סגור

הסגרים של 2020 ופתיחת חנויות חדשות הזניקו את מכירות ריטיילורס ב-93%

החברה, המאגדת את פעילות הספורט בקבוצת פוקס, פתחה במחצית הראשונה של השנה שמונה חנויות של נייקי; פוטלוקר התרחבה ב-20 חנויות נוספות, שסייעו להגדלת המכירות של המותג ב-84.3% ל-118.2 מיליון שקל. הרחבת שטחי המסחר הזניקה את הוצאות המכירה והשיווק ב-110.5% ל-90.5 מיליון שקל, אך אלו קוזזו בחלקן מהכנסות מענקי סיוע ממשלתיים בגובה של 7 מיליון שקל

הסגרים הממושכים בחודשים מרץ ומאי של השנה שעברה, בישראל ובאירופה, שהאטו את המכירות בשנת הקורונה, כמו גם פתיחת חנויות חדשות לפוטלוקר ונייקי, הזניקו את מכירות ריטיילורס ברבעון השני של 2021 ב-92.8% - ל-240.9 מיליון שקל.
מכירות החברה, המאגדת את פעילות הספורט בקבוצת פוקס, צמחו אף שבשנה שעברה נרשמו ביקושים גבוהים עם פתיחת המסחר לאחר הסגר הראשון במרץ. עם זאת, מבצע "שומר החומות" פגע במידת מה בהיקף המכירות ברבעון המדווח.
ריטיילורס פתחה במחצית הראשונה של השנה שמונה חנויות של המותג נייקי, שש מהן באירופה, אחת בישראל ואחת בקנדה, ומכירות המותג צמחו ב-79.6% ל-107 מיליון שקל. ביולי האחרון רכשה החברה חמש חנויות מזכיין מקומי של המותג נייקי בהונגריה, צ'כיה וסלובקיה, ובמהלך הרבעון האחרון הקימה חנויות חדשות של המותג נייקי גם בנורבגיה ובשבדיה.
אך הפתיחה המסיבית של החנויות נרשמה ברשת פוטלוקר, שהתרחבה ב-20 חנויות נוספות במחצית הראשונה של השנה, באירופה ובישראל. הרחבת פריסת החנויות סייעה להגדלת המכירות של המותג ב-84.3%, ל-118.2 מיליון שקל. את העלייה במכירות יש לייחס גם להאטה ברבעון המקביל אשתקד, בו החנויות היו סגורות.
המכירות המוגברות תרמו לרווח התפעולי בפעילות של פוטלוקר, שהסתכם ב-10.9 מיליון שקל, עלייה של 26.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בפעילות מותג הספורט נייקי רשמה ריטיילורס רווח תפעולי של 13.8 מיליון שקל, שהיוו עלייה של 46.8%.
הרחבת שטחי המסחר תרמה לשורה העליונה, אך בה בעת הזניקה את הוצאות המכירה והשיווק של ריטיילורס ב-110.5% ל-90.5 מיליון שקל. ההוצאות קוזזו בחלקן מהכנסות מענקי סיוע בגובה של 7 מיליון שקל שקיבלה ריטיילורס מממשלות קנדה, ישראל ואירופה וכן מירידה בהוצאות הפעלת חנויות בתקופת הסגר הראשון ואחריו. הרווח הגולמי של הקבוצה עלה ב-93.2% ל-119.7 מיליון שקל, והרווח התפעולי הסתכם ב-25 מיליון שקל – עלייה של 41.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
1 צפייה בגלריה
דובי שנידמן מנכ"ל ריטיילורס בחנות פוטלוקר
דובי שנידמן מנכ"ל ריטיילורס בחנות פוטלוקר
דובי שנידמן, מנכ"ל ריטיילורס, בחנות פוטלוקר
(צילום: אוראל כהן)
ריטיילורס הציגה זינוק של 214% בהוצאות המימון נטו, שהסתכמו ב-7.5 מיליון שקל. זאת בעיקר מהוצאות מימון מהתחייבות בגין חכירה בסך של כ-4.2 מיליון שקל, הוצאות ריבית על הלוואות לזמן ארוך, עמלות ושערוך יתרות מט"ח. הזינוק בהוצאות המימון השפיע על שורת הרווח הנקי לבעלי המניו,ת שנותרה כמעט ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל ועמדה על 11.9 מיליון שקל.
החברות-הבנות בקנדה ובאירופה הגיעו להסכמות שונות עם המשכירים לגבי הנחות בתשלומי השכירות בגין התקופה בה נאסרה פעילות החנויות, וחלקן גם לתקופה שלאחר פתיחת החנויות. בהתאם להסכמות נקבעו הנחות בתשלומי השכירות ודמי הניהול למשך מספר חודשים.
החברות-הבנות של ריטיילורס באירופה ובקנדה, שגם נפגעו מהסגרים במדינות השונות, קיבלו מענקי סיוע מהמדינות עבור הוצאות השכר של העובדים, אובדן הכנסות והוצאות חד-פעמיות. בגין המענקים הכירו החברות-הבנות בקיטון בהוצאות מכירה ושיווק ברבעון השני של כ-11 מיליון שקל. גם בישראל, במסגרת התוכנית הכלכלית לסיוע לעסקים גדולים עם מחזור של מעל ל-400 מיליון שקל שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתנו הנחות על ארנונה לעסקים, וריטיילורס הכירה בקיטון בהוצאות מכירה ושיווק של כ-1.2 מיליון שקל ברבעון השני.