$
בורסת ת"א

בנק לאומי: הרווח ברבעון הראשון הסתכם ב-625 מיליון שקל – עלייה של 9.6%

הגידול ברווח הנקי נבע בעיקר מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 124 מיליון שקל ומקיטון בשיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מיסים

תומר ורון 07:3722.05.14

עלייה של 9.6% ברווח הנקי של בנק לאומי ברבעון הראשון של שנת 2014 שהסתכם ב-625 מיליון שקל, זאת לעומת 570 ברבעון המקביל אתשקד. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 124 מיליון שקל ומקיטון בשיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מיסים. הרווח משקף גם עלייה בתשואה להון שעומדת עתה על 9.7% לאחר שברבעונים קודמים רשם תשואה נמוכה יחסית.

 

מנגד, קיטון בהכנסות שאינן מריבית ועלייה של 3.3% בהוצאות התפעוליות שחקו מעט את הגדלת הרווח כאשר סעיף המשכורות רשם גידול של 30 מיליון שקל (2.3%) בהשוואה לרבעון המקביל.

 

רקפת רוסק עמינח מנכ"לית הבנק ודוד ברודט יו"ר הדירקטוריון רקפת רוסק עמינח מנכ"לית הבנק ודוד ברודט יו"ר הדירקטוריון צילום: אריאל שרוסטר

 

מה דעתך על מניית לאומי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

יחס הון ליבה של הבנק במונחי באזל 3 עמד ברבעון זה 9.41% כאשר על פי הנחיות בנק ישראל יצטרכו הבנקים להציג עד סוף השנה יחס של למעלה מ-9%. בנק לאומי ובנק הפועלים, בשל גודלם, יצטרכו עד שנת 2017 לעמוד ביחס של 10%.

 

בהכנסות הריבית רשם הבנק קיטון דל של 0.3% וזאת מאחר והוא אינו חשוף בצורה מהותית למדד המחירים לצרכן שסיים את הרבעון הראשון במספרים שליליים. למרות לא מעט ביטול והפחתה של עמלות שגובים הבנקים בעקבות אימוץ המלצות ועדת זקן, לאומי הצליח לרשום גידול מתון של 1.5% בסעיף זה.

 

בדו"חות הנוכחיים של לאומי לא נכללו באופן חד פעמי תוצאות החברה לישראל, וזאת בעקבות הפער שנוצר בין מועד הדיווח של הדוחות הכספיים של החברה לישראל ובין מועד הדיווח המוקדם של הבנק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים. תוצאות הרבעון הראשון של החברה לישראל יכללו בדוחות הרבעון השני של הבנק.

 

נקודה מעניינת היא הדומיננטיות של המגזר העסקי והמסחרי בתוך הרווח הנקי של לאומי. מגזרים אלו אחראים על 67% מהרווח הנקי (421 מיליון שקל) בעוד מגזר משקי הבית, המגזר שהבנקים הגדולים רואים בו חשיבות גדולה להתפתחות העסקית שלהם, תרם 8.6% לרווח הנקי (51 מיליון שקל).

 

תיק האשראי הכולל של הבנק גדל ב-0.2% בשלושת החודשים האחרונים כשהאשראי למשקי בית גדל ב-2% והאשראי לעסקים הקטנים רשם גידול של 2.4%. מנגד, אילו פקדונות הציבור בידי הבנק הצטמקו ב-1.1% ונעמדו על 282.7 מיליארד שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x