$
הכסף

גילית נכות? עוד לא מאוחר לתבוע את הביטוח

המפקח על הביטוח קבע כי תקופת ההתיישנות תחושב החל מיום קביעת הנכות ולא מיום התאונה או המחלה, כפי שנהוג כיום

רחלי בינדמן 14:1422.11.09

המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ידין ענתבי, פרסם היום (א') טיוטת הנחיות בדבר המועד שבו רשאיות חברות ביטוח לטעון להתיישנות התביעה בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות שנגרמה כתוצאה מתאונה או מחלה, למשל כאשר מדובר בביטוח תאונות אישיות או בביטוח נכות מתאונה.

 

כיום,
על פי החוק, תקופת ההתיישנות לצורך הגשת תביעה לבית משפט לתשלום תגמולי ביטוח היא שלוש שנים מהיום שהתרחש המקרה בעקבותיו בוצעה תביעה. במידה שחלפה תקופת ההתיישנות, חברת הביטוח רשאית לבקש מבית המשפט לדחות תביעה בטענה שהיא התיישנה.

 

מבוטח בפוליסות מהסוג האמור, שעבר תאונה או התגלתה אצלו מחלה, זכאי לקבל תשלום מחברת הביטוח רק לאחר שנסתבר לו כי הוא בעל נכות כלשהי. מכיוון שבמקרים רבים המבוטח מגלה אחרי מועד התאונה או מועד גילוי המחלה כי הוא בעל נכות, עלול להיווצר מצב שתקופת ההתיישנות התחילה בעוד המבוטח עדיין אינו זכאי לקבל תשלום מחברת הביטוח.

 

כדי לאפשר למבוטח תקופת זמן מספיקה להגשת תביעה לפני שהיא מתיישנת, קבע המפקח בטיוטת החוזר שהופצה היום, כי חברות הביטוח יוכלו להעלות טענת התיישנות כנגד המבוטח רק אם חלפה תקופת ההתיישנות מיום גילוי הנכות (ולא מיום התאונה או גילוי המחלה). ההנחיות יבטיחו שלמבוטחים תהיה מסגרת זמן הוגנת להגשת תביעה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x