סגור

השותף של אולייר במלון מציע לרכוש אותו תמורת תשלום רוב החוב לאג"ח ג'

זליג וייס מציע לרכוש את חלקה של החברה במלון בברוקלין; האפשרויות: תשלום מזומן של 156 מיליון דולר, שיכסה 82% מהחוב למחזיקי אג"ח ג', בגובה 190 מיליון דולר, או שני תשלומים שיכסו 95% מהחוב

זליג וייס (Zelig Weiss) הגיש לנציגות מחזיקי איגרות החוב של אולייר הצעת הסדר חוב, שלפיה הוא יהפוך לבעלים היחיד במלון וויליאם וויל בברוקלין. נכון להיום אולייר ווייס מחזיקים בחלקים שווים בחברת Wythe Berry, שמחזיקה ב־100% מזכויות ההשתתפות בחברת הנכס שמחזיקה במלון. המלון משועבד לטובת מחזיקי אג"ח של אולייר (סדרה ג') שהחוב כלפיהם עומד על כ־190 מיליון דולר.


בתמורה לקבלת בעלות מלאה על המלון וייס מציע למחזיקי אג"ח סדרה ג' שתי חלופות. החלופה הראשונה מבוססת על תשלום אחד במזומן של 156 מיליון דולר. בחירה במסלול זה תבטיח למחזיקי אג"ח סדרה ג' החזר של כ־82% מהחוב של אולייר כלפיהם. החלופה השנייה מבוססת על קבלת התמורה בשני תשלומים: תשלום ראשון של 25 מיליון דולר במזומן, ותשלום שני של 155 מיליון דולר, שיבוצע בסוף ינואר 2024. התמורה הכוללת בחלופה השנייה מסתכמת ב־180 מיליון דולר והיא מגלמת החזר של כ־95% מהחוב של אולייר כלפי מחזיקי האג"ח (סדרה ג').

2 צפייה בגלריה
אינפו אולייר חייבת למחזיקי האג"ח 2.4 מיליארד שקל
אינפו אולייר חייבת למחזיקי האג"ח 2.4 מיליארד שקל
אינפו אולייר חייבת למחזיקי האג"ח 2.4 מיליארד שקל

ההצעה של וייס מגיעה שעה שעל שולחנם של מחזיקי האג"ח כבר מונחת הצעה אחרת, שהוגשה על ידי חברה משותפת בבעלות קרן מונרך ומדיסון קפיטל. בהצעה זו עומדת התמורה על כ־155 מיליון דולר, כלומר 86 אגורות למחזיקי אג"ח סדרה ג'. החלופה הראשונה של וייס משפרת את התמורה למחזיקי אג"ח ג' באגורה אחת, ל־87 אגורות לכל אג"ח. החלופה השנייה של וייס מאפשרת למחזיקי האג"ח לקבל החזר כמעט מלא של החוב בתחילת 2024.
יתרת החוב כלפי סדרה ג' שלא תיפרע כתוצאה ממכירת המלון תצטרף לחוב הלא מובטח בתקווה להיפרע מהנכסים הלא משועבדים של אולייר. לכן, ככל שההחזר לסדרה ג' יהיה גבוה יותר, יפחת היקף החוב שאמור להיפרע מהנכסים הלא מובטחים של אולייר, והתמורות למחזיקי סדרות ב' (חוב של 419 מיליון שקל) וד' (חוב של 553 מיליון שקל) הלא מובטחות יגדלו בהתאם. מהמצגת שפרסם היועץ הכלכלי לנאמן, חברת Clear Structure, עולה כי אומדן התמורות הצפויות למחזיקי האג"ח הלא מובטחות צפוי לנוע בין 43.5 אגורות בתרחיש של קבלת מניות ואג"ח ל־23.9 אגורות בתרחיש של קבלת מזומן בלבד.
אולייר היא החברה שהיקף החוב שלה כלפי מחזיקי האג"ח בישראל היה הגבוה ביותר מבין חברות הנדל"ן האמריקאיות שגייסו חוב בבורסה בתל אביב. לאולייר ארבע סדרות אג"ח והחוב הכולל של החברה כלפי המחזיקים מסתכם ב־2.4 מיליארד שקל. את החוב של אולייר ניתן, כאמור, לחלק לשתי קבוצות: חוב מובטח (סדרות ג', ה') וחוב שאינו מובטח (סדרות ב', ד'). הביטחונות כלפי הסדרות המובטחות צפויים להוציא את המחזיקים בהן כשרוב תאוותם, אם לא כולה, בידם. לעומת זאת, המחזיקים בסדרות הלא מובטחות צפויים לסיים את הסדר החוב עם תספורת שמוערכת כיום על ידי היועץ הכלכלי בטווח של 74%-57%.

2 צפייה בגלריה
אולייר אול-יר מלון The William Vale
אולייר אול-יר מלון The William Vale
מלון The William Vale
(צילום: נדב נויהוז)
אולייר נכנסה לחדלות פירעון בנובמבר 2020 כשהחליטה על עצירה, שהוגדרה באותו מועד כזמנית, של התשלומים למחזיקי האג"ח. אלא שהזמני הפך לקבוע ומאז חלפו 11 חודשים שבמהלכם התגלו כשלים חמורים בהתנהלות החברה ובעל השליטה בה, יואל גולדמן. עובדה זאת באה לידי ביטוי, בין היתר, באי־פרסום דו"חות כספיים לרבעון השלישי 2020 ואילך, מה שהביא להשעיית המסחר באג"ח של החברה בינואר 2021.
נכון להיום, הנאמן וחברי הנציגות של מחזיקי האג"ח שוקדים על מהלכים שימזערו את הנזק לנושים של אולייר וימקסמו את התמורות ממכירת הנכסים של החברה. שתי העסקאות המהותיות שעומדות על הפרק נוגעות למימוש הנכסים המשועבדים לטובת המחזיקים המובטחות: מלון וויליאם וויל המשועבד לטובת סדרה ג', ודניזן בושוויק בברוקלין, שהשלב הראשון בו משועבד לטובת סדרה ה'.