סגור

אקירוב ממשיך להיאבק בהנפקת כלל גם אחרי שהסתיימה: לא כל מה שאפשרי משרת את טובת החברה

בחוות דעת שהגיש לדירקטוריון אלרוב, הנאבקת על השליטה בכלל, תוקף פרופ' ברק אורבך את דירקטוריון והנהלת כלל על ההנפקה. משפטנים סבורים שרק תהליך של גילוי מסמכים בחברה יאפשר להבין את הליך קבלת ההחלטה בדירקטוריון, ואם נושאי משרה הפיקו רווח אישי בהחלטה להנפיק

"הטענה כי מנפיקים כשאפשר, לא כשצריך, שבה משתמשת חברת כלל ביטוח להנפקת המניות שביצעה, היא מופרכת ובנסיבות של הנפקת בזק מעוררת חששות רבים" - כך טוען פרופ' ברק אורבך בחוות הדעת שהגיש לחברת אלרוב נדל"ן לגבי ההנפקה.


אלרוב, שבשליטת אלפרד אקירוב, הגישה את חוות הדעת לדירקטוריון כלל ביטוח במסגרת מאבקה למנוע את ההנפקה. ככל הנראה מתארגנת תביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח על ידי בעלי מניות שתתבסס בין היתר על חוות הדעת הזו, ובטענה כי בעלי המניות של החברה דוללו שלא לצורך.
אורבך, מומחה בדיני תחרות ומרצה למשפטים באוניברסיטת אריזונה, הוסיף בעבודה שהכין ואשר כתובה בשפה האנגלית: "דירקטורים ונושאי משרה בכירים חייבים לשקול החלטות בעלות משמעות מהותית לחברה, ובפרט החלטות שצפויות להשפיע על זכות ההצבעה של בעלי מניות. חובות האמונים של דירקטורים ונושאי משרה בכירים מחייבות הליך קבלת החלטות מיודע ומסודר שמטרתו היא שמירה על טובת החברה. לא כל מה שאפשר משרת את מטרת החברה".
1 צפייה בגלריה
פרופ' ברק אורבך
פרופ' ברק אורבך
פרופ' ברק אורבך
(צילום: אריזונה)
"כלל בחרה לצאת בהנפקת בזק ולמכור בהנחה מניות שמחיר השוק שלהן הוא מתחת לשווי הכלכלי בנסיבות מוזרות במיוחד. הנפקת הבזק מדללת את מניותיהם של בעלי המניות, ולכן מהווה הזמנה לתביעות נגזרות, שאכן הגיעו", מציין אורבך. "בישראל מנגנוני הפיקוח על דירקטורים ונושאי משרה בחברות ללא גרעין שליטה הם חלשים במיוחד. אכן, הנסיבות מעלות חשש שהנפקת הבזק נועדה לשרת דירקטורים ונושאי משרה... בנסיבות בהן לנושאי המשרה יש אינטרס כלכלי בעסקה (כמו שמירה על משרות של בכירים), החברה נדרשת לנקוט זהירות ולבודד את תהליך קבלת ההחלטות מאינטרסים שאינם קשורים לטובת החברה".
עם זאת, חוות הדעת של אורבך מתבססת מעט יתר על המידה על סיקור עיתונאי של הפרשה: "המשמעות הפרקטית של הסיקור העיתונאי של הנפקת הבזק של כלל היא שהתפיסה הציבורית היא שדירקטוריון והנהלת כלל קידמו הנפקה בחוסר תום לב... במידה שהדירקטוריון של כלל וההנהלה הבכירה עמדו בחובות האמונים שלהם לחברה (חובת זהירות וחובת נאמנות), הם יכולים להסביר את התהליך שהביא להחלטה. ללא הסבר, נראה שהם פעלו בחוסר תום לב והפרו את חובות האמונים שלהם".
לדברי משפטנים שבחנו את חוות הדעת של אורבך, למרות הבעייתיות לכאורה ביציאה להנפקה, "יהיה צורך להרים את הנטל שנושאי המשרה פעלו בניגוד עניינים שהרי לכאורה הם לא השיגו רווח אישי על ידי ההחלטה להנפיק, ורק הליך של גילוי מסמכים יאפשר להבין את תהליך קבלת ההחלטות בכלל לפני ההנפקה וכיצד הוא הוסבר פנימית".
הביקורת על ההחלטה הוגשה כאמור ביום חמישי כחלק מהמאבק של אקירוב בכלל ביטוח, מה שמצביע על כך שאקירוב מתכוון להמשיך להיאבק במהלך ההנפקה גם אחרי סיומה.
בגיוס המניות של כלל השתתף גם אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס לשעבר, שמחזיק ב-4.2% ממניות החברה, והשקיע 22 מיליון שקל כדי לשמור על האחזקה.
מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה: "קיבלנו את חוות הדעת של פרופ' אורבך. החברה והדירקטוריון ניהלו תהליך מובנה וסדור, ולקחו בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים, כשטובת החברה היא שעומדת לנגד עיניהם".