$
פרסום ושיווק

אחרי החשמל, המים ומוצרי מזון, גם מוצרי החלב שבפיקוח צפויים להתייקר

ועדת המחירים מעלה כמה תרחישים, לפיהם גם אם ייושם הסכם החלב שחתם האוצר עם הרפתנים, מגיע למחלבות פיצוי ומחירי החלב שבפיקוח צפויים לעלות ב-2%-5%, זאת למרות שלשיטת האוצר, ההסכם אמור היה לנטרל את הצורך בהעלאת מחירים

נורית קדוש 09:0913.12.18
ועדת המחירים נקרעת בין המקצועיות לרצונו של שר האוצר משה כחלון ובמקום לגבש המלצה, מציגה מגוון תרחישים שכל אחד מהם ישפיע באופן שונה על מחיר החלב. מרבית התרחישים מחייבים העלאת מחירים לצרכן. לפיכך, מחירי מוצרי החלב שבפיקוח אמורים לעלות בשיעור של 2% ל-5%.

 

 

 

מסע הלחצים שעברה ועדת המחירים בחודש החולף, הביא אותה להימנע מגיבוש המלצה ובמקום זאת לגבש סל תרחישים, שמרביתם מצביעים על כך שאין מנוס מהעלאת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח. עמדת הוועדה נדרשה לצורך גיבוש עמדת המדינה בתגובתה לעתירת תנובה לבג"ץ נגד כחלון על סירובו לאמץ את המלצת הוועדה ממרץ השנה, להעלות את מחירי המפוקחים ב- 3.4%. המדינה אמורה היתה להעביר את עמדתה לבג"ץ, לקראת הדיון בעתירה שנקבע לשבוע הבא.

 

הוועדה, שהתכנסה פעמיים בחודש החולף כדי לגבש את עמדתה, ציינה כי עודכנה שלאור הצורך בתיקוני חקיקה לשם יישום מתווה החלב שנחתם בחודש שעבר בין משרד האוצר לרפתנים, הסבירות כי חקיקתו של המתווה תושלם עד לינואר 2019 נמוכה. עם זאת, נוכח העובדה כי אלה הנתונים העומדים כעת בפני הוועדה, הניתוח שערכה מתבסס על הנחה כי המתווה ייושם ככתבו ובמועדו ובמידת הצורך תבצע הוועדה שינויים בניתוחיה ותעביר חוות דעת מתוקנת לשרי האוצר והחקלאות.

 

בינואר צפויה ירידה של 7.7 אג' לליטר חלב גולמי

 

ממסקנות הוועדה עולה כי עוד בטרם יישום ההסכם הענפי עם הרפתנים המבוסס על הפחתת מחיר החלב הגולמי לאורך מספר שנים, צפויות המחלבות לקבל את תמיכת הוועדה להעלאת מחירים לצרכן.

 

הוועדה מצאה כי בשל יישום סקר הרפתות חדש, הבוחן את עלויות ייצור החלב הגולמי ברפתות, צפויה בינואר ירידה של 7.7 אגורות לליטר חלב גולמי. בנוסף, 3 חודשים לאחר מכן, צפויה ירידה נוספת של 6.1 אגורות במחיר המטרה בשל ביטול רכיב זמני בנוסחת החישוב ועל כן הירידה תסתכם ברבעון השני של 2019 ב- 2.45%. כמו כן, במועד זה יעמוד רכיב הרטרו (הפיצוי למחלבות על התקופה בה ספגו את עליית מחיר המטרה מבלי להעלות את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח - נ"ק), על 3.63%, כך שהמדינה תצטרך לאשר העלאת מחירי מוצרי חלב בפיקוח ב-5.8%.

 

 

  צילום: בלומברג

 

אם ההסכם השנוי במחלוקת, ייכנס בכל זאת לתוקף בינואר הקרוב, יירד מחיר המטרה בינואר ב- 4 אגורות נוספות לירידה האמורה לעי"ל, כך שהעלאת המחיר לצרכן תעמוד על 4.81% בלבד. יחד עם זאת, כיוון שההסכם עם הרפתנים ארוך טווח, לעומת העלאת המחיר לצרכן ב-2019, צפוי ההסכם שנחתם עימם להביא ב-2020 לירידה של 5.79% במחירי מוצרי החלב שבפיקוח.

 

בתרחיש אחר שבחנה הוועדה ולפיו, בינואר הקרוב יפחת מחיר המטרה ב-14 אגורות בעקבות יישום סקר הרפתות, כמו גם הקדמת חלק מהורדת מחיר המטרה העתידיות, ואז יעלה מחיר המטרה ב-0.7% בלבד, אולם בתוספת רכיב הרטרו (הפיצוי למחלבות), תסתכם העלאת המחירים לצרכן ב- 4.02%.

 

הוועדה בחנה גם אפשרות להורדה חדה יותר במחיר המטרה בינואר בהיקף של 16.5 אגורות כתוצאה מהקדמת הורדות עתידיות על חשבון הרפתנים. במקרה כזה, לא אמור מחיר המטרה לעלות, אבל המחיר לצרכן יעלה ב-3.3% בגלל רכיב הפיצוי למחלבות. לבסוף בחנה הוועדה תרחיש קיצוני במסגרתו יופחתו בינואר 21.5 אגורות ממחיר המטרה, על חשבון הרפתנים, ירד מחיר המטרה, אולם המחיר לצרכן יעלה ב-1.3% בשל הפיצוי למחלבות.

 

"הפרה של ההבטחות השלטוניות"

 

אלא שהתרחישים המציגים ירידה חדה במחיר המטרה בינואר, עלולים להוביל לביטול ההסכם עם הרפתנים.

 

במכתב ששלח בשבוע שעבר למשרד האוצר והחקלאות, התריע אביתר דותן יו"ר איגוד מגדלי הבקר מפני נסיון להוריד את מחיר המטרה על גב הרפתנים: "בישיבה שנערכה במשרד החקלאות בהשתתפותם של נציגים מהתאחדות מגדלי הבקר ומועצת החלב, נודע לנציגי ההתאחדות שבכוונתם של גורמים מסוימים במשרד האוצר להציג לוועדת המחירים פרשנות לפיה הסכם העקרונות שנחתם בין הרפתנים למשרד האוצר, מאפשר להפחית את מחיר המטרה של החלב ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של יותר מ-14 אגורות ועד 21 אגורות". דותן הדף את הנסיון: "הפרשנות האמורה הינה משוללת יסוד, ועומדת בניגוד ללשונו של הסכם העקרונות, לתכליתו, ולכוונתם הברורה של הצדדים לו. ההתאחדות מבקשת להדגיש כי ככל שגורם כלשהו יבקש לפעול על סמך הפרשנות האמורה, ההתאחדות תראה בפעולה שכזו משום הפרה של ההסכם, הפרה של ההבטחות השלטוניות הגלומות בו, ופעולה בחוסר תום לב קיצוני".

 

הוועדה המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות ואשר בראשה עומד נציג האוצר התכנסה לגבש המלצה בנוגע לצורך להעלות את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח, בהינתן וההסכם הענפי שחתם בחודש שעבר משרד האוצר עם הרפתנים יצא לפועל. ההסכם נחתם, בנסיון של האוצר להוביל להורדת מחיר המטרה (מחיר החלב הגולמי נ"ק), כך ששר האוצר יוכל להתמודד עם העתירה לבג"ץ שהגישה נגדו תנובה לפני כחודשיים, על רקע סירובו לאמץ את המלצת ועדת המחירים להעלות את מחירי המוצרים בפיקוח ב-3.4%, בשל עלייה מתמשכת במחיר המטרה בשנתיים האחרונות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x