$
בורסת ת"א

עליית ערך של 62 מיליון שקל סידרה לאדגר את הרבעון

חברת הנדל"ן סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 35 מיליון שקל בזכות הערכת שווי חדשה. עלויות תיקון נזקי המעילה שנתגלתה בחברה־הבת בפולין ומענקים ששולמו לבכירים בחברה הקפיצו את הוצאות ההנהלה והכלליות שלה ב־61% ל־8 מיליון שקל

רחלי בינדמן 08:3730.08.10

חברת הנדל"ן אדגרמקבוצת צור שמירשל משפחת שנידמן מגלה סימני התאוששות. ברבעון השני של השנה הזמינה החברה הערכת שווי לנכסיה בישראל, בלגיה, קנדה ופולין, אשר הובילה לעליית ערך נכסים של 62.2 מיליון שקל. ההשפעה על השורה התחתונה לא איחרה לבוא, ואדגר רשמה רווח נקי של 35.5 מיליון שקל לעומת הפסד עתק של 152.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (ב־2009 כולה הפסידה אדגר כ־150 מיליון שקל כתוצאה מירידת ערך נדל"ן בהיקף של 220 מיליון שקל).

 

מה דעתך על מניית אדגר:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

לפי הדו"ח הרבעוני שפרסמה אדגר, נכון לסוף יוני מחזיקה החברה ב־29 נכסים מניבים בשטח כולל של 287 אלף מ"ר. מלבד זאת יש לה שלושה פרויקטים בתכנון בבלגיה, בפולין ובתל אביב. הערכת השווי האופטימית נשענת על שלושה גורמים: צמיחה בהכנסות מהשכרת נכסים בקנדה, עלייה בשיעורי התפוסה הממוצעת בקנדה ועליית ערך הדולר הקנדי. הערכת השווי של הנכסים בקנדה העלתה את ערכם בספרים ב־59 מיליון שקל.

 

לצד זאת נרשמה ירידה בהכנסות מהשכרת נכסים בבלגיה שמקורה בירידת שער היורו. חולשת המטבע האירופי אחראית גם לירידה בהכנסות מהשכרת נכסים בפולין. למרות זאת, הערכת השווי מעלה את שווי הנדל"ן בפולין ב־4 מיליון שקל כתוצאה מעלייה בתזרים העתידי הצפוי מהנדל"ן של החברה באזור. בשיעורי התפוסה בנכסים בישראל נרשמה ירידה מ־99% בסוף 2009 ל־97% בסוף יוני. בקנדה נרשמה כאמור עלייה בשיעור התפוסה שעמדה, נכון לסוף הרבעון, על 97% לעומת 96% בסוף 2009. בבלגיה נרשמה ירידה חדה בשיעורי התפוסה מ־56% בסוף ל־52% בסוף יוני, ירידה שהובילה לשיערוך כלפי מטה של הנכסים בהיקף של מיליון שקל. בפולין עלו שיעורי התפוסה מ־61% בסוף 2009 ל־72% בסוף יוני. שווי הנכסים בישראל נותר ללא שינוי.

 

 

הוצאות ההנהלה והכלליות רשמו זינוק חד של 61% לעומת הרבעון המקביל, ל־8.4 מיליון שקל. העלייה מוסברת בהוצאות לצורך תיקון אי־סדרים שנבעו ממעילה שבוצעה בחברה־הבת בפולין. גורם נוסף לעלייה בהוצאות מקורו בתשלום מענקים לנוכח רווחי אדגר, שכאמור מקורם בשיערוך נכסים "על הנייר". הוצאות המימון נטו של החברה זינקו אף הן לרמה של 50 מיליון שקל לעומת 11 מיליון שקל ברבעון המקביל. המקור לזינוק הוא בעסקאות גידור מסוג "פורוורד על המדד".

 

לאדגר גירעון בהון החוזר בהיקף של 492 מיליון שקל, אלא שהחברה מסבירה שבהיותה חברת נדל"ן מניב המממנת את מרבית השקעותיה באמצעות אשראי מגופים פיננסיים, מדובר בדבר שבשגרה. כמו כן מציינת החברה כי הבנקים נוהגים למחזר באופן שוטף את האשראי קצר הטווח שניתן על ידיהם, ומקורו של הגירעון בריביות שוטפות על אשראי שניתן כנגד שעבוד נכסים בעיקר בישראל ובקנדה שמועד פירעונן במהלך השנה שלאחר תאריך המאזן. לגבי אשראי זה צפי החברה הוא כי הוא אמנם ימוחזר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x