$
פרסום ושיווק

ועדת המחירים מבקשת את תגובות הציבור להמלצה לפקח על מחירי הפירות והירקות

הוועדה המליצה שרשתות השיווק, הסיטונאים הגדולים ועוסקים נוספים בתחום, יחויבו לדווח על הרווחיות מפירות וירקות למפקח על המחירים וזה יבחן את סוגיית פערי התיווך

נורית קדוש 12:5730.05.16

בהמשך להמלצתה להכניס לראשונה את מחירי הפירות והירקות הבסיסיים תחת פיקוח, פרסמה ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות בקשה לקבלת התייחסות הציבור להמלצותיה בתוך כשבועיים. בשלב זה הפיקוח יהיה רק ברמת דיווח מחיר, עלויות רכישה ונתונים נוספים שתבקש הוועדה.

 

על פי המלצת הוועדה, רשתות השיווק, הסיטונאים הגדולים ועוסקים נוספים בתחום, יחויבו לדווח על נתוני הרווחיות על פירות וירקות, למפקח על המחירים. לאחר קבלת התייחסות הציבור להמלצות המפורסמות באתר משרד החקלאות, תגיש הוועדה את הצו לחתימת השרים. לאחר החתימה על הצו, תבחן הוועדה, על בסיס הנתונים, את סוגיית פערי התיווך. במידה ויימצאו פערים חריגים, בסמכות הוועדה להמליץ לשרים לנקוט בצעדים נוספים.

 

המלצת הוועדה מסתמכת על ממצאיה לפיהם בשנים האחרונות נצפית מגמה רב שנתית של עליה בנתח השוק של רשתות השיווק לעומת השווקים הפתוחים וחנויות הירקות והפירות הפרטיות, לפי נתוני הלמ"ס בעשור האחרון גדל נתח השוק של הרשתות ב-15% לכ-50% מהקמעונאות בפירות וירקות טריים. זאת לצד עלייה בכוח הקנייה של הרשתות המחזיקות בבעלתן סיטונות פירות וירקות או שרוכשת באמצעות סיטונאי גדול.

שוק הכרמל (ארכיון) שוק הכרמל (ארכיון) צילום: טל שחר

 

יתר על כן, ההמלצה גובשה לאור ממצאי בדיקה מדגמית שהראו שהרווח הגולמי והתפעולי במחלקת הפירות והירקות ברשתות, הינו גבוה במידה ניכרת מהרווח הכללי של הרשת. כמו כן, נמצא כי שיעור המכר ברשתות הינו במגמת עלייה וכי קיימת ריכוזיות במקטע הסיטוני הקשור לרשתות השיווק.

 

כיום מעט סיטונאים גדולים שולטים ביותר ממחצית מכמות הקנייה מהחקלאים. בשימוע ציבורי שערך משרד החקלאות

בנושא רישוי סיטונאים נשמעו טענות רבות על פרקטיקות מסחר לא הוגן בסחר בפירות וירקות, כגון: שינוי תנאי העסקה בדיעבד ובאופן חד-צדדי, עסקאות ללא שקיפות כלפי החקלאי לגבי אופן קביעת התמורה, הפחתת פחת מובנה, המעידות על ניצול לא הוגן של כוח שוק.

 

ועדת המחירים מסרה כי נוכח החשש העולה מן הנתונים שהונחו בפני הוועדה לרווחיות עודפת וניצול לרעה של כוח שוק ולנוכח העובדה כי קיים קושי אובייקטיבי במדידת רוחבית של מרווחי השיווק בשל מחסור בנתונים אמינים, הבדלים בין מקורות דיווח שונים ושונות באיכות התוצרת, יש לחייב את הסיטונאים והקמעונאים לדווח לה נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים.

 

הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2017. לאור הממצאים שיעלו מן הבדיקה, תשקול הוועדה להמליץ לשרים על נקיטת צעדים נוספים שיועילו להפחתת יוקר המחייה ולצמצום פערי התיווך.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x