$
בורסת ת"א

אלעזרא: בונים על החזר הלוואות מאפרידר כדי לשלם את האג"ח

בניתוח שפרסמה תבור העריך האנליסט דודי לוי שקיים "סיכוי בינוני עד נמוך לפירעון האג"ח במלואו ובמועדי הפירעון"

יניב רחימי 16:4930.08.12

אלעזרא פרסמה היום (ה') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני מהם עולה כי בשלושת מגזרי הפעילות של אלעזרא נרשם שיפור בשורת הרווח התפעולי. במחצית הראשונה של השנה אלעזרא עברה לרווח תפעולי של 62.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 41.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

במגזר הביטוח,
המושפע מתוצאותיה של הכשרה ביטוח, רשמה אלעזרא שיפור מרשים כשחזרה להציג רווחים של 20.4 מיליון שקל המחצית הראשונה של השנה לעומת הפסד תפעולי של 27.6 מיליון שקל אשתקד.

 

המעבר לרווחיות הושג הודות לרווח של 20 מיליון שקל מעסקה עם מבטח משנה וכן מקיטון בהפסד החיתומי בענף רכב רכוש ומתשואות ריאליות חיוביות בשוק ההון.

 

גם במגזר הנדל"ן, הכולל את פעילותה של אפרידר, עברה אלעזרא מהפסד של 10.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2011 לרווח תפעולי של כ-1 מיליון שקל. ההפסד אשתקד מיוחס בעיקרו להפרשה חד פעמית בגין עסקת רמט.

 

במגזר ליסינג רכבים הרווח של חברת הבת, אלבר, הרווח התפעולי עלה ל-30.4 מיליון שקל המחצית השנה לעומת רווח תפעולי של 19.1 מיליון שקל אשתקד. השיפור במגזר הליסינג מיוחס לירידה בהוצאות המימון וכתוצאה מעלייה במספר כלי הרכב שנמכרו.

 

דו"ח תזרים מזומנים חזוי שצורף לדו"חות הכספיים של אלעזרא שופך אור על הצפוי למשקיעים בחברה בשנתיים הקרובות. באלעזרא בונים על החזר הלוואה מהחברה הבת אפרידר כמקור מרכזי לשירות החוב בשנתיים הקרובות. עד סוף השנה אפרידר צפויה להחזיר הלוואות בסך 9.3 מיליון שקל ובמהלך השנה הבאה ההחזר צפוי להאמיר לכ-62.6 מיליון שקל.

 

המקורות הכספיים של אפרידר להחזר הלוואת הבעלים לאלעזרא מתבססים על עודף תזרימי מפרויקטים באשקלון ובראש העין ומדיבידנדים שאפרידר צפויה לקבל מחברות הבנות הכשרה ביטוח ואלבר.

 

בעוד שהתזרים של אפרידר מתבסס על פרויקטים שכבר מצויים בבנייה, התוכנית של אלעזרא לגייס חוב במהלך שנת 2013 בהיקף של 60 מיליון שקל עשויה להיתקל בקשיים לא מבוטלים לנוכח התשואות הגבוהות של איגרות החוב של אלעזרא, שמגיעות ל-26%, המצביעות על הספקות של המשקיעים ביחס ליכולת ההחזר של החברה.

 

באנליזה שפרסמה "תבור" לאגרות החוב של אלעזרא לפני כשבועיים והגיע לידי "כלכליסט" העריך האנליסט דודי לוי שקיים "סיכוי בינוני עד נמוך לפירעון האג"ח במלואו ובמועדי הפירעון".

 

בתבור מציינים את בעל השליטה בחברה, אלי אלעזרא, שתומך בחברה לאורך השנים ע"י מתן הלוואות וערבויות אישיות, והנהלתה הביאה לכך שהחברה עמדה בכל התחייבויותיה, עם זאת, מציינים בתבור "לאורך השנים מינויים בתוך הנהלת החברה והחברות הכלולות יצרו נפוטיזם בולט שאינו מגובה בניסיון רב של כל הגורמים".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x