות להיות משמעויות משפטיות ופיננסיות. לעיתים יש "התנגשות" בין הצד המשפטי לצד הפיננסי לכן יש לשקול את כל ההיבטים הרלוונטיים לפני קבלת החלטה באיזו תבנית לבחור ולקבל ייעוץ גם מרואה חשבון.

 

אילו תבניות עסקיות קיימות?

כיום קיימות ארבע תבניות עסקית נפוצות: עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות וחברה בע"מ.

 

מהי התבנית העסקית הנכונה לכם?

עוסק פטור

אדם הרוצה לפתוח עסק ומעריך כי מחזור עסקאותיו בשנה יהיה מצומצם (בין אם מדובר בעסק חדש ובין אם מדובר בעסק צדדי (נוסף)) יבחן אפשרות לפתוח "עוסק פטור" ללא צורך בדיווח למע״מ. בכך חוסך העוסק הפטור את ניהול הדיווח המורכב למע"מ בנוסף לפטור מתשלום המע"מ על העסקאות וכן זוכה להקלות משמעותיות בדיווח ובהתנהלות מול הרשויות האחרות (מס הכנסה וביטוח לאומי). ראוי לציין כי לא כל עסק יכול שיהיה עוסק פטור.

 

ראוי לשים לב, כי ניהול "עסק פטור" ממתגת אותו כעסק חדש שהיקף הפעילות שלו קטן. בכך אין כל פסול אך קיימים לקוחות וספקים שפחות מעוניינים לעבוד עם עוסקים פטורים. גם מפני חשש שהמסוגלות הפיננסית של עסק פטור הינה מוגבלת.

 

איך כדאי להקים עסק כעוסק מורשה? עוסק פטור? חברה? איך כדאי להקים עסק כעוסק מורשה? עוסק פטור? חברה? צילום: shutterstock

 

נוסף לאלו, בעלי העסקים עצמם עלולים ליצר לעצמם חסם מקידום ומגידול ההכנסות בשל המגבלה המותרת בחוק לעוסקים פטורים.

 

מבחינה משפטית חובתו של עוסק פטור הינה חובה אישית למלא אחר חובותיו והתחייבויותיו. כישלון כלכלי - ניהולי של העסק יכול שיביא לקריסה כלכלית ואז יהא על "העוסק הפטור" לשאת באחריות אישית לתשלום חובותיו.

 

עוסק מורשה

עוסק מורשה הינה דרך נוספת לקיום פעילות עסקית. מדובר בעסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום המקסימלי לעניין "עוסק פטור". עוסק מורשה יכול להיות יחיד, שותפות או חברה בע"מ. ישנם בעלי מקצועות חופשיים ועוסקים אשר מחויבים להתאגד בצורה של עוסק מורשה ללא קשר למחזור עסקאותיהם, כך גם לגבי חברה בע"מ אלא שבמקרה זה מספר החברה (ח.פ) יהיה מספר העוסק מורשה.

 

חשיפה אישית לסיכונים עסקיים

מבחינה משפטית, קיום פעילות עסקית בדרך של עוסק מורשה (שלא באמצעות חברה בע"מ) חושף את בעל העסק לאחריות אישית לחובותיו והתחייבויותיו, זאת במקרה והעסק כשל מבחינה ניהוליתאו כלכלית. יחד עם זאת, העסק נראה בעיני לקוחותיו וספקיו רציני יותר. עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא קיום פעילות עסקית באמצעות שותפים במסגרת עוסק מורשה. במצב דברים זה, רק אחד מהשותפים ירשם אצל הרשויות (עפ"י ת.ז) וכך גם יכול שיהיה בחשבונות הבנק העסקיים. לכן, על השותף הרשום ברשויות או בחשבונות הבנק להבטיח את חלוקת האחריות והמחויבות של השותף האחר בעסק, באמצעות הסכם שותפות.

 

שותפות או חברה בע"מ?

שותפות הינה דרך נוספת להתאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בע"מ או אגודה שיתופית.

אין צורך ברישומה של השותפות אצל רשם השותפויות, עם זאת, רשם השותפויות רושם שותפויות המעוניינות בכך, וישנן שותפויות שרישומן הינו חובה. שותפות רשומה יכולה לקבל שם מסחרי, ולתבוע ולהיתבע בשמה הרשום. השותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי המוסכם ביניהם, ובניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כגון חברה בע"מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי.

 

עם זאת, שותף יכול להיות "שותף מוגבל", ואז לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף כללי (שותף שאינו מוגבל). שותפות בה ישנו שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת והינה למעשה מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות.

 

חשוב להבהיר, כי פעילות עסקית במסגרת שותפות לא רק מחלקת אחריות וסיכונים בין השותפים אלא שבנסיבות מסוימות היא חלוקת תפקידים בין השותפים והקפדה על ביצוע התפקידים. הסכמות בע"פ או כלליות מדי בדבר ניהול הפעילות העסקית יכולות להיות עקב אכילס של עסק המתקיים במסגרת שותפות. להסכמות אלו יש נטייה להפוך למחלוקות בעת משבר או הצלחה. הסכם שותפות, מבעוד מועד, יעשה לשותפים סדר בחייהם העסקיים.

 

פעילות עסקית של שני שותפים ומעלה יכולה להיעשות גם במסגרת חברה בע"מ (למעט מקרים חריגים שבהם מספר החברים / השותפים יהא גבוה יותר). במקרה זה ייקראו השותפים "מייסדים".

 

בפעילות עסקית במסגרת שותפות יש מספר יתרונות לעומת חברה בע"מ, כאשר היתרון העיקרי הוא חוסר הפורמליות הנדרש לשם קיום השותפות. כך למשל, השותפות אינה חייבת בתזכיר ובתקנון ובמסמכים אחרים, אין צורך באספות בעלי מניות לשם ניהולה, ופירוקה פשוט בהרבה מפירוק חברה. עם זאת, הייתרון יכול גם להפוך לחסרון בשל ההתנהלות הלא הפורמאלית (הקיימת בחברה בע"מ) שיכולה להביא למחלוקות בין השותפים. לעומת זאת, אחד היתרונות בחברה בע"מ הוא "מסך ההתאגדות" המבחין בין חובות חברה בע"מ, ובין רכושם האישי של בעליה וזאת בהנחה ובעלי החברה לא פעלו במכוון כדי להונות או לרמות את לקוחותיה או ספקיה. יחד עם זאת, לבעלי החברה יכול שתהיה אחריות אישית במקרים מסוימים, גם אם לא פעלו במתכוון כדי להונות או לרמות, ובמצב דברים זה לא יהיה כל צורך בהרמת מסך ההתאגדות אלא בתביעה אישית כנגד בעלי החברה, אלא שמדובר בצעד קיצוני שקשה מאוד להוכחה.

 

מאת עו"ד גיא הרשקוביץ, מנהל פורום ליווי משפטי לשותפויות, חברות ועסקים ב-"zap משפטי"

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x