$
פרסום ושיווק

אחרי 20 שנה: עודכנה נוסחת הפיקוח על מחירי מוצרים

מוצרי מזון נתונים לפיקוח מחירים לפי נוסחה מסוף שנות התשעים. לאחר שנים של ניסיונות לעדכנה, הודיעה אתמול ועדת המחירים כי היא מתחילה בשינוי הדרגתי שכולל התאמה לשיעורי הריבית הנמוכים, מה שצפוי להוריד גם את מחירי המוצרים

נורית קדוש 08:0026.01.17

שני עשורים לאחר שנוצרה ויותר מעשור לאחר שהתקבלה ההמלצה לעדכן אותה, החליט אתמול האוצר על עדכון נוסחת סוארי לפיקוח על מחירים לפי מתודולוגיה שתואמת את השינויים שהתרחשו בשוק מאז נוצרה הנוסחה. בהתאם לנוסחה החדשה, מחיריהם של חלב, ביצים, לחם, תחבורה ציבורית ומרווח השיווק הדלק צפויים לרדת.

 

 

הנוסחה החדשה מבוססת באופן דומה לקודמתה על מכפיל התשואה בהון המושקע בייצור מוצרים מפוקחים, אולם שיעורי הריבית שעליהם היא מבוססת נמוכים יותר.

כשרו"ח יצחק סוארי יצר את הנוסחה המקורית ב־1996, הריבית במשק נעה סביב 8%-10% ובהתאם לכך שיעור התשואה להון של היצרנים שקבעה הממשלה עמד על 6%-12%. סביבת הריבית האפסית הנוכחית אמורה לשנות זאת, אם כי במשרד האוצר עדיין לא יודעים לומר אם ובכמה ישתנו מחירי המוצרים, מכיוון ששיעור התשואה להון ייקבע לכל קטגוריה מפוקחת בנפרד, בהתאם לשיעור המקובל באותו ענף בארץ ובעולם. 

 צילום: שאול גולן

 

אחד השינויים המהותיים בתחשיב החדש נוגע לכך שהמדינה לא תכיר עוד בהנחות שהחברות נתנו על המוצרים המפוקחים שלהן לקמעונאים. עד כה הכירה המדינה בהנחות בגובה של 2.5% שנתנו החברות לקמעונאים וכללה אותן במסגרת עלויות הייצור של החברה. עד 2014 הכירה המדינה בהנחות בשיעור חד יותר של 4.4%. כעת נקבע כי הנחות קמעונאיות יוכרו רק כאשר מוכחת ההצדקה לגביהן כהבדל עלות בעבור היצרן, ורק עד גובה עלויות המכירה שנחסכות. הנחה מעבר לעלות זו לא תוכר.

המשמעות היא שרק אם קמעונאי יגיע ליצרן וייקח את המוצרים ישירות ממנו לחנות ובכך יחסוך לו את עלויות השינוע של המוצרים לחנויות, הרי שההנחה תוכר לצורך התחשיב.

 

שינוי משמעותי נוסף נוגע לכך שהחברות יידרשו להעביר לוועדה דו"חות רווח והפסד לכל מוצר מפוקח. אם עד כה החברות יכלו להסתפק בהעברת דו"חות רווח והפסד כוללים, הרי שמעתה ועדת המחירים תפעל לפי דו"ח ספציפי לכל מוצר.

 

שינוי נוסף שיתרחש במסגרת הנוסחה החדשה נוגע לכך שהחברות לא יוכלו להשתמש במזומנים שבידיהן לצורך חישוב ההון במסגרת התחשיב. הנוסחה מבוססת על ההון המושקע בייצור המוצר המפוקח, שאותו מכפילים בתשואה להון. עד כה ההון כלל גם הון פעיל, כלומר הכסף שיש לחברה בחשבון, ואילו כעת הוועדה תפעיל בקרה על סעיף זה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x