סגור

גם מנורה רושמת קיטון ברווח: ירד ב-24% ברבעון השני

הרווח הכולל עמד על 240 מיליון שקל, ועיקר הירידה בו מגיעה בענף הביטוח הכללי; עם זאת, החברה עדיין רושמת תשואה גבוהה על ההון בשיעור של 18.9%

חברת ביטוח נוספת רושמת ירידה ברווח ברבעון השני. לאחר שהראל, מגדל, איילון וביטוח ישיר הציגו ירידה ברווחים ברבעון השני של השנה, גם מנורה מבטחים, חברת הביטוח האחרונה שמדווחת בעונת הדוחות הנוכחית, הציגה קיטון ברווח הכולל.


הרווח הכולל של מנורה מבטחים ירד ב-24% ברבעון השני של השנה והסתכם ב-240 מיליון שקל לעומת 315 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. למרות הירידה ברווחים, החברה עדיין רושמת תשואה גבוהה על ההון בשיעור של 18.9%.

1 צפייה בגלריה
ארי קלמן מנכ"ל מנורה
ארי קלמן מנכ"ל מנורה
ארי קלמן, מנכ"ל מנורה
(צילום: גיא אסיאג)

את הירידה המשמעותית ביותר ברווח מציגה מנורה בענף הביטוח הכללי. בענף זה רשמה החברה רווח של 70 מיליון שקל לעומת רווח של 240 מיליון שקל ברבעון המקביל. הקיטון ברווח ברבעון השני לעומת הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מקיטון בהכנסות בסך 46 מיליון שקל מהשקעות והשפעת המדד על התחייבויות התלויות בסך של 42 מיליון שקל. בנוסף, העלייה בהוצאות הנהלה והוצאת כלליות לצד השפעת הריבית שחקו את רווחי החברה.
במגזר ביטוחי החיים וחיסכון לטווח ארוך ירדו רווחי החברה בשיעור של 8% ל-127 מיליון שקל ברבעון השני לעומת רווח של 137 מיליון שקל ברבעון המקביל. מנורה הגדילה את הכנסותיה מדמי הניהול בקופות הגמל שבניהולה לכדי 305 מיליון שקל אך המרווח הפיננסי (הכנסות מהשקעות בניכוי תשואה למבוטחים) הצטמק ל-219 מיליון שקל בלבד ברבעון השני של השנה, לעומת 351 ברבעון המקביל.
מנורה מבטחים מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל עם סך נכסים של 172 מיליארד שקל. ההכנסות שגוזרת החברה מדמי הניהול של הקרן הסתכמו ב-146 מיליון שקל ברבעון השני לעומת 134 מיליון שקל ברבעון המקביל. למרות העלייה בדמי הניהול הסתכם הרווח ב-47 מיליון שקל, רווח דומה לרווח בשנה שעברה. זאת בשל עלייה בעמלות בהוצאות השיווק של החברה לצד עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות. הרווח בענף הגמל ירד ב-53% לעומת הרבעון השני אשתקד ל-8 מיליון שקל ברבעון השני, מסיבות דומות למדי.
בביטוח הבריאות החברה רשמה עלייה ברווח לסך של 39 מיליון שקל ברבעון השני לעומת רווח של 25 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 58%.
באופן כללי, החברה רשמה גידול קל בכמות הפרמיות ל-1.87 מיליארד שקל ברבעון השני של השנה לעומת 1.84 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.