$
בורסת ת"א

52% מכספי הפנסיה מרוכזים בעשרה גופים עסקיים בלבד

ניתוח של אגף שוק ההון מעלה כי גופי הפנסיה משקיעים פחות בישראל ומתרכזים במספר מצומצם של ענפים ובחברות הגדולות. החשיפה הגבוהה ביותר היא לבנק הפועלים

רחלי בינדמן 08:2331.07.14

בשנת 2013 ניכרת מגמה של הגדלת הריכוזיות בתיק האג"ח הקונצרניות והמניות המושקע בישראל, כך עולה מניתוח השקעות בתיק הפנסיוני של הציבור שפרסם משרד האוצר. ריכוזיות תיק האג"ח והמניות המקומי עלתה לעומת 2012, כאשר ב־2010 חשיפת החיסכון הפנסיוני ל־20 החברות הגדולות עמדה על 47.3% מסך ההשקעות במניות ואג"ח, וב־2013 היא עמדה על 53.6%. עם זאת, ב־2013 נמשכה הסטת הכספים לחו"ל. לכן, אם בודקים את ריכוזיות ההשקעה באג"ח ובמניות מסך ההשקעה בארץ ובחו"ל רואים ירידה. 

אם ב־2010 ההשקעה באג"ח ומניות של 20 החברות הגדולות במשק עמדה על 19.1% מהתיק בארץ ובחו"ל, ב־2013 שיעור השקעה זה עמד על 17.1%. "נתון זה מתיישב עם המסקנות בדבר הקטנת היקף החשיפה לשוק המקומי, לצד התמקדות במספר מצומצם יותר של ענפים וחברות גדולות", לפי הניתוח. בנוסף, עיקר העלייה נובע מגידול חלקן של עשר הקבוצות העסקיות הגדולות בשוק ההון, מ־40.8% ל־43.5%.

 

 צילום: עטא עוויסאת

עוד עולה כי יותר מ־52% מתיק האג"ח והמניות של החיסכון הפנסיוני החדש מושקע בעשר קבוצות עסקיות, ו־29% ממנו בחמש קבוצות בלבד. לטענת האגף, שיעורים אלו גבוהים משיעור משקלן של הקבוצות בשוק ההון, כאשר הפער בין שיעור האחזקה בתיק הפנסיוני החדש לבין משקל הקבוצות בשוק ההון גדל בשנים האחרונות באופן עקבי. באגף מציינים כי 90% מסך החשיפה של החיסכון הפנסיוני לקבוצת אריסון נובעים מהחשיפה לבנק הפועלים, והשאר בעיקר לחברות נדל"ן השייכות לקבוצה.

 

החשיפה הגבוהה ביותר היא למניות ואג"ח של בנק הפועלים (2.7%) ואחריו ללאומי (1.7%). החשיפה השלישית היא לאג"ח של חברת החשמל (1.4%). החשיפה לבנק הפועלים מסך החשיפה לאג"ח ולמניות היא 9.3%, פער משמעותי לעומת לאומי עם 5.9%. באגף מציינים כי ב־2013 החשיפה לענפי הבנקאות ירדה, ולמוצרי מדדים היא גדלה. החשיפה הגבוהה ביותר נשארה לבנקאות, נדל"ן, השקעות ואחזקה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x