$
בורסת ת"א

רבעון חלש לדיסקונט: הרווח הנקי צלל ב-37%, התשואה להון - 5.4%

הרווח הנקי הסתכם ב-165 מיליון שקל והושפע בעיקר מהפחתה בגין ההשקעה במניית הבינלאומי, מיישום כללי חשבונאות חדשים ומסביבת הריבית הנמוכה

שי סלינס 12:2022.05.14

"תוצאות הרבעון הראשון של בנק דיסקונט הושפעו לרעה מהפעילות הממותנת במשק, מסביבת הריבית הנמוכה, מהמדד השלילי ומירידה בביקושים לאשראי", כך מסבירה לילך אשר-טופילסקי את התוצאות החלשות של הבנק לרבעון הראשון של 2014. "כמו כן הושפעה הרווחיות מהירידה החדה בתרומת הבנק הבינלאומי לרווחי הקבוצה, ומיישום כללי חשבונאות חדשים", המשיכה אשר טופילסקי. נציין כי אשר-טופילסקי נכנסה לתפקיד באמצע הרבעון הראשון. 

בשורה התחתונה הרווח הנקי של דיסקונטצנח ב-37% והסתכם ב-165 מיליון שקל בלבד. ללא ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניית הבנק הבינלאומי, הסתכם הרווח הנקי ב-191 מיליון שקל - ירידה של 27%. ללא ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי וללא השפעת יישום כללי חשבונאות חדשים הסתכם הרווח הנקי ב-205 מיליון שקל.

 

כאמור, הירידה החדה ברווח הושפעה מירידה בהכנסות שאינן מריבית, בסך של 88 מיליון שקל,  (9.8%), שהושפעה מירידה בסך של 66 מיליון שקל בהכנסות מימון שאינן מריבית, מירידה ברווח ממימוש השקעות, מירידה של 37 מיליון שקל בעמלות בעיקר כתוצאה מיישום כלל חשבונאי חדש (FAS-91), ומעלייה של 15 מיליון שקל בהכנסות אחרות שהושפעה מהגידול ברווחי הקופה לפיצויים.

 

כמו כן, נרשמה עלייה בהוצאות התפעוליות והאחרות של 22 מיליון שקל. העליה נובעת, בין היתר, מהשפעת הסכם השכר וכן מעידכון שיעורי מס שכר וביטוח לאומי. בנוסף נרשמה ירידה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 53 מיליון שקל.

 

מימין יוסי בכר ולילך אשר טופילסקי מימין יוסי בכר ולילך אשר טופילסקי צילום: רמי זרנגר, רון קדמי

 

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2014 לשיעור של 5.4%, על בסיס שנתי, לעומת 9.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מה דעתך על מניית דיסקונט:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

ההכנסות ריבית, נטו. הסתכמו ב-1.02 מיליארד שקל, לעומת הכנסות מריבית של 1.04 מיליארד שקל אשתקד.

 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי עמדו על 75 מיליון שקל, לעומת 145 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה מוסברת על ידי ירידה ביתרות, שנבעה בחלקה מהחמרה בסיווג לסיווג פגום.

 

אשר טופילסקי נכנסה לתפקיד המנכ"לית בסוף פברואר. היא החליפה בתפקיד את ראובן שפיגל שהודיע באוגוסט האחרון על כוונתו לפרוש מתפקידו מסיבות משפחתיות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x