$
שוקי חו"ל

הרווח הנקי של אפי פיתוח זינק ל-118 מיליון דולר ברבעון השלישי

פתיחת אפימול שהניבה לחברה רווח של 25 מיליון דולר מהשכרת נכסים ושיערוכים שביצעה החברה הביאה אותה להציג רווח נקי של 147 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים, לעומת הפסד של 54 מיליון דולר

שהם לוי 09:0622.11.11

אפי פיתוח, חברה בת של אפריקה ישראל, הרוויחה 118 מיליון דולר ברבעון השלישי לבדו, מה שמביא את הרווח שרשמה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ל-147 מיליון דולר. לשם השוואה בתקופה המקבילה אשתקד הציגה החברה הפסד של 53.9 מיליון דולר. ברבעון המקביל ב-2010 רשמה החברה רווח נקי של 9 מיליון דולר.

 

פתיחת קניון הדגל של אפי פיתוח, אפי מול, הניבה לחברה רווחי שכירות של 25 מיליון דולר מאז תחילת השנה, כשמרבית רווח זה מיוחס לרבעון השלישי.

 

העלייה ברווח הנקי של החברה מיוחסת לשיעורי נכסים שביצעה וכן לפתיחתו של קניון אפימול שפעל במהלך כל הרבעון השלישי בצורה מלאה, אך בתפוסה לא גבוהה יחסית.

 

החברה מאמינה ששוק הנדל"ן ברוסיה ימשיך להתאושש, במיוחד לאור העלייה בתמורה מהשכרת נכסים גם בתחום המשרדים וגם בתחום הקמעונאי. בנוסף מציינת החברה את העלייה בהתעניינות של משקיעים זרים בשוק הנדל"ן ברוסיה.

 

בהתייחס לתוצאות הרבעון השלישי, אמר יו"ר אפי פיתוח, לב לבייב: "ההישג המשמעותי של הרבעון השלישי הוא הפתיחה המוצלחת של אפימול וקו האשראי שקיבלה מ-VTB. פתיחת הקניון היא אבן דרך משמעותית. אנחנו מתכננים לשפר את הפעילות הפיננסית שלנו על ידי איזון נכון בין הנכסים המניבים שלנו והפרוייקטים לבנייה אזרחית. באותו הזמן אנחנו מנהלים את הסיכונים ושומרים על יתרות מזומנים גבוהות".

 

החברה הציגה הכנסות של 34.6 מיליון דולר משכירות, לעומת 11 מיליון דולר - תקופה שבה קניון אפי מול לא היה פתוח. ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-22 מיליון דולר והחברה הכירה בעליית ערך של 173 מיליון דולר (המיוחסת לבעלי המניות) שנבעה מעליית נכסי הנדל"ן של החברה. יחד עם זאת בשורה התחתונה עליית ערך נכסיה נטו במהלך הרבעון הסתכמה ב-63 מיליון דולר, זאת עקב תנועות בשערי חליפין ועלייה בשערי ההיוון לפרויקטים בשל אי הוודאות הגוברת לאור התנודות בשוקי העולם. הוצאות המימון נטו של החברה הסתכמו ב-24 מיליון דולר.

 

כ-112 מיליון דולר מעליית ערך הנכסים של החברה, לפני קיזוזים (92 מיליון דולר לאחר מס) מיוחסת לחלק החברה בגלל ההחזקה המקורית שלה באפי מול, טרם העסקה עם עיריית מוסקבה במסגרתה רכשה 25% מהזכויות בפרויקט.

 

מנגד, בעקבות היחלשות של 13.7% במטבע הרובל הרוסיה, למול הדולר (המטבע בו מציגה החברה את דוחותיה הכספיים) רשמה החברה הוצאה של 14 מיליון דולר.

 

תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת הסתכם ב-43.3 מיליון דולר, זאת לעומת תזרים של 33.8 מיליון דולר ברבעון המקביל.

 

שיעור התפוסה הממוצע באפי מול עמד על 79% וההכנסה למטר מרובע של שטח שהושכר הסתכמה ב-107.6 דולר.

 

החברה מצפה להשלים את בניית אוזקובסקיה בסוף הרבעון הראשון של 2012. אפי פיתוח בוחנת מספר אפשרויות להשכרת המשרדים כמקשה אחת, או בנפרד. החברה ציינה כי המשא ומתן עם רוכשים פוטנציאליים או שוכרים פוטנציאלים מתנהלים בימים אלה.

 

בתוך כך מעדכנת החברה כי היא הגיעה להסכמה עם רוכש פרויקט קונסינסקיה, אותו מכרה במהלך דצמבר 2009 תמורת 195 מיליון דולר. אפי פיתוח קיבלה תמורת המכירה תשלום ראשון של 70 מיליון דולר, אותו דרשה המוכרת מהחברה להחזיר לאור ביטול העסקה. בהתאם להחלטת בית המשפט בקפריסין, אפי פיתוח תשלם חזרה לחברה 44 מיליון דולר בעקבות ביטול העסקה. אפי שילמה כבר 25 מיליון דולר כפיצוי לא כולל הסכום אותו פסק בית המשפט. סכום הפיצוי ישולם ב-10 פעימות כשהתשלום האחרון יהיה ב-1 ביולי 2012. הסכם הפשרה אושר על ידי דירקטוריון אפי פיתוח ב-21 בנובמבר עם אישור הדוחות הכספיים. להערכת הנהלת החברה להסכם לא צפויה להיות השפעה על תוצאות החברה.

 

במהלך חודש אוקטובר מינתה החברה את נטליה פירגובה לתפקיד סמנכ"לית הכספים של החברה שמחליפה את דריה דמיטריבה, שתישאר דירקטורית בחברה.

 

נכון ל-30 בספטמבר שכנו במאזן החברה הלוואות של 626 מיליון דולר, בהשוואה להלוואות של 468 מיליון דולר בסוף 2010. העלייה בהיקף ההלוואות של החברה נובעת מקו אשראי של 158 מיליון דולר שנטלה מבנק VTB. השווי של נכסי החברה (NAV) עמד על 1.8 מיליארד דולר, עלייה של 112 מיליון דולר מאז תחילת 2010.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x