$
בורסת ת"א

האוזר שולח את קרנות ריט להשקיע בדיור להשכרה

תזכיר חוק שפרסמו רשות ני"ע ורשות המסים כולל הקלות לקרנות ריט, קרנות המאפשרות לציבור להיחשף לנדל"ן מניב. החוק נועד לעודד את הקרנות להשקיע בפרויקטי דיור להשכרה למגורים. רשות ני"ע: "נדרש נדבך נוסף של הקלות מצד המדינה"

רחלי בינדמן 07:5523.03.15

שוק ההון מנסה למצוא פתרון למצוקת הדיור. רשות ני"ע, בניהולו של שמואל האוזר, יחד עם רשות המסים פרסמו אתמול תזכיר חוק המיישם את המלצות הצוות הבין־משרדי של שתי הרשויות והמועצה הלאומית לכלכלה להקמה של קרנות ריט חדשות. קרנות אלו יוכלו לראשונה להשקיע בהקמת פרויקטים של דיור להשכרה לטווח ארוך. עיקרי המסקנות של הצוות הבין־משרדי נחשפו לראשונה במרץ 2014 ב"כלכליסט".

 

קרנות ריט הן קרנות המשקיעות בנדל"ן מניב ובכלל זה במרכזים מסחריים, בבנייני משרדים ובבנייני דירות למגורים מתוך מטרה להשכיר את הנכסים לתקופה ארוכה בדמי שכירות ידועים מראש. הקרן, שנסחרת בבורסה, מאפשרת למשקיעים פרטיים להשתתף בהשקעה בפרויקטים מניבים. בארץ קיימות כיום רק שתי קרנות ריט, ריט1 וסלע קפיטל, והן כמעט ולא משקיעות בדיור למגורים. זאת מאחר שהמודל הקיים לוקה בכמה כשלים. אחד הכשלים המרכזיים של פעילות קרן ריט בתחום הנדל"ן להשכרה למגורים קשור לסוגיית המיסוי. כיום קרן ריט המבקשת לצקת נכסים קיימים לתוך הקרן כנגד הקצאת מניות לבעל הנכס נדרשת לשלם מס על כך. במסגרת התיקונים המוצעים יוכל מייסד של קרן ריט להעביר נכסים שבבעלותו לקרן תמורת קבלת מניות בה ולדחות את תשלום המס עד למועד מימוש המניות שהונפקו לו או מימוש הנכסים שהועברו לקרן.

 

תיקון נוסף מתייחס לפיזור המשקיעים בקרנות ריט. בעוד על פי החוק כיום, כבר במועד הנפקת הקרן אסור לחמישה אנשים להחזיק ביותר מ־50% מהמניות בה, תזכיר החוק יאפשר ליזמי הקרן לפזר את אחזקותיהם באופן הדרגתי על פני חמש שנים ממועד הנפקת הקרן. בנוסף, התזכיר יאפשר לראשונה לקרנות ריט חדשות להשתתף בייזום של פרויקטים להשכרה למגורים. קרנות ריט יוכלו לרכוש קרקע המיועדת לדיור להשכרה ולשמש כיזם של פרויקט ההקמה. זאת, בניגוד להוראות כיום המייחדות את פעילותן של קרנות ריט להשקעה במקרקעין מניבים.

 

כדי לאפשר לקרנות לממן את הקמת מתחמי הדיור להשכרה בהתאם למודל המימון המקובל בענף, הוגדל שיעור המינוף המקסימלי המותר. לפי התזכיר, הן יוכלו לגייס חוב בהיקף של עד 80% משווי אחזקותיהן במקרקעין לצורכי דיור להשכרה לעומת 60% המותרים כיום. שינוי נוסף מתייחס לשיעור המס החל על בעלי המניות בקרנות ריט הפועלות בתחום הדיור להשכרה. במטרה לשפר את הכדאיות הכלכלית בהקמת הקרנות, נקבע כי הרווחים מהשכרת מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה ורווח ההון ממימוש מקרקעין אלה יהיו חייבים במס של 20% בלבד. זאת במקום תשלום מס שולי על דמי השכירות שיכול להגיע עד ל־48%.

 

אך לטענת בכירים בענף הריט, היעדר ההשקעה בתחום לא קשור לחסמים טכניים אלא נובע מתשואה לא אטרקטיבית בתחום. לטענת הגורמים, אין די מרווח שמאפשר לחברות להשקיע בפרויקטים לדיור להשכרה וגם לתת רווח למשקיעים. מאיר לוין, היועץ המשפטי של מחלקת התאגידים ברשות, השיב על טענות הגורמים בענף הריט ואמר ל"כלכליסט" כי "יש ממש בטענות אלו וללא ספק החוק הזה אמור להיות נדבך נוסף על הקלות שהמדינה אמורה לתת לשוק הדיור. למדינה יש תוכניות כאלו, אבל הן נתקעו בעקבות הבחירות". לוין מעריך כי תזכיר החוק יהפוך לחוק מחייב בתוך חודשים ספורים לאחר הקמת הממשלה.

 

 צילום: ענר גרין

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x